Kolejne dofinansowania do OZE

W ostatnim czasie ruszyły programy dopłat w kolejnych województwach.

Dofinansowanie na OZE w  województwie zachodniopomorskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi nabór wniosków dla osób fizycznych na inwestycje w domowe instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych. Program kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim.

Dofinansowaniem objęte są:

  • pompy ciepła
  • kolektory słoneczne
  • instalacje fotowoltaiczne.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 100% wartości przedsięwzięcia, z możliwością umorzenia do 30% wartości pożyczki. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 2,0% w skali roku. Maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat.

Nabór wniosków ma charakter ciągły, prowadzony jest do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania.

Dofinansowanie dla Prosumentów z województwa łódzkiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w  Programie priorytetowym dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018.

Program adresowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych położonych na terenie województwa łódzkiego.

Formą dofinansowania jest dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy. Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w trybie ciągłym, do 30 września każdego roku lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych przez Fundusz danemu bankowi.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych Zadania (dotyczy budynków użytkowanych ) z zastrzeżeniem, iż dla Zadań wykonywanych w budynkach znajdujących się w trakcie budowy oraz oddanych do użytkowania po 31.12.2015 r. dotacja nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych Zadania.

W ramach Programu mogą być finansowane następujące Zadania:

  • zakup i montaż pomp ciepła
  • zakup i montaż kolektorów słonecznych
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Pula środków na realizację Programu wynosi 5 mln zł.