Podgrzewacz INTEGRA 400/100

Cena netto: 1 561,00 EUR
Nr kat. 81.50.04

Podgrzewacz uniwersalny Hewalex INTEGRA 400/100 przeznaczony jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, solarnego wspomagania centralnego ogrzewania oraz integracji wielu źródeł ciepła w jednym systemie grzewczym.

Informacje ogólne o produkcie

Podgrzewacz INTEGRA 400/100 posiada budowę typu "zbiornik w zbiorniku", gdzie wewnętrzny zbiornik służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej odbierając ciepło z otaczającej go wody grzewczej. Woda grzewcza może być podgrzewana bezpośrednio przez kilka źródeł ciepła: kocioł grzewczy, pompę ciepła, kominek z płaszczem wodnym, czy grzałkę elektryczną oraz pośrednio za pomocą wężownicy grzejnej przez instalację solarną. Tym samym instalacja solarna pracuje zarówno dla podgrzewania wody użytkowej CWU, jak i dla wspomagania ogrzewania CO budynku. Z racji swojej zwiększonej pojemności podgrzewacz INTEGRA pełni rolę bufora ciepła, jak również sprzęgła hydraulicznego. Rola sprzęgła hydraulicznego jest przydatna w systemach grzewczych z kilkoma źródłami ciepła oraz kilkoma obiegami grzewczymi. Eliminuje niekorzystne wzajemne oddziaływanie na siebie pracujących obiegów i źródeł ciepła (rozdzielenie hydrauliczne, zapewnienie wymaganych przepływów wody).


Wewnętrzny zbiornik ciepłej wody użytkowej jest zasilany od dołu wodą wodociągową, co pozwala na schładzanie dolnej strefy podgrzewacza (zwiększenie możliwości oddawania ciepła przez instalację solarną), a także ułatwia czynności konserwacyjne (łatwe opróżnianie zbionika wody użytkowej w celu np. płukania). Płaszcz zewnętrzny gromadzący wodę grzewczą posiada zwiększoną liczbę króćców pozwalając na podłączenie kilku źródeł ciepła. Podgrzewanie wody grzewczej przez instalację solarną jest realizowane za pomocą wężownicy grzejnej, pozwalając na oddzielenie strony wodnej od strony czynnika niezamarzającego (glikol).
Wyjście wody użytkowej oraz cyrkulacja umieszczone jest u góry podgrzewacza. Również od góry zabudowana jest anoda ochronna zbiornika emaliowanego oraz tuleja dla czujnika temperatury ze sterownika kotła grzewczego (lub innego źródła ciepła).
Główną strefę roboczą stanowi strefa środkowa do której jest podłączone podstawowe źródło ciepła (np. kocioł gazowy) oraz obiegi grzewcze. Króćce wodne są wyposażone w specjalne wkładki rozpraszające wodę wpływającą do wnętrza podgrzewacza. W połączeniu z przegrodami poziomymi ogranicza to mieszanie wody grzewczej w celu zapewnienia pożądanego rozkładu temperatury na wysokości podgrzewacza. Podgrzewacz INTEGRA dostarczany jest oddzielnie jako korpus i izolacja cieplna, która jest zakładana po zakończeniu prac montażowych.

Cechą szczególną podgrzewacza INTEGRA jest zdolność zachowania wyraźnego podziału na strefy temperaturowe, dzięki zastosowaniu przegród w części buforowej (po stronie wody grzewczej) i wkładek rozpraszających strumienie wody wpływającej ze źródeł ciepła, bądź z instalacji grzewczej budynku. Dolna strefa o najniższej temperaturze pozwala na zwiększony odbiór ciepła z instalacji solarnej, a także z kotła stałopalnego lub kominka z płaszczem wodnym. Górna strefa o najwyższej temperaturze stanowi rezerwę ciepła dla podgrzewania wody użytkowej. Część środkowa - robocza, służy do współpracy z instalacją grzewczą budynku. Duża liczba króćców pozwala podłączać źródła ciepła do poszczególnych stref w zależności od parametrów ich pracy i zdolności regulacyjnych.

schemat instalacji z podgrzewaczem INTEGRA

Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Kocioł gazowy zasila środkową roboczą strefę podgrzewacza, do której również podłączony jest system grzewczy budynku. Kocioł na paliwo stałe jest podłączony do dolnej strefy zbiornika buforowego. Sterowanie pracą pompy obiegu podgrzewania wody użytkowej P/PDG odbywa się z wykorzystaniem czujnika 3. Woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Jeżeli podgrzewanie wody użytkowej przez kocioł jest realizowane za pomocą sterownika G422, to czujnik 4 podłączony jest do tego sterownika (w innym przypadku czujnik wody użytkowej ze sterownika kotła umieszcza się w miejscu czujnika 4).

Podgrzewacz cechuje się niskimi stratami ciepła, dzięki zastosowaniu skutecznej izolacji cieplnej o grubości 100 mm. Klasa efektywności energetycznej "C" świadczy o wysokim standardzie w swojej klasie podgrzewaczy i jednocześnie zachowaniu optymalnej relacji efektywności energetycznej do kosztów zakupu i eksploatacji. Obudowa wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Przegląd cech charakterystycznych

  • Podgrzewacz uniwersalny o konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" (kombi, "tank in tank")
  • Specjalna konstrukcja wewnętrzna zapewniająca podział na 3 strefy temperaturowe
  • Umożliwienie 2-systemowej pracy instalacji solarnej: podgrzewania wody CWU i wspomagania ogrzewania CO
  • Możliwość współpracy z 5 źródłami ciepła (wliczając instalację solarną i grzałkę elektryczną)
  • Funkcja bufora ciepła pozwalająca na współpracę z kotłami stałopalnymi, pompą ciepła i instalacją solarną
  • Wężownica pozwala na efektywną współpracę z kolektorami płaskimi o powierzchni do 8 m2 apertury
  • Uproszczenie schematu hydraulicznego systemu grzewczego - podgrzewacz jako sprzęgło hydrauliczne
  • Łatwość transportu i montażu dzięki oddzielnie dostarczanemu korpusowi i izolacji cieplnej
  • Oszczędność miejsca zabudowy w porównaniu do wariantu oddzielnego podgrzewacza wody i bufora ciepła
  • Możliwość podłączenia cyrkulacji ciepłej wody użytkowej bezpośrednio do zbiornika wody użytkowej
  • Skuteczna ochrona przed korozją dzięki zastosowaniu powierzchni emaliowanej Crystal Enamel®
  • Ograniczenie strat cieplnych do minimum przez zastosowanie twardej pianki poliuretanowej ThermoGen®
  • Obudowa z twardego tworzywa sztucznego, łatwa do utrzymania w czystości
  • Korzystne warunki 5-letniej gwarancji

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Średnica bez izolacji600 mm
Średnica z izolacją800 mm
Wysokość całkowita1480 mm
Ciężar130 kg
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku wody grzewczej3 bar
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku wody użytkowej6 bar
Maksymalna temperatura wody90 oC
Maksymalna powierzchnia absorbera kolektorów słonecznych dla powierzchni wężownicy8 m²
Nazwa Nr kat. Cena
Anoda do podgrzewaczy INTEGRA 400/500/800 83.30.22 79,00 zł
Grzałka elektryczna 2kW 6/4" 80.10.10 261,00 zł
Zawór mieszający wody użytkowej ESBE VTA322 (3/4") 70.70.00 77,00 EUR
Zespół ZNP 18D CWU 72.18.02 338,00 zł
Zespół ZNP 24D CWU 72.24.02 386,00 zł