Wybierz pompę ciepła Hewalex. Nie zostawimy Cię na lodzie.

Pompy ciepła PCCO MONO

"Nie zostawimy Cię na lodzie" to hasło przewodnie kampanii promującej nowy typoszereg pomp ciepła Hewalex PCCO MONO. Te nowoczesne urządzenia typu powietrze-woda monoblok są przystosowane do ustawienia na zewnątrz budynku. Korzystają z ekologicznego czynnika R32. Jednak cechą szczególną pomp ciepła PCCO MONO jest przede wszystkim możliwość pracy bezpośrednio z wodą grzewczą, przy zapewnieniu maksymalnej ochrony przed zamarzaniem w razie przerwy w zasilaniu.

W tym celu firma Hewalex opracowała specjalne rozwiązanie - Moduł Zabezpieczający PZ HX. Zapewnia on ochronę skraplacza i obiegu wodnego w pompie ciepła, nawet w warunkach braku zasilania elektrycznego przez 48 godzin przy temperaturze zewnętrznej -25 oC. Jednocześnie jest to rozwiązanie pozbawione wad typowych układów UPS. Podlega stale testowaniu gotowości do pracy, a stan czuwania nie obciąża akumulatora zapewniając zachowanie w nim pełnej ilości energii.

Możliwość pracy bezpośrednio z wodą grzewczą stanowi dla pompy ciepła ogromną zaletę. Eliminuje to konieczność rozbudowy instalacji o dodatkowy wymiennik ciepła i pompę obiegu glikolowego, a także eliminuje potrzebę stosowania glikolu czy innego czynnika niezamarzającego w obiegu pompy ciepła. Brak dodatkowej wymiany ciepła, a także korzystniejsze właściwości wody pod względem przenoszenia ciepła, wpływają z kolei na wyższą efektywność energetyczną pompy ciepła. Oszczędności w kosztach inwestycji mogą więc wynieść nawet kilka tysięcy złotych, a w kosztach eksploatacji dzięki wyższej efektywności około 10-15%  w stosunku do standardowych rozwiązań.

Określeniem "Nie zostawimy Cię na lodzie" można opisać także zakres opieki gwarancyjnej – jedyny taki na  rynku. Oprócz standardowej dla pomp ciepła PCCO MONO 5-letniej gwarancji, właściciel urządzenia może mieć pewność, że gdyby nawet nastąpiło zamarznięcie skraplacza w jednostce zewnętrznej, to tego typu awaria zostanie usunięta przez producenta.

Nie bez znaczenia jest fakt, że decydując się na zakup urządzeń firmy Hewalex, zyskuje się opiekę serwisową na miejscu w kraju, gdzie ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji i dystrybucji urządzeń OZE (Odnawialne Źródła Energii) przekłada się wysoki poziom kompetencji zawodowych kadry firmy. Wsparciem w opiece serwisowej jest dodatkowo kolejne własne innowacyjne rozwiązanie. To system EKONTROL, który zapewnia zdalny nadzór i możliwość zmian parametrów pompy ciepła. Ale przede wszystkim zapewnia on automatyczną diagnostykę pracy i przekazywanie informacji o ewentualnych niedomaganiach na tyle szybko, aby móc uniknąć poważniejszych usterek.

"Nie zostawimy Cię na lodzie" to wyjątkowo szeroki zakres świadczeń ze strony firmy Hewalex, gdzie można mówić zarówno o nie pozostawianiu użytkownika z ewentualnym problemem technicznym, jak również można dosłownie powiedzieć, że do minimum ograniczone zostaje ryzyko oblodzenia i uszkodzenia skraplacza pompy ciepła. A jeśli taka sytuacja by nastąpiła, to rozwiązanie tego problemu bierze na siebie producent.