Urządzenie, które zamienia prąd stały produkowany przez panele PV na prąd zmienny o parametrach zgodnych z parametrami prądu w sieci energetycznej niskiego napięcia.