Hewalex w TOP10 europejskich producentów płaskich kolektorów słonecznych

Ranking producentów kolektorów słonecznych

Firma Hewalex z od lat zajmuje liczącą się pozycję wśród producentów na globalnym rynku producentów i dostawców systemów OZE. Dotyczy to w szczególności produkcji kolektorów płaskich, od których na początku lat 90-tych rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy. Pozostają one wiodącym dla firmy segmentem produktów OZE.  Pomimo rozwijającego się eksportu do wielu krajów z Europy i spoza niej, głównym rynkiem dla kolektorów Hewalex pozostaje rynek rodzimy. Tym bardziej godne odnotowania jest umieszczenie po raz kolejny firmy w rankingu największych światowych producentów kolektorów płaskich. Sukcesem jest zajęta 19 pozycja na świecie wśród producentów należących w większości do globalnych marek wytwarzających produkty na potrzeby wielu swoich przedstawicielstw krajowych, bądź też dla innych marek OEM. 

Biorąc po uwagę firmy mające siedzibę w Europie i posiadające większościowy kapitał europejski, można tu już mówić o 10 pozycji w rankingu. Można także mówić o 2 pozycji w regionie Europy środkowo-wschodniej. Po raz kolejny firma Hewalex zmieściła się w rankingu największych producentów kolektorów płaskich jako jedyna z Polski.

Korzystając z okazji firma Hewalex pragnie podziękować Klientom, Instalatorom, Sprzedawcom, Projektantom i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy inwestycyjne za zaufanie jakim nas obdarzyli. To dzięki temu możliwy jest już od blisko 30 lat rozwój firmy, a także wprowadzanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem kierowanych do nas opinii i sugestii. Nieuchronnie zbliżamy się do osiągnięcia 500.000 wyprodukowanych kolektorów słonecznych, które swoją pracą przyczyniają się coraz bardziej do poszanowania środowiska naturalnego.

Pełna treść raportu w oryginalnej wersji: solarthermalworld.org