Akcesoria dodatkowe dla podgrzewaczy wody mogą uzupełniać instalację jak np. w przypadku zastosowania grzałki elektrycznej lub termostatycznego zaworu mieszającego. W przypadku bardziej złożonych instalacji może zachodzić potrzeba montażu w podgrzewaczach dodatkowych tulei dla czujników temperatury lub trójdrogowych zaworów przełączających. Akcesoria dodatkowe obejmują również kształtki redukcyjne dla przyłączy hydraulicznych.