Wybór rodzaju kolektora słonecznego uwzględniać powinien zawsze szereg kryteriów. Jednym z najważniejszych jest koszt zakupu tego typu urządzeń, a w zasadzie należy wziąć pod uwagę koszt zakupu w odniesieniu do uzyskiwanych efektów ekonomicznych. Wyższy koszt zakupu kolektora próżniowego powinien przekładać się na wyższe efekty jego pracy. Dzięki temu można w niektórych przypadkach zmniejszyć powierzchnię absorbera kolektorów próżniowych typu Hewalex KSR10, w porównaniu do kolektorów płaskich, co pozwala zmniejszyć niekorzystną różnicę wyższej ceny kolektora próżniowego w porównaniu do cen kolektorów płaskich.

instalacja solarnakolektory płaskie instalacja solarna kolektory KS2000SLP

W porównaniu na zasadzie „kolektor płaski czy próżniowy”, koszty inwestycji mogą kształtować się różnie, w zależności od przeznaczenia instalacji solarnej i dobieranej do potrzeb powierzchni kolektorów słonecznych. Dla wysokowydajnych kolektorów próżniowych, takich jak Hewalex KSR10, możliwe jest dobieranie mniejszej powierzchni absorbera, niż w przypadku zastosowania kolektorów płaskich.

Koszt kolektorów słonecznych

Porównując ceny kolektorów podawane przez producentów (netto katalogowe) można zauważyć, że:

  • ceny kolektorów płaskich odniesione do powierzchni apertury (czynna powierzchnia kolektora) wynoszą od 587 do 1192 zł/m2, podczas gdy próżniowych od 1395 do 3410 zł/m2. W skrajnej więc sytuacji, różnica w cenie między kolektorem płaskim, a próżniowym może być nawet niemal 6-krotna (3410,-/587,-)
  • średnia cena kolektora płaskiego na rynku polskim wynosi 889 zł/m2, podczas gdy próżniowego 2182 zł/m2. Różnica wynosi więc przeciętnie 2,5 razy na niekorzyść kolektorów próżniowych
  • nawet najtańszy kolektor próżniowy (1395 zł/m2) będzie droższy od najdroższych w zestawieniu kolektorów płaskich (1192 zł/m2), jednak porównując efekty pracy, ten sam kolektor próżniowy będzie się cechował niższymi uzyskami ciepła od większości kolektorów płaskich

ceny kolektorów słonecznych

Zestawienie cen katalogowych kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych. Ceny jednostkowe zł/m2 odniesione zostały do powierzchni apertury, na podstawie cen katalogowych netto z 2012 roku. W zestawieniu uwzględniono kolektory firmy Hewalex oraz w kolejności alfabetycznej: ACV, Biawar, Buderus, Cosmosun, DeDietrich, Galmet, Immergas, Junkers, Kospel, Poleko, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watt.

W porównaniu „Kolektor płaski czy próżniowy”, z uwzględnieniem kryterium ceny, zdecydowanie korzystniej prezentują się kolektory płaskie. Cena ich zakupu jest w odniesieniu do powierzchni apertury niższa, co przełoży się na krótsze okresy zwrotu kosztów inwestycji. Za wyższą ceną wielu kolektorów próżniowych nie idzie w parze wyższa wydajność cieplna. Istotną informację stanowi porównanie wskaźników „Cena/Wydajność”. Dzieląc przez siebie cenę apertury kolektora słonecznego (zł/m2) i wydajność cieplną w typowym zakresie pracy kolektora przy różnicy temperatury (absorber, a otoczenie kolektora) w zakresie 16÷48 K (W/m2), uzyskuje się wskaźnik „Cena/Wydajność” (zł/W).

cena kolektorów

Porównanie „Kolektor płaski czy próżniowy” pod względem wskaźnika „Cena/Wydajność”. Przyjęto 24 kolektory płaskie oraz 12 kolektorów próżniowych (jak w porównaniu cen jednostkowych). Ceny katalogowe netto producentów z roku 2012. Wydajności cieplne przyjęto z certyfikatów Solar Keymark (estif.org) dla typowego zakresu pracy (ΔT = 16÷48 K).

Średni wskaźnik dla kolektorów płaskich wynosi w zestawieniu 2,77 zł/W, podczas gdy dla próżniowych 6,38 zł/W. A zatem pozyskiwane z kolektorów próżniowych ciepło jest „drogie”. Wynika to albo z wysokiej ceny wysokowydajnych kolektorów próżniowych, ale także z niskiej stosunkowo ceny niektórych kolektorów próżniowych, przy ich niskiej wydajności cieplnej.

Jeżeli przyszły użytkownik instalacji solarnej zadaje pytanie „Kolektor płaski czy próżniowy” i najważniejszym kryterium pozostaje dla niego koszt inwestycji czy też optymalna relacja kosztów do efektów, to jak wskazują powyższe porównania, oczekiwania spełnią kolektory płaskie.

kolektor płaski

kolektor próżniowy

Porównując kolektory płaskie i próżniowe, należy brać pod uwagę jednostkowe ceny ich zakupu oraz parametry techniczne, takie jak sprawność optyczna i wskaźniki strat ciepła.

Przykładowo, najkorzystniejszą wartością wskaźnika „Cena/Wydajność” cechuje się kolektor płaski KS2000 TP Am, który przy swojej szczególnie atrakcyjnej cenie zakupu zachowuje wysoką sprawność pracy. Kolektory próżniowe KSR10 firmy Hewalex, należące do najwyższego standardu technicznego w tej grupie urządzeń, uzyskując sprawność optyczną 85% w odniesieniu do powierzchni absorbera. Stanowią one znacznie korzystniejsze rozwiązanie od znanych na rynku wysokoefektywnych kolektorów próżniowych. Ustępują pod względem wskaźnika „Cena/Wydajność” jedynie niskobudżetowym kolektorom próżniowym o niskich zarazem wydajnościach cieplnych. Jednak w przypadku tych ostatnich kolektorów, zdecydowanie korzystniejszym wyborem będzie zastosowanie kolektorów płaskich, które przy niższej cenie zakupu dostarczą co najmniej porównywalnych lub też wyższych uzysków ciepła.