Kolektor słoneczny KS2000 TP Am*

Cena netto: 1 170,00 zł
Nr kat. 14.44.01

Kolektor słoneczny KS2000 TP Am stanowi ekonomiczne rozwiązanie pod względem konstrukcji i parametrów w klasie kolektorów płaskich. Absorber wykonany jest całkowicie z aluminium (Al-Al) w technologii spawania laserowego. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu wysokoselektywnej powłoki absorbera (PVD), szyby o najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1 oraz pełnej izolacji cieplnej obudowy.

Możliwości zastosowania

UWAGA: kolektory słoneczne KS2000 TP Am nie mogą być łączone z innymi modelami kolektorów.

Kolektory słoneczne KS2000 TP Am przeznaczone są do pracy w małych instalacjach solarnych, ze względu na oferowanie ich jedynie w kompletnych zestawach solarnych. Jego cechą jest najkorzystniejszy na rynku wskażnik "Cena/Wydajność" ze względu na uzyskiwaną wysoką sprawność i jednocześnie bardzo korzystną cenę zakupu. Dzięki temu maksymalnie skrócony zostaje okres zwrotu kosztów inwestycji. Kolektory z absorberami typu Al-Al wymagają spełnienia dodatkowych warunków montażowych (wg instrukcji montażu) dotyczących stosowania rur i armatury nieutralnej dla aluminium oraz stosowania określonego rodzaju glikolu. Dla zapewnienia korzystnej ceny całej inwestycji, kolektory KS2000 TP Am oferowane są w zestawach solarnych, gdzie sterownik (G425) posiada podstawowy zakres funkcji, zapewniając jednocześnie maksymalne ułatwienie dla uruchomienia i użytkowania instalacji solarnej.

Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji wynosi od 30 do 45°. Zestawy mocujące pozwalają na zabudowę kolektorów na różnego rodzaju pokryciu dachu płaskiego, na wbudowanie w połać dachu, a także na montaż na poziomie terenu, na dachu płaskim lub elewacji budynku. Zastosowana szyba strukturalna w najwyższej klasie U1 przepuszczalności promieniowania słonecznego, wpływa na wysoką sprawność optyczną 81,7% potwierdzoną certyfikatem Solar Keymark uzyskanym na podstawie testów w Instytucie SPF Rapperswil. Izolacja cieplna z wełny mineralnej o zwiększonej do 50 mm grubości wraz z izolacją ścianek obudowy 20 mm, zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia. W odróżnieniu od kolektora KS2000 TLP Am, lakierowane proszkowo jest obramowanie szyby, a dolna obudowa pozostaje nielakierowana. Specjalny skład aluminium zapewnia przy tym pełną ochronę obudowy przed wpływem warunków zewnętrznych i ewentualnością wystąpienia korozji.

Szczegółowe cechy budowy i zastosowania kolektora słonecznego KS2000 TP Am

W wielu branżach nowe stopy aluminium wypierają inne materiały jak np. miedż w przypadku kolektorów słonecznych. Standardem rynkowym są obecnie absorbery aluminiowo-miedziane (Al-Cu), a jednym z nowych trendów jest zastosowanie aluminium zarówno do budowy płyty absorbera, jak i do orurowania. Absorber w pełni aluminiowy (Al-Al) pozwala nieznacznie obniżyć koszty wytworzenia, przy zachowaniu wysokiej sprawnośc pracy (na poziomie jak dla kolektorów z absorberami miedzianymi Cu-Cu). Uzyskuje się przez to najkorzystniejszy na rynku wskaźnik "Cena/Wydajność" co przekłada się na najkrótszy okres zwrotu kosztów inwestycji. Połączenie blachy z orurowaniem poprzez spawanie laserowe zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną i pełne przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego.

Zastosowana hartowana szyba strukturyzowana cechuje się wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (transmisyjność) - najwyższą klasą U1, w której blisko 92% promieniowania przechodzi przez szybę do wnętrza obudowy kolektora. Dzięki temu zapewnia się dostęp do absorbera jak największej ilości promieniowania słonecznego. Szyba podlega standardowo badaniom wytrzymałościowym zgodnie z normą PN-EN 12975-2, co potwierdza zarazem certyfikat Solar Keymark kolektora. Do badań należy m.in. odporność na naciski (śnieg, wiatr, obciążenie w badaniu ~100 kg/m2), a także na siłę ssącą (wiatr, ~100 kg/m2) oraz odporność na uderzenia (grad, w badaniu kule lodowe 25 mm).

Obudowa kolektora płaskiego musi zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, cechować się sztywnością, szczelnością i odpornością na korozję. Obudowa kolektora KS2000 TP Am jest wykonywana z blachy aluminiowej o zwiększonej grubości. Łączenie obramowania szyby z dolną częścią obudowy jest wytrzymałe w pełnym zakresie temperatur roboczych, a także na wilgoć i promieniowanie UV. Obramowanie szyby jest lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022, a dolna obudowa pozostaje czysta - bez powłoki lakierowanej.

możliwości zabudowy kolektorów słonecznyc na dachu

Kolektory płaskie KS2000 TP Am można łączyć w baterii 1- lub 2-stronnie. Układ meandrowy orurowania absorbera cechuje się zwiększonymi oporami przepływu, przez co opory (poziomych) rur zbiorczych wewnątrz kolektorów są znacznie niższe, nie odgrywając znaczącego wpływu na opory całej baterii kolektorów. Podłączenie 1-stronne jest możliwe do stosowania przy połączeniu nie więcej niż 5 kolektorów. Kolektory z absorberami meandrowymi należy i łączyć równolegle w baterii (jeżeli warunki zabudowy są utrudnione i wymagają szeregowego łączenia kolektorów - należy stosować te, które posiadają absorbery harfowe, np. KS2100 TLP AC).

Atrakcyjne wzornictwo - możliwe jest zastosowanie dodatkowych profili maskujących KSL dla kolektorów słonecznych zabudowanych w jednej baterii. Stanowią one osłonę łączników kolektorów i wypełniają w estetyczny sposób odstępy między sąsiadującymi ze sobą kolektorami. Obramowanie szyb w kolektorach KS2000 TP Am, a także profile maskujące KSL są lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022.

UWAGA: w kompletnych zestawach solarnych występują wyłącznie kolektory słoneczne z obudowami w pełni lakierowanymi, np. KS2000 TLP Am. W razie chęci zastosowania kolektora KS2000 TP Am w małej instalacji solarnej, należy skompletować zestaw z pojedynczo oferowanych komponentów. Zalecane jest korzystanie z gotowych zestawów solarnych, których główne elementy składowe mogą być objęte dodatkowym rokiem gwarancji w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji.

Pokrycie typu PVD ("niebieskie", blue coating) stanowi obecnie standard rynkowy stosowany w wysokoefektywnych kolektorach słonecznych. Specjalne powłoki metaliczno-ceramiczne powstają w procesach produkcji PVD (Physical Vapour Deposition). Selektywne pokrycie PVD odznacza się najwyższą efektywnością pracy, dzięki absorbcji 95% promieniowania słonecznego i minimalnej emisji ciepła 5%.

izolacja cieplna kolektora słonecznego

Obudowa kolektora jest w całości izolowana cieplnie - zarówno dno obudowy, jak też ścianki boczne. Grubość izolacji cieplnej przewiduje pracę kolektora także w warunkach klimatu zimnego. Izolacja cieplna wykonana jest ze specjalnej wełny mineralnej - skalnej, z minimalną zawartością środków klejących. Dzięki temu eliminuje się ryzyko wytrącania zanieczyszczeń przy podwyższonych temperaturach (dla ochrony absorbera i wewnętrznej powierzchni szyby). Jako naturalny materiał izolacja z wełny skalnej zachowuje pełne właściwości w całym okresie eksploatacji kolektora.

Kolektor płaski KS2000 TP Am w trakcie badań certyfikujących, przechodził zgodnie z normą PN-EN 12975-2 testy wytrzymałości na szoki termiczne i długotrwałe przegrzewanie. Temperatura stagnacji kolektora 205 °C świadczy o wykosprawnej konstrukcji, ale także odporności kolektora na przegrzewanie. Tego rzędu temperatura jest utrzymywana długotrwale w testach wytrzymałości, a elementy kolektora nie mogą ulec uszkodzeniom. Ochronę przed przegrzewaniem zapewnia w szczególności zastosowanie odpowiedniego układu orurowania absorbera. Układ z dolnymi przyłączami umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu z absorbera na początku stanu stagnacji. Chroni to glikol oraz elementy instalacji solarnej przed uszkodzeniem.

Podwyższeniu efektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi KS2000 TP Am, służy funkcja Opti-Flow, w którą wyposażony jest sterownik G425. To innowacyjne autorskie rozwiązanie firmy Hewalex zapewnia dynamiczne sterowanie wydajności pompy obiegowej w zależności od intensywności oddawania ciepła w wężownicy podgrzewacza wody. Układ automatycznej regulacji wykorzystuje standardowo 3 czujniki temperatury: na wyjściu z baterii kolektorów oraz na zasilaniu i powrocie z wężownicy. Dodatkowo sterownik G425 funkcjonuje w standardziej Plug & Play, czyli wymaga absolutnie minimum czynności podczas uruchomienia i podczas użytkowania instalacji solarnej (UWAGA: jednocześnie sterownik posiada podstawowy najczęściej wymagany zestaw funkcji).

Kolektory słoneczne KS2000 TP Am wyposażone są w krócce ze śrubunkami 3/4". Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego VITON® Du Pont są odporne na obciążenie mechaniczne i chemiczne w zakresie temperatur roboczych od -40 do +220 °C. Zastosowanie śrubunków eliminuje ryzyko uszkodzeń powierzchni uszczelniających jak w zwykłych prostych króćcach (z łącznikami wsuwanymi), skutkujących nawet wymianą kolektora na nowy. Montaż lub wymiana uszczelnień połączenia śrubunkowego jest prostą czynnością, nie wymagającą większych obciążeń finansowych użytkownika instalacji solarnej.

Firma Hewalex już od lat 90-tych udzielała najdłuższych na rynku okresów gwarancji dla kolektorów słonecznych. Gwarancja podstawowa dla kolektora KS2000 TP Am wynosi 10 lat. UWAGA: kolektor w wersji KS2000 TLP Am zakupiony w kompletnym zestawie solarnym może być objęty dodatkowym rokiem gwarancji w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania techniczne i precyzyjne wykonanie kolektora słonecznego

Rozwiązania techniczne w budowie kolektorów słonecznych, a także technologie produkcji bazują na najdłuższym w kraju ponad 25-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Wprowadzona po raz pierwszy w Polsce w 2011 roku technologia spawania laserowego zapewniła najwyższą precyzję i jakość wykonania absorberów aluminiowo-miedzianych (Al-Cu) i w pełni aluminiowych (Al-Al). Firma Hewalex jako pierwsza na rynku europejskim rozpoczęła produkcję absorberów w pełni aluminiowych. Połączenie absorbera z orurowaniem odbywa się precyzyjnie bez żadnego dodatkowego spoiwa, cechując się maksymalną wytrzymałością mechaniczną i najwyższym współczynnikiem przekazywania ciepła. Pokrycie typu PVD absorbera cechuje się wysoką absorbcją promieniowania słonecznego (95%) przy minimalnej emisji ciepła (5%).

absorber kolektora płaskiego Al-Al Hewalex KS2000 TLP Am
spawania laserowe absorbera aluminiowego
produkcja obudowy kolektora płaskiego

Obudowy kolektorów wykonywane z blachy aluminowej o zwiększonej grubości zapewniają stabilność mechaniczną i pełną odporność na korozję. Firma Hewalex w procesie produkcji wykorzystuje w maksymalnym możliwym stopniu surowce i komponenty krajowej produkcji.Kolektory produkowane przez firmę Hewalex już w 2007 roku jako pierwsze wytwarzane w kraju, certyfikat Solar Keymark potwierdzający parametry sprawnościowe oraz odporność na skrajne warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie w małych instalacjach solarnych

W ciągu ponad 25-letniej działalności dostarczyliśmy kolektory słoneczne do ponad 140.000 obiektów w kraju i zagranicą. Ponad 140.000 instalacji solarnych pracuje zarówno w małych indywidalnych obiektach, np. w domach jednorodzinnych, jak również w dużych obiektach np. w domach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, schroniskach, obiektach biurowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i wielu innych. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca  się nachylenie od 30 do 60°.

UWAGA: kolektory płaskie KS2000 TP Am przeznaczone są do stosowania w małych instalacjach solarnych najczęściej w domach jednorodzinnych, małych obiektach usługowych, biurowych, turystycznych itp.

kolektory płaskie Hewalex na dachu domu jedorodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex na dachu domu 1-rodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex w domu jednorodzinnym
kolektory słoneczne Hewalex w budynku usługowym
kolektory płaskie Hewalex w domu prywatnym
kolektory płaskie Hewalex w obiekcie hotelowym
kolektory słoneczne Hewalex w domu
kolektory płaskie Hewalex na dachu budynku

Własne zaplecze sprzedażowe, techniczne, badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala wspierać realizację inwestycji w oparciu nie tylko o standardowe produkty, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora i specyfiki obiektu.

10-letnia gwarancja w standardzie

Gwarancja na kolektor słoneczny Hewalex KS2100 TP ACJuż w latach 90-tych firma Hewalex udzielała najdłuższego na naszym rynku 10-letniego okresu gwarancji dla kolektorów słonecznych  Kolektory płaskie KS2000 TP Am objęte są standardowo 10-letnim okresem gwarancji. Gwarancja udzielana na kolektory słoneczne jest gwarancją bezpośredniego producenta, o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej. Fakt prowadzenia produkcji na miejscu w kraju jest także istotny dla obsługi pogwarancyjnej. Wszelkie ewentualne uszkodzenia kolektorów słonecznych np. z tytułu siły wyższej, mogą być w większość przypadków usuwane w naszym zakładzie produkcyjnym, przy akceptowalnym koszcie.

Dlaczego warto wybrać kolektory słoneczne Hewalex?

  • Najwyższa jakość dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu
  • Wysoka sprawność potwierdzona Solar Keymark
  • Szczególnie korzystne wskaźniki "Cena/Wydajność"
  • Szerokie możliwości montażowe i eksploatacyjne
  • Korzystne warunki 10-letniej gwarancji od producenta
  • Szeroka sieć dystrybucji = bezpieczeństwo użytkowania
  • Krajowe surowce, komponenty = wsparcie gospodarki
  • Stabilna pozycja producenta = dostęp do obsługi serwisowej
  • Ciepło z energii słonecznej - najtańsze, łatwe do pozyskania
  • Rozwiązania techniczne znane na 40 rynkach eksportowych

*kolektor sprzedawany wyłącznie z zalecanym osprzętem, tj. ZPS 18a-01 ECO, ZPKS Am, rura elastyczna SNP, płyn CORACON, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza Pa Gw 1"

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Długość:2020 mm
Szerokość:1035 mm
Wysokość:90 mm
Powierzchnia brutto kolektora:2,091 m²
Powierzchnia czynna (apertury):1,827 m²
Pojemność cieczowa:1,1 l
Ciężar:36 kg
Sprawność optyczna: 81,7 %
Współczynnik strat ciepła a1:4,17 W/(m²K)
Współczynnik strat ciepła a2:0,0077 W/(m²K²)
Gwarancja:10