Konwerter PV

Cena netto: 213,00 zł
Nr kat. 33.33.00

Konwerter PV stanowi opcjonalne wyposażenie, pozwala ograniczać moc elektryczną oddawaną z inwertera do sieci elektroenergetycznej, a także monitorować pracę inwertera po stronie prądu stałego.

Przegląd funkcji Konwertera PV

  • Ograniczanie mocy elektrycznej oddawanej do sieci elektroenergetycznej (bloker mocy)
  • Możliwość monitoringu pracy inwertera po stronie prądu stałego za pomocą systemu EKONTROL

Zastosowanie Konwertera PV w systemie OPTI-ENER

Konwerter PV jest podłączany do centralnej jednostki OPTI-ENER za pomocą przewodu komunikacyjnego lub bezprzewodowo za pomocą Modułu radiowego G931 np. przy większej odległości od miejsca zainstalowania jednostki OPTI-ENER. Zastosowanie Konwertera PV będzie częściej wymagane dla dużych instalacji fotowoltaicznych stosowanych głównie w obiektach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej itp. W przypadku małych obiektów (w tym domów jednorodzinnych) wykorzystanie Konwertera PV będzie się sprowadzało do prowadzenia monitoringu pracy inwertera po stronie prądu stałego.

Przykład zastosowania modułu Konwertera PV dla rozszerzenia zakresu funkcji systemu OPTI-ENER. Standardowo moduły łączy się przewodem komunikacyjnym. W razie potrzeby można zapewnić komunikację bezprzewodową opcjonalnym Modułem radiowym G931. Konwerter PV jest wyposażony w przewód komunikacyjny ze złączem przystosowanym dla podłączenia inwertera SOLIS.

Jakie są dodatkowe możliwości monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej?

  • Moc inwertera (bezpośrednio z inwertera, a nie mierzona na jego wyjściu przez przekładniki)
  • Moc całkowita po stronie paneli fotowoltaicznych (prąd stały DC)
  • Napięcia i natężenia prądu stałego (DC) w tzw. stringach (obwodach paneli fotowoltaicznych)
  • Bilanse energii pobierane bezpośrednio ze sterownika inwertera
  • Napięcia i natężenia prądu przemiennego (AC) - bezpośrednio z inwertera
  • Częstotliwość sieci elektroenergetycznej z którą współpracuje inwerter
  • Temperatura robocza inwertera

Ograniczanie mocy elektrycznej oddawanej do sieci elektroenergetycznej

Konwerter PV w razie takiej potrzeby może ograniczać maksymalną moc oddawaną do sieci. Dotyczy to jednak sporadycznych sytuacji jakie mogą mieć miejsce raczej w większych obiektach, gdzie noperator sieci nie zezwala na oddawanie nadwyżek energii lub też nie zapewnia jej bilansowania (w ramach systemu opustów) lub odkupu.

schemat OPTI-ENER z modułem rozszerzającym OPTI-TEMP

Przykładowy przebieg profilu zużycia energii elektrycznej, w którym system OPTI-ENER dzięki Konwerterowi PV na bieżąco monitoruje poziom mocy oddawanej do sieci elektroenergetycznej i w razie potrzeby ogranicza jej poziom na podstawie zdefiniowanej wartości. Ograniczanie mocy może się odbywać według wybranego algorytmu istotnego dla sieci trójfazowych. Ograniczeniu może podlegać oddawanie mocy z najmniej obciążonej fazy, jak również może być dokonywany bilans 1 lub 3 faz dla ograniczania na nich poziomu oddawanej mocy.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Napięcie zasilania:12 V DC
Złącze komunikacyjne:RS-485
Szerokość / Wysokość / Głębokość:106 / 100 / 55 mm
Sposób montażu:na szynie DIN
Nazwa Nr kat. Cena
Moduł radiowy G931 33.34.00 295,00 zł