Korekta cen i nowości produktowe 11.03.2019

Nowa oferta produktów Hewalex wprowadza kilka istotnych zmian w zakresie m.in. nowych płaskich kolektorów słonecznych serii „F”, nowych pomp ciepła PCWB z czynnikiem R32, pomp ciepła PCCO SPLIT w poszerzonym zakresie mocy od 6 do 20 kW, a także pomp ciepła wody użytkowej PCWU z podgrzewaczem o podwyższonej mocy grzewczej 2,5 kW i w wyższej klasie efektywności energetycznej A+.

Pragniemy poinformować również o korekcie cen wybranych produktów, która nastąpi od dnia 11.03.2019. Szczegółowe informacje zostały przekazane do sieci dystrybucji produktów Hewalex w dniu 11.02.2019. Przykładowo dla zestawów solarnych średnia zmiana cen wyniesie +2,5%. W przypadku pomp ciepła wody użytkowej PCWU korekta wyniesie od +6 do +10%, co jest dodatkowo podyktowane wprowadzeniem nowych modeli o mocy 2,5 kW w wyższej klasie efektywności A+. Dla pomp ciepła do centralnego ogrzewania PCCO korekta wyniesie od 0 do +10% zależnie od mocy urządzenia. W segmencie pomp ciepła PCWB dostępne będą nowe urządzenia z ekologicznym czynnikiem R32, a także ze sprężarką inwerterową, których ceny katalogowe będą niższe w porównaniu do poprzednich modeli.

Zamówienia na urządzenia składane w firmie Hewalex do dnia 10.03.2019, z terminem realizacji maksymalnie do 24.03.2019, będą realizowane według obecnych cen (aktualnych do 10.03.2019).