Nowe rozwiązanie OPTI-ENER dla zarządzania bilansem energii elektrycznej

System Hewalex Opti-Ener

Nowy system OPTI-ENER autorstwa firmy Hewalex to pierwsze dostępne na rynku rozwiązanie w pełni dostosowane do zapisów ustawy o OZE.

Służy do wszechstronnej kontroli i optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz pozwala na obniżenie kosztów jej zakupu. System zapewnia wiele możliwości. Pozwala sterować pracą urządzeń zależnie od dostępnych taryf zakupu energii elektrycznej oraz od bieżącej mocy instalacji PV.

OPTI-ENER pomoże także zagospodarować nadwyżki energii produkowanej z instalacji PV. Dzięki tym funkcjom znacznie podnosi się poziom autokonsumpcji. OPTI-ENER umożliwia również zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń za pomocą Internetu i aplikacji mobilnej. Narzędzie to daje również dostęp do wielu statystyk i informacji. Na bieżąco pozwala sprawdzić ilość energii „zmagazynowanej” u dostawcy, wynikającej z energii pobranej i oddanej do sieci. Użytkownik otrzymuje także wyliczenie bieżącego kosztu energii pobranej za wybrany okres oraz wyliczenie oszczędności, daty zwrotu inwestycji i zysku z instalacji PV. Dzięki OPTI-ENER gospodarujesz zużyciem energii elektrycznej efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej!