EKONTROL DIAGNOSTYKA - automatyczny monitoring, analiza i raporty z pracy pompy ciepła

EKONTROL Diagnostyka pomp ciepła Hewalex PCCO

Systemy grzewcze stają się coraz bardziej złożone, a ich automatyka rozbudowana o szereg funkcji. Rosnącą popularnością cieszą się przy tym pompy ciepła, których obsługa techniczna wymaga znajomości nie tylko tradycyjnych zagadnień cieplnych, ale przede wszystkim z zakresu chłodnictwa. Wymaga to specjalizacji i podnoszenia kompetencji od wykonawców i serwisantów takich urządzeń.

Pompy ciepła są niezawodnymi i mało wymagającymi urządzeniami pod względem bieżącej obsługi technicznej. W przeciwieństwie do kotłów nie dotyczy ich wymóg cyklicznej kontroli i korekty jakości spalania paliwa, ani czyszczenia powierzchni grzewczych i układu spalinowego. Są jednak urządzeniami złożonymi i szereg procesów zachodzących w obiegu chłodniczym jest niewidoczna na co dzień.

Praca obiegu chłodniczego niekoniecznie musi przebiegać idealnie. Mogą występować większe lub mniejsze odstępstwa od zalecanych zakresów pracy po stronie dolnego i górnego źródła ciepła. Bez wizyty specjalisty może być to niemożliwe do ustalenia przez użytkownika pompy ciepła. W niektórych przypadkach, przedłużający się czas pracy w nieoptymalnym zakresie, może doprowadzić do awarii urządzenia.

Stąd też firma Hewalex wprowadziła jedyne tego rodzaju innowacyjne rozwiązanie EKONTROL DIAGNOSTYKA. Prowadzi ono stały monitoring pracy pompy ciepła PCCO, analizuje stany robocze i generuje automatyczne raporty dla użytkownika, a także firmy serwisu. Odbywa się to przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365), a analizie podlegają 54 dane pomiarowe. Wyniki raportów pozwalają poprawiać nastawy sterownika dla zwiększania efektywności pracy pompy ciepła, ale także reagować z wyprzedzeniem na nieprawidłowości w pracy. Możliwe jest dzięki temu eliminowanie awarii wynikających np. ze zbyt małej ilości czynnik chłodniczego, zanieczyszczenia parownika, czy fltrów wody.

Diagnostyka pracy pomp ciepła