Nowe pompy ciepła wody basenowej PCWB z czynnikiem R32

Nowe pompy ciepła basenowe PCWB

Podgrzewanie wody basenowej pompą ciepła zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne. Niska temperatura wody w basenie przy wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego, stwarza możliwości uzyskiwania współczynnika efektywności COP przekraczającego 5, a nawet 6.

Pompy ciepła Hewalex PCWB zostały zastosowane w ostatnich latach w kilkuset obiektach, zarówno w małych prywatnych basenach sezonowych, jak i dużych pływalniach. Stanowią sprawdzone w praktyce rozwiązanie, oferowane z ponadstandardową na rynku 4-letnią gwarancją producenta. Nowa generacja pomp ciepła PCWB wprowadza m.in. zmiany w zakresie sterownika oraz obiegu chłodniczego. Nowy sterownik pozwala dodatkowo na sterowanie za pomocą aplikacji na smartfon (opcjonalnie). Istotna z punktu widzenia środowiska naturalnego dotyczy zastosowania nowego czynnika chłodniczego R32. Cechuje się on np. znacznie niższym wpływem na powstawanie efektu cieplarnianego (niemal 70% mniej niż popularny R410A).pompa ciepła PCWB Hewalex z czynnikiem R32