Przepływomierz elektroniczny

Cena netto: 161,00 zł
Nr kat. 71.33.01

Przepływomierz elektroniczny stanowi integralny element zespołu pompowo-sterowniczego ZPS 18e-01 lub ZPS 18e-01 ECO, współpracując ze sterownikiem G422. Jako oddzielny element, przepływomierz elektroniczny stanowi opcjonalne wyposażenie dodatkowe sterownika GH26 przeznaczonego do montażu naściennego.

Zastosowanie przepływomierza elektronicznego oraz sterownika w wersji GH26 przewidziane jest dla instalacji solarnych, gdzie nie został zastosowany zespół pompowo-sterujący ZPS 18e-01 lub ZPS 18e-01 ECO. W połączeniu z przepływomierzem elektronicznym, sterownik GH26 dokonuje na bieżąco pomiarów wydajności cieplnej instalacji solarnej, bilansowania uzysków ciepła w czasie, a także sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości w pracy – brak przepływu w układzie.

Dodatkowe informacje i materiały