jesteś tutaj: Porady - pompy ciepłaPompy ciepła sposobem na tanie grzanie basenów

Pompy ciepła sposobem na tanie grzanie basenów

W polskich warunkach korzystanie z otwartego basenu kąpielowego ogranicza się do zaledwie 20-40 dni w roku. Aby przedłużyć ten czas nawet trzykrotnie można podgrzewać wodę basenową poprzez odpowiednio dobrany system grzewczy.

Jednym z nich może być system grzewczy z pompą ciepła HEWALEX WBR (rys.1). Daje on realne korzyści ekonomiczne jednocześnie będąc przyjaznym dla użytkownika pod względem komfortu użytkowania.

Basenowa pompa ciepła

Rys. 1. Basenowa pompa ciepła HEWALEX WBR

Specjalna budowa

Pompa ciepła HEWALEX WBR została zaprojektowana i zbudowana specjalnie z myślą o instalacjach basenowych. Między innymi ograniczono zakres temperaturowy podgrzewanej wody (do 40°C) oraz  wykonano skraplacz mogący bezpośrednio pracować na wodzie basenowej, co znacząco obniża koszty całej instalacji i pozwala na uzyskanie wysokiego COP. W najnowszej ofercie zostały również wprowadzone basenowe pompy ciepła z obudową wykonaną z ABS-u charakteryzującą się dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych i unikalnym wyglądem.

 

Wymiennik basenowy

Ze względu na związki chemiczne zawarte w wodzie basenowej (zwłaszcza chlor), wymiennik ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym, a wodą basenową powinien być zbudowany ze stali nierdzewnej lub tytanu. W pompach ciepła niededykowanych bezpośrednio do ogrzewania basenów należy zbudować obieg pośredni pomiędzy pompą ciepła a wodą basenową, aby uniknąć degradacji skraplacza. Jednak takie rozwiązanie nie tylko podraża koszty inwestycji, ale też obniża sprawność wymiany ciepła całego układu. W pompach ciepła HEWALEX WBR dedykowanych do basenów zastosowano skraplacz wykonany z tytanu, pozwalający na długoletnią pracę pompy ciepła z wysoką sprawnością wymiany ciepła.

 

Ekonomia działania

Pompa ciepła jest urządzeniem, które przy udziale energii dodatkowej - wykorzystanej jako energii napędu, podnosi temperaturę czynnika roboczego do wyższej wartości, pozwalając na praktyczne zastosowanie zawartego w nim ciepła pobranego z otoczenia.  Stąd pojawił się współczynnik efektywności COP, określający potrzebną ilość energii elektrycznej potrzebnej do uzyskania jej krotności jako energii cieplnej. Na wykresie (wyk. 1) przedstawiono zależność współczynnika COP od temperatury powietrza dla pompy ciepła WBR-9,5H-B1.

wydajność pompy ciepła

Wyk.1. Zależność współczynnika COP od temperatury powietrza dla WBR-9,5H-B1

(Dla wody ogrzewanej od15 do 26°C)

Dobór odpowiedniej jednostki

Aby prawidłowo dobrać system grzewczy do ogrzewania basenu, należy:

1. Obliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną uwzględniając:

- zabudowę (basen kryty, odkryty, przykrywany folią) 

- czas eksploatacji basenu w ciągu roku (całoroczny, sezonowy)

                - izolacje basenu (m.in. izolacja ścian)

- temperaturę wody basenowej (im wyższa, tym większe zapotrzebowanie)

2. Określić system pracy pompy ciepła (praca samodzielna lub z innym urządzeniem grzewczym).

3. Dobrać wielkości pompy ciepła.

 

Do celów poglądowych można skorzystać z wykresu (wyk. 2) przedstawiającego szacunkowy dobór mocy pompy ciepła

w zależności od powierzchni basenu i rodzaju zabudowy.

 

dobór pompy ciepła Hewalex

Wyk. 2. Szacunkowy dobór pompy ciepła HEWALEX WBR od powierzchni basenu (głębokość nie większa niż 1,5m)

(Temperatura otoczenia 7°C, wody basenowej 26°C)

 

 

 

 

 

Montaż urządzenia

Instalacja basenowej pompy ciepła jest bardzo prosta. Aby mieć pewność, że instalacja będzie działała poprawnie trzeba zastosować się do kilku wytycznych:

  1. Bez względu na moc stosować by-pass, aby wyregulować odpowiedni przepływ wody przez  wymiennik pompy ciepła(rys.2).
  2. System dozujący powinien być montowany z prądem wody wylotowej z pompy ciepła. Zalecane jest zainstalowanie zaworu zwrotnego zapobiegającemu odwrotnemu przepływowi, kiedy woda basenowa nie cyrkuluje (rys.2).
  3. Pompa ciepła może być zainstalowana praktycznie w każdym miejscu na zewnątrz, pod warunkiem, że będzie miała nieograniczony dostęp powietrza, zapewniony będzie odpływ kondensatu i oczywiście doprowadzona energia elektryczna.
  4. Parowacz powinien być tak zabezpieczony, aby woda deszczowa nie dostawała się do pompy ciepła (a jednocześnie, żeby zapewniony był wymagany dostęp dla powietrza!).

 

Rys. 2. Schemat instalacji z basenową pompą ciepła HEWALEX WBR

Podsumowanie

Pompy ciepła dedykowane do ogrzewania basenów są bardzo dobrą alternatywą dla innych systemów grzewczych. Zdecydowanym argumentem przemawiającym na ich korzyść są dużo niższe koszty eksploatacyjne w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. W porównaniu do kolektorów słonecznych koszt inwestycyjny jest niższy, ale koszt podgrzewania wody wyższy. Pompa ciepła pozwala jednak na podgrzewanie wody niezależnie od nasłonecznienia i stanowi bardzo dobrą alternatywę w przypadku braku miejsca do zabudowania baterii kolektorów słonecznych o odpowiedniej powierzchni. Pompa ciepła jako urządzenie całkowicie zautomatyzowane daje duży komfort użytkowania, pozwalając na zdecydowane wydłużenie sezonu kąpielowego.