Kolektor słoneczny KS2600F TLP AC

Cena netto: 2 166,00 zł
Nr kat. 14.90.02

Kolektor słoneczny KS2600F TLP AC  stanowi optymalne rozwiązanie pod względem technicznym i cenowym. Absorber wykonany jest z aluminium i miedzi (Al-Cu) w technologii spawania laserowego. Wysoka sprawność osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu wysokoselektywnej powłoki PVD, szyby o najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1 oraz pełnej izolacji cieplnej obudowy.

Nowa generacja kolektorów płaskich o zwiększonej efektywności

Najnowsza generacja kolektorów typoszeregu KS2600F odpowiada aktualnym wymaganiom w zakresie wyższej efektywności energetycznej. Sprzyja temu m.in. całkowicie na nowo zaprojektowana obudowa z profili aluminiowych stanowiących obramowanie (ang. frame, w skrócie "F") szyby. Zwiększa ono udział powierzchni czynnej w powierzchni całkowitej kolektora. Pozwala to nawet na większe o 10-15% uzyski ciepła z powierzchni całkowitej w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań.

Efektem zastosowania obudowy wykonanej ze sztywnych profili aluminiowych jest zmniejszenie powierzchni obramowania szyby. Powierzchnia apertury (czynna) nowego kolektora wzrosła o +4,7% i jednocześnie nieznacznie zmniejszyła się powierzchnia brutto o -1,1%. Dzięki temu w kolektorze KS2600F udział powierzchni apertury (czynnej) w powierzchni brutto jest większy w porównaniu do poprzedniego rozwiązania. Zmiana konstrukcyjna przyczynia się do zwiększenia uzysku ciepła z pojedynczego kolektora słoneczego i zarazem z całej baterii kolektorów. Zaletą rozwiązania jest także wyższa efektywność energetyczna kolektora, którą zgodnie z aktualnymi wymaganiami określa się w odniesieniu do powierzchni brutto. 
Porównanie budowy kolektorów słonecznych

Przykład: w małej instalacji solarnej złożonej z 2 kolektorów KS2600 TLP AC chwilowy uzysk ciepła będzie wynosił wg certyfikatu Solar Keymark (dla dT 50K) 2,79 kW. Przy zastosowaniu obecnie oferowanych kolektorów KS2600F TLP AC będzie to 2,96 kW, to jest o blisko +6% więcej

Możliwości zastosowania

Kolektory słoneczne KS2600F TLP AC przeznaczone są do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych. Służą m.in. w układach podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użytkowych, przemysłowych i innych. Ich zastosowanie jest także możliwe w przypadku podgrzewania wody basenowej oraz wspomagania ogrzewania budynków. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji wynosi od 30 do 45°. Zestawy mocujące pozwalają na zabudowę kolektorów na różnego rodzaju pokryciu dachu płaskiego, na wbudowanie w połać dachu, a także na montaż na poziomie terenu, na dachu płaskim lub elewacji budynku.

Zastosowana szyba strukturyzowana w najwyższej klasie U1 przepuszczalności promieniowania słonecznego, wpływa na wysoką sprawność optyczną 75,3% (względem powierzchni brutto) potwierdzoną certyfikatem Solar Keymark uzyskanym. Izolacja cieplna z wełny mineralnej zarówno dna obudowy jak i jego ścianek, zapewnia niskie straty ciepła do otoczenia. Lakierowana proszkowo obudowa zapewnia atrakcyjny design kolektora.

Szczegółowe cechy budowy i zastosowania kolektora słonecznego KS2600F TLP AC

Absorbery aluminiowo-miedziane stanowią obecnie standard na europejskim rynku kolektorów słonecznych. Zastosowanie aluminiowej płyty absorbera pozwala zmniejszyć ciężar i koszty wytworzenia kolektora, a jednocześnie utrzymać wysoką sprawność pracy na identycznym poziomie jak w kolektorach z absorberami całkowicie miedzianymi. Precyzyjne spawanie laserowe zapewnia maksymalną trwałość i wytrzymałość mechaniczną połączenia blachy i orurowania oraz doskonałe przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego. Absorber wykonany w technologii spawania laserowego odznacza się atrakcyjnym estetycznym wyglądem.

Zastosowana hartowana szyba strukturyzowana cechuje się wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (transmisyjność) - najwyższą klasą U1, w której blisko 92% promieniowania przechodzi przez szybę do wnętrza obudowy kolektora. Dzięki temu zapewnia się dostęp do absorbera jak największej ilości promieniowania słonecznego. Szyba podlega standardowo badaniom wytrzymałościowym, co potwierdza certyfikat Solar Keymark kolektora. Do badań należy m.in. odporność na naciski (śnieg, wiatr, obciążenie w badaniu ~100 kg/m2), a także na siłę ssącą (wiatr, ~100 kg/m2) oraz odporność na uderzenia (grad, w badaniu kule lodowe 45 mm).

Obudowa kolektora płaskiego musi zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, cechować się sztywnością, szczelnością i odpornością na korozję. Obudowa kolektora KS2600F TLP AC jest wykonywana ze sztywnych profili aluminiowych. Oprócz stabilności mechanicznej pozwalają one na maksymalne zmniejszenie powierzchni obramowania szyby i tym samym zwiększenie czynnej powierzchni kolektora. Obudowa jest lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7022.

możliwości zabudowy kolektorów słonecznyc na dachu

Kolektory płaskie KS2600F TLP AC można zabudować zarówno na dachu nachylonym i płaskim, jak i na elewacji budynku lub na poziomie terenu. Służą temu oferowane różne typy systemów mocujących. Na szerokie możliwości łączenia kolektorów KS2600F TLP AC pozwala układ harfowy absorberów. Dzięki temu kolektory można łączyć standardowo w sposób równoległy, ale także szeregowo i szeregowo-równolegle w sytuacjach ograniczonego miejsca zabudowy na dachu itp. Nie jest konieczne także poziomowanie kolektora z absorberem harfowym, co ułatwia i upraszcza praca montażowe.

Obudowy kolektorów KS2600F TLP AC są w całości lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7022. Minimalna powierzchnia obramowania szyby kolektora pozwala uzyskać jednolitą kolorystykę pola kolektorów na dachu budynku.

Kolektory słoneczne KS2600F TLP AC są dostępne w szerokiej ofercie kompletnych zestawów solarnych przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej, a także do wspomagania ogrzewania. Zakup zestawu solarnego ułatwia kompletację instalacji solarnej - wymagane jest jedynie zamówienie systemu mocowania oraz rur instalacji. Szczególnie korzystna jest przede wszystkim opcja wydłużenia okresów gwarancji dla elementów zestawu solarnego w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Kolektory słoneczne mogą być objęte wówczas 11-letnią gwarancją.

Pokrycie typu PVD ("niebieskie", blue coating) stanowi obecnie standard rynkowy stosowany w wysokoefektywnych kolektorach słonecznych. Specjalne powłoki metaliczno-ceramiczne powstają w procesach produkcji PVD (Physical Vapour Deposition). Selektywne pokrycie PVD odznacza się najwyższą efektywnością pracy, dzięki absorbcji 95% promieniowania słonecznego i minimalnej emisji ciepła 5%.

izolacja cieplna kolektora słonecznego

Obudowa kolektora jest w całości izolowana cieplnie - zarówno dno obudowy, jak też ścianki boczne. Grubość izolacji cieplnej przewiduje pracę kolektora także w warunkach klimatu zimnego. Kolektor KS2600F TLP AC znajduje zastosowanie także w krajach skandynawskich. Izolacja cieplna wykonana jest ze specjalnej wełny mineralnej - skalnej oraz melaminy. Są one odporne na niskie i wysokie temperatury pracy zachowując właściwości w całym co najmniej 25-letnim okresie zakładanej eksploatacji kolektora słonecznego.

Kolektor płaski KS2600F TLP AC w trakcie badań certyfikujących, przechodził zgodnie z normą PN-EN ISO 9806 testy wytrzymałości na szoki termiczne i długotrwałe przegrzewanie. Temperatura stagnacji kolektora 201 oC świadczy o wykosprawnej konstrukcji, ale także odporności kolektora na przegrzewanie. Tego rzędu temperatura jest utrzymywana długotrwale w testach wytrzymałości, a elementy kolektora nie mogą ulec uszkodzeniom. Ochronę przed przegrzewaniem zapewnia w szczególności zastosowanie odpowiedniego układu orurowania absorbera. Układ harfy pojedynczej cechuje się szybkim samoczynnym usuwaniem glikolu z absorbera na początku stanu stagnacji. Chroni to glikol oraz elementy instalacji solarnej przed uszkodzeniem.

Absorber w układzie pojedynczej harfy cechuje się szczególnie niskim oporem przepływu (nawet 20-30 razy w porównaniu do układów pojedynczego przepływu przez absorber). Pozwala to stosować kolektory w instalacjach o większej odległości między dachem, a kotłownią. Ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową. Możliwa jest praca z wyższym natężeniem przepływu glikolu co obniża straty cieplne kolektora i podwyższa jego sprawność. Niskie opory przepływu pozwalają łączyć kolektory KS2600F TLP AC równolegle i szeregowo w ilości odpowiednio 8 i 5 sztuk (na zapytanie także większe baterie). 

Kolektory słoneczne KS2600F TLP AC wyposażone są w krócce ze śrubunkami 3/4". Uszczelnienia wykonane z kauczuku fluorowego VITON® Du Pont są odporne na obciążenie mechaniczne i chemiczne w zakresie temperatur roboczych od -40 do +220 oC. Zastosowanie śrubunków eliminuje ryzyko uszkodzeń powierzchni uszczelniających wewnątrz rur absorbera. Montaż lub wymiana uszczelnień połączenia śrubunkowego jest prostą czynnością, nie wymagającą większych obciążeń finansowych użytkownika instalacji solarnej.

Firma Hewalex już od lat 90-tych udzielała najdłuższych na rynku okresów gwarancji dla kolektorów słonecznych. Gwarancja podstawowa dla kolektora KS2600F TLP AC wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania techniczne i precyzyjne wykonanie kolektora słonecznego

Rozwiązania techniczne w budowie kolektorów słonecznych, a także technologie produkcji bazują na 30-letnim doświadczeniu w ich produkcji. Wprowadzona po raz pierwszy w Polsce w 2011 roku technologia spawania laserowego zapewniła najwyższą precyzję i jakość wykonania absorberów aluminiowo-miedzianych (Al-Cu). Połączenie absorbera z orurowaniem odbywa się precyzyjnie bez żadnego dodatkowego spoiwa, cechując się maksymalną wytrzymałością mechaniczną i najwyższym współczynnikiem przekazywania ciepła. Pokrycie typu PVD absorbera cechuje się wysoką absorbcją promieniowania słonecznego (95%) przy minimalnej emisji ciepła (5%).

produkcja kolektorów słonecznych
spawania laserowe absorbera aluminiowo-miedzianego
produkcja obudowy kolektora płaskiego

Obudowy kolektorów wykonywane są ze sztywnych profili aluminiowych zapewniając stabilność mechaniczną i pełną odporność na korozję. Firma Hewalex w procesie produkcji wykorzystuje w maksymalnym możliwym stopniu krajowe surowce i komponenty. Kolektory produkowane przez firmę Hewalex już w 2007 roku jako pierwsze wytwarzane w kraju, uzyskiwały certyfikat Solar Keymark potwierdzający parametry sprawnościowe oraz odporność na skrajne warunki eksploatacyjne

Zastosowanie w małych i dużych instalacjach solarnych

W ciągu 30-letniej działalności dostarczyliśmy kolektory słoneczne do ponad 150.000 obiektów w kraju i zagranicą. Ponad 150.000 instalacji solarnych pracuje zarówno w małych indywidualnych obiektach, np. w domach jednorodzinnych, jak również w dużych obiektach np. w domach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, schroniskach, obiektach biurowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i wielu innych. Na potrzeby całorocznej pracy, zaleca  się nachylenie od 30 do 60°. W przypadku zabudowy kolektora na dachu z mniejszym nachyleniem, wykorzystuje się uchwyty korekcyjne. Możliwe jest także zabudowanie kolektorów słonecznych KS2600F TLP AC na elewacji budynku, na poziomie terenu lub na dachu poziomym. W tym celu oferta obejmuje również konstrukcje uniwersalne.

kolektory płaskie Hewalex na dachu domu jedorodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex na dachu domu 1-rodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektora płaskie Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory płaskie Hewalex w bloku mieszkalnym
kolektory słoneczne Hewalex w budynku wielorodzinnym
kolektory płaskie Hewalex w budynku szkolnym
kolektory płaskie Hewalex w obiekcie hotelowym
kolektory słoneczne Hewalex w budynku turystycznym
kolektory płaskie Hewalex na dachu budynku turystycznego

Własne zaplecze sprzedażowe, techniczne, badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala wspierać realizację inwestycji w oparciu nie tylko o standardowe produkty, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora i specyfiki obiektu.

10-letnia gwarancja w standardzie + Program Przedłużenia Gwarancji

Gwarancja na kolektor słoneczny Hewalex KS2100 TLP ACJuż w latach 90-tych firma Hewalex udzielała najdłuższego na rynku okresu gwarancji dla kolektorów słonecznych  Kolektory KS2600F TLP AC objęte są standardowo 10-letnim okresem gwarancji. Przy zakupie kompletnego zestawu solarnego, w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji, gwarancja na kolektory zostaje przedłużona o dodatkowy 1 rok. Fakt prowadzenia produkcji na miejscu w kraju jest także istotny dla obsługi pogwarancyjnej. Wszelkie ewentualne uszkodzenia kolektorów słonecznych np. z tytułu siły wyższej, mogą być w większości przypadków usuwane w naszym zakładzie produkcyjnym, przy akceptowalnym koszcie.

Dlaczego warto wybrać kolektory słoneczne Hewalex?

  • Najwyższa jakość dzięki 30-letniemu doświadczeniu
  • Wysoka sprawność potwierdzona Solar Keymark
  • Szczególnie korzystne wskaźniki "Cena/Wydajność"
  • Szerokie możliwości montażowe i eksploatacyjne
  • Korzystne warunki 10-letniej gwarancji od producenta
  • Szeroka sieć dystrybucji = bezpieczeństwo użytkowania
  • Krajowe surowce, komponenty = wsparcie gospodarki
  • Stabilna pozycja producenta = dostęp do obsługi serwisowej
  • Ciepło z energii słonecznej - najtańsze, łatwe do pozyskania
  • Rozwiązania techniczne znane na 40 rynkach eksportowych

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Powierzchnia brutto kolektora:2,62 m²
Sprawność optyczna (wzgl. brutto):75,3%
Współczynnik strat ciepła a1 (wzgl. brutto):3,168 W/(m²K)
Współczynnik strat ciepła a2 (wzgl. brutto):0,012 W/(m²K²)
Długość:2022 mm
Szerokość:1295 mm
Wysokość:90 mm
Pojemność cieczowa:1,1 l
Ciężar:43 kg
Nr certyfikatu Solar Keymark:011-7S2822 F
Gwarancja:10 lat