Dofinansowanie do OZE na terenie Warmii i Mazur

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w  programie priorytetowym EWA plus. Program adresowany jest do osób fizycznych lub grupy osób posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

W ramach Programu mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych:

  • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy do 100 kW,
  • instalacje fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki  w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z możliwością umorzenia do 10% wartości pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku. Maksymalny okres kredytowania pożyczki wynosi 5 lat.

Program będzie realizowany w latach 2017-2018. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do wyczerpania alokacji.