Kolektor słoneczny KS2400 TP AC

Cena netto: 1 400,00 zł
Nr kat. 14.52.01

Kolektor słoneczny KS2400 TP AC  stanowi optymalne rozwiązanie pod względem technicznym i cenowym. Absorber wykonany jest z wysokiej jakości materiałów - aluminium i miedzi (Al-Cu) w technologii spawania laserowego. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu wysokoselektywnej powłoki absorbera (PVD), szyby o najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1 oraz pełnej izolacji cieplnej obudowy.

Możliwości zastosowania

Kolektory słoneczne KS2400 TP AC przeznaczone są do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych. Służą m.in. w układach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użytkowych, przemysłowych i innych. Ich zastosowanie jest także możliwe w przypadku podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania budynków. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji wynosi od 30 do 45°. Zestawy mocujące pozwalają na zabudowę kolektorów na różnego rodzaju pokryciu dachu płaskiego, na wbudowanie w połać dachu, a także na montaż na poziomie terenu, na dachu płaskim lub elewacji budynku.

Zastosowana szyba strukturyzowana w najwyższej klasie U1 przepuszczalności promieniowania słonecznego, wpływa na wysoką sprawność optyczną 80,8% potwierdzoną certyfikatem Solar Keymark uzyskanym na podstawie testów w Instytucie SPF Rapperswil. Izolacja cieplna z wełny mineralnej zarówno dna obudowy jak i jego ścianek, zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia. W odróżnieniu od kolektora KS2400 TLP AC obudowa jest nielakierowana. Specjalny skład aluminium zapewnia przy tym pełną ochronę obudowy przed wpływem warunków zewnętrznych i ewentualnością wystąpienia korozji.

Szczegółowe cechy budowy i zastosowania kolektora słonecznego KS2400 TP AC

Absorbery aluminiowo-miedziane stanowią obecnie standard na europejskim rynku kolektorów słonecznych. Zastosowanie aluminiowej płyty absorbera pozwala zmniejszyć ciężar i koszty wytworzenia kolektora, a jednocześnie utrzymać wysoką sprawność pracy na identycznym poziomie jak w kolektorach z absorberami całkowicie miedzianymi. Precyzyjne spawanie laserowe zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość mechaniczną połączenia blachy i orurowania oraz doskonałe przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego. Absorber wykonany w technologii spawania laserowego odznacza się atrakcyjnym estetycznym wyglądem.

Zastosowana hartowana szyba strukturyzowana cechuje się wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (transmisyjność) - najwyższą klasą U1, w której blisko 92% promieniowania przechodzi przez szybę do wnętrza obudowy kolektora. Dzięki temu zapewnia się dostęp do absorbera jak największej ilości promieniowania słonecznego. Szyba podlega standardowo badaniom wytrzymałościowym zgodnie z normą PN-EN 12975-2, co potwierdza zarazem certyfikat Solar Keymark kolektora. Do badań należy m.in. odporność na naciski (śnieg, wiatr, obciążenie w badaniu ~100 kg/m2), a także na siłę ssącą (wiatr, ~100 kg/m2) oraz odporność na uderzenia (grad, w badaniu kule lodowe 25 mm).

Obudowa kolektora płaskiego musi zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, cechować się sztywnością, szczelnością i odpornością na korozję. Obudowa kolektora KS2400 TP AC jest wykonywana z blachy aluminiowej o zwiększonej grubości. Łączenie obramowania szyby z dolną częścią obudowy jest wytrzymałe w pełnym zakresie temperatur roboczych, a także na wilgoć i promieniowanie UV. Obudowa jest nielakierowana.

możliwości zabudowy kolektorów słonecznyc na dachu

Kolektory płaskie KS2400 TP AC można zabudować zarówno na dachu nachylonym i płaskim, jak i na elewacji budynku lub na poziomie terenu. Służą temu oferowane różne typy systemów mocujących. Na szerokie możliwości łączenia kolektorów KS2400 TP AC pozwala układ harfowy absorberów. Dzięki temu kolektory można łączyć standardowo w sposób równoległy, ale także szeregowo i szeregowo-równolegle w sytuacjach ograniczonego miejsca zabudowy na dachu itp. Nie jest konieczne także poziomowanie kolektora z absorberem harfowym, co ułatwia i upraszcza praca montażowe.

Atrakcyjne wzornictwo - możliwe jest zastosowanie dodatkowych profili maskujących KSL dla kolektorów słonecznych zabudowanych w jednej baterii. Stanowią one osłonę łączników kolektorów i wypełniają w estetyczny sposób odstępy między sąsiadującymi ze sobą kolektorami. Obramowanie szyb w kolektorach KS2400 TP AC, a także profile maskujące KSL są lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022.

UWAGA: w kompletnych zestawach solarnych występują wyłącznie kolektory słoneczne z obudowami w pełni lakierowanymi, np. KS2400 TLP AC. W razie chęci zastosowania kolektora KS2400 TP AC w małej instalacji solarnej, należy skompletować zestaw z pojedynczo oferowanych komponentów. Zalecane jest korzystanie z gotowych zestawów solarnych, których główne elementy składowe mogą być objęte dodatkowym rokiem gwarancji w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji.

Pokrycie typu PVD ("niebieskie", blue coating) stanowi obecnie standard rynkowy stosowany w wysokoefektywnych kolektorach słonecznych. Specjalne powłoki metaliczno-ceramiczne powstają w procesach produkcji PVD (Physical Vapour Deposition). Selektywne pokrycie PVD odznacza się najwyższą efektywnością pracy, dzięki absorbcji 95% promieniowania słonecznego i minimalnej emisji ciepła 5%.

izolacja cieplna kolektora słonecznego

Obudowa kolektora jest w całości izolowana cieplnie - zarówno dno obudowy, jak też ścianki boczne. Grubość izolacji cieplnej przewiduje pracę kolektora także w warunkach klimatu zimnego. Kolektor KS2400 TP AC znajduje zastosowanie także w krajach skandynawskich, czy w Wielkiej Brytanii. Izolacja cieplna wykonana jest ze specjalnej wełny mineralnej - skalnej, z minimalną zawartością środków klejących. Dzięki temu eliminuje się ryzyko wytrącania zanieczyszczeń przy podwyższonych temperaturach (dla ochrony absorbera i wewnętrznej powierzchni szyby). Jako naturalny materiał izolacja z wełny skalnej zachowuje pełne właściwości w całym okresie eksploatacji kolektora.

Kolektor płaski KS2400 TP AC w trakcie badań certyfikujących, przechodził zgodnie z normą PN-EN 12975-2 testy wytrzymałości na szoki termiczne i długotrwałe przegrzewanie. Temperatura stagnacji kolektora 205 oC świadczy o wykosprawnej konstrukcji, ale także odporności kolektora na przegrzewanie. Tego rzędu temperatura jest utrzymywana długotrwale w testach wytrzymałości, a elementy kolektora nie mogą ulec uszkodzeniom. Ochronę przed przegrzewaniem zapewnia w szczególności zastosowanie odpowiedniego układu orurowania absorbera. Układ harfy pojedynczej cechuje się szybkim samoczynnym usuwaniem glikolu z absorbera na początku stanu stagnacji. Chroni to glikol oraz elementy instalacji solarnej przed uszkodzeniem.

Absorber w układzie pojedynczej harfy cechuje się szczególnie niskim oporem przepływu (nawet 20-30 razy w porównaniu do układów pojedynczego przepływu przez absorber). Pozwala to stosować kolektory w instalacjach o większej odległości między dachem, a kotłownią. Ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową. Możliwa jest praca z wyższym natężeniem przepływu glikolu co obniża straty cieplne kolektora i podwyższa jego sprawność. Niskie opory przepływu pozwalają łączyć kolektory KS2400 TP AC równolegle i szeregowo w ilości odpowiednio 8 i 5 sztuk (na zapytanie także większe baterie). 

Kolektory słoneczne KS2400 TP AC wyposażone są w krócce ze śrubunkami 3/4". Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego VITON® Du Pont są odporne na obciążenie mechaniczne i chemiczne w zakresie temperatur roboczych od -40 do +220 oC. Zastosowanie śrubunków eliminuje ryzyko uszkodzeń powierzchni uszczelniających jak w zwykłych prostych króćcach (z łącznikami wsuwanymi), skutkujących nawet wymianą kolektora na nowy. Montaż lub wymiana uszczelnień połączenia śrubunkowego jest prostą czynnością, nie wymagającą większych obciążeń finansowych użytkownika instalacji solarnej.

Firma Hewalex już od lat 90-tych udzielała najdłuższych na rynku okresów gwarancji dla kolektorów słonecznych. Gwarancja podstawowa dla kolektora KS2400 TP AC wynosi 10 lat. UWAGA: kolektor w wersji KS2400 TLP AC zakupiony w kompletnym zestawie solarnym może być objęty dodatkowym rokiem gwarancji w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania techniczne i precyzyjne wykonanie kolektora słonecznego

Rozwiązania techniczne w budowie kolektorów słonecznych, a także technologie produkcji bazują na najdłuższym w kraju ponad 25-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Wprowadzona po raz pierwszy w Polsce w 2011 roku technologia spawania laserowego zapewniła najwyższą precyzję i jakość wykonania absorberów aluminiowo-miedzianych (Al-Cu). Połączenie absorbera z orurowaniem odbywa się precyzyjnie bez żadnego dodatkowego spoiwa, cechując się maksymalną wytrzymałością mechaniczną i najwyższym współczynnikiem przekazywania ciepła. Pokrycie typu PVD absorbera cechuje się wysoką absorbcją promieniowania słonecznego (95%) przy minimalnej emisji ciepła (5%).

absorber Al-Cu Hewalex KS2100 TP AC
spawanie laserowe
produkcja obudowy kolektora płaskiego

Obudowy kolektorów wykonywane z blachy aluminowej o zwiększonej grubości zapewniają stabilność mechaniczną i pełną odporność na korozję. Firma Hewalex w procesie produkcji wykorzystuje w maksymalnym możliwym stopniu surowce i komponenty krajowej produkcji. Kolektory produkowane przez firmę Hewalex już w 2007 roku jako pierwsze wytwarzane w kraju, certyfikat Solar Keymark potwierdzający parametry sprawnościowe oraz odporność na skrajne warunki eksploatacyjne

Zastosowanie w małych i dużych instalacjach solarnych

W ciągu ponad 25-letniej działalności dostarczyliśmy kolektory słoneczne do ponad 140.000 obiektów w kraju i zagranicą. Ponad 140.000 instalacji solarnych pracuje zarówno w małych indywidualnych obiektach, np. w domach jednorodzinnych, jak również w dużych obiektach np. w domach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, schroniskach, obiektach biurowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i wielu innych. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca  się nachylenie od 30 do 60°. W przypadku zabudowy kolektora na dachu z mniejszym nachyleniem, wykorzystuje się uchwyty korekcyjne. Możliwe jest także zabudowanie kolektorów słonecznych KS2400 TP AC na elewacji budynku, na poziomie terenu lub na dachu poziomym. W tym celu oferta obejmuje również konstrukcje uniwersalne.

kolektory płaskie Hewalex na dachu domu jedorodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex na dachu domu 1-rodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex w bloku mieszkalnym
kolektory słoneczne Hewalex w budynku wielorodzinnym
kolektory płaskie Hewalex w budynku szkolnym
kolektory płaskie Hewalex w obiekcie hotelowym
kolektory słoneczne Hewalex w budynku turystycznym
kolektory płaskie Hewalex na dachu budynku turystycznego

Własne zaplecze sprzedażowe, techniczne, badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala wspierać realizację inwestycji w oparciu nie tylko o standardowe produkty, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora i specyfiki obiektu.

10-letnia gwarancja w standardzie

Gwarancja na kolektor słoneczny Hewalex KS2100 TP ACJuż w latach 90-tych firma Hewalex udzielała najdłuższego na naszym rynku 10-letniego okresu gwarancji dla kolektorów słonecznych  Kolektory płaskie KS2400 TP AC objęte są standardowo 10-letnim okresem gwarancji. Gwarancja udzielana na kolektory słoneczne jest gwarancją bezpośredniego producenta, o ugruntowanej i stabilnej pozycji rynkowej. Fakt prowadzenia produkcji na miejscu w kraju jest także istotny dla obsługi pogwarancyjnej. Wszelkie ewentualne uszkodzenia kolektorów słonecznych np. z tytułu siły wyższej, mogą być w większość przypadków usuwane w naszym zakładzie produkcyjnym, przy akceptowalnym koszcie.

Dlaczego warto wybrać kolektory słoneczne Hewalex?

  • Najwyższa jakość dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu
  • Wysoka sprawność potwierdzona Solar Keymark
  • Szczególnie korzystne wskaźniki "Cena/Wydajność"
  • Szerokie możliwości montażowe i eksploatacyjne
  • Korzystne warunki 10-letniej gwarancji od producenta
  • Szeroka sieć dystrybucji = bezpieczeństwo użytkowania
  • Krajowe surowce, komponenty = wsparcie gospodarki
  • Stabilna pozycja producenta = dostęp do obsługi serwisowej
  • Ciepło z energii słonecznej - najtańsze, łatwe do pozyskania
  • Rozwiązania techniczne znane na 40 rynkach eksportowych

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Długość:2018 mm
Szerokość:1221 mm
Wysokość:89 mm
Powierzchnia brutto kolektora:2,46 m²
Powierzchnia czynna (apertury):2,19 m²
Pojemność cieczowa:1,00 l
Ciężar:40 kg
Sprawność optyczna:80,8 %
Współczynnik strat ciepła a1:3,334 W/(m²K)
Współczynnik strat ciepła a2:0,020 W/(m²K²)
Gwarancja:10