• kolektory słoneczne
  Energia ze Słońca
  Dostępna bez ograniczeń
 • instalacja fotowoltaiczna
  Energia ze Słońca
  Bezpłatna
 • panele fotowoltaiczne
  Energia ze Słońca
  Bez emisji zanieczyszczeń
 • pompy ciepła
  Energia ze Słońca
  Zawarta w powietrzu
 • instalacja solarna
  Energia ze Słońca
  Na małe i duże potrzeby

Systemy solarne i urządzenia OZE polskiej firmy Hewalex

oferowane są od ponad 25 lat.
Wykorzystując Energię ze Słońca wytwarzają one najtańsze ciepło lub energię elektryczną.

Aktualności

1
1000
20000
50000

Hewalex

25 lat z energią odnawialną
 • Czołowa pozycja na rynku OZE
 • Krajowa produkcja od ponad 25 lat
 • Eksport do ponad 40 krajów
 • Własne zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Udział w projektach międzynarodowych