Uwaga

Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować

  • wypełnioną listę kontrolną w wersji elektronicznej
  • dowód zakupu
  • numer seryjny urządzenia
  • dane firmy montażowej
Gwarancja na pompy ciepła

Dane do rejestracji

Dane Produktu *

Dane instalatora

Dane klienta *

/

Skan karty kontrolnej * i zdjęcie instalacji

Komentarz

* pola obowiązkowe