PCCO MONO 6

Pompa ciepła typu powietrze/woda PCCO MONO 6 posiada budowę typu MONOBLOK złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jest przewidziana do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Urządzenie z Europejskim Znakiem Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q.

Dostępne modele produktu (numery katalogowe komponentów):

  Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna
PCCO MONO 6 HPOM006Z0A HPOM020W0A
PCCO MONO 6 z grzałką 3kW HPOM006Z0A HPOM020W3A
PCCO MONO 6 z grzałką 6kW HPOM006Z0A HPOM020W6A

→ UWAGA: Cennik urządzeń jest dostępny w dziale "Pliki do pobrania"

Możliwości zastosowania

Pompa ciepła PCCO MONO 6 może stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła w nowych budynkach energooszczędnych, a w budynkach modernizowanych współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu wynosi 58°C (do temperatury zewnętrznej -15°C) i 50°C (do -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompa ciepła PCCO MONO 6 może pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C.

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q dla pompy ciepła PCCO MONO 6

znak jakości pompy ciepła EHPA-QPompa ciepła PCCO MONO 6 uzyskała Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q. Znak EHPA-Q znany od wielu lat na wymagających rynkach Europy Zachodniej oraz jest obecny również na rynku polskim. Określa on nie tylko wymagania techniczne dla samej pompy ciepła, ale również stawia wysokie wymagania ich producentom. Znak Jakości EHPA-Q stanowi niezależne od producenta potwierdzenie parametrów pracy pompy ciepła, m.in. efektywności COP i poziomu mocy akustycznej. Producent musi dodatkowo zapewnić odpowiedni poziom obsługi sprzedażowej i technicznej oraz opieki gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych.

Moduł Zabezpieczający PZ HX - innowacyjne rozwiązanie dla ochrony pomp ciepła typu MONOBLOK przed zamarzaniem w razie braku zasilania (-25oC/48h)

Opracowany dla pomp ciepła typu monoblok Moduł Zabezpieczający PZ HX zapewnia pełną ochronę przez zamarzaniem obiegu wtórnego (za skraplaczem w pompie ciepła) w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Nawet przy temperaturze zewnętrznej -25oC przez co najmniej 48 godzin, rozwiązanie zapewnia ochronę pompy ciepła, która dzięki temu nie wymaga stosowania czynnika grzewczego ze środkami przeciwzamarzaniowymi. Pracując na wodzie, pompa ciepła PCCO MONO uzyskuje o około 20% wyższą efektywność COP w porównaniu do pracy typowego urządzenia z glikolem.

 • W standardowych układach UPS w razie braku zasilania z sieci elektroenergetycznej przetwornica samoczynnie rozładuje akumulator w kilka godzin. Moduł Zabezpieczający PZ HX firmy HEWALEX opiera się na dodatkowej płycie sterującej dającej napięcie na przetwornicę wyłącznie przy konieczności wymuszenia przepływu wody grzewczej.
 • Program testowy (codzienny/miesięczny) – rozwiązanie HEWALEX testuje czy akumulator ma odpowiednią pojemność, czy układ elektryczny jest poprawnie podłączony oraz sprawdza przepływ wody grzewczej (zanieczyszczone filtry, zamknięte zawory, uszkodzona pompa obiegowa)
 • Użytkownik otrzymuje natychmiastowe powiadamianie w sytuacji zagrożenia poprzez SMS, email
 • GWARANCJA jest udzielana na funkcjonalność, a nie na sam moduł zabezpieczający. Jeżeli woda w skraplaczu zamarznie, to zgodnie z warunkami gwarancji właściciel otrzyma nowe urządzenie.

Budowa i zasada działania pompy ciepła typu PCCO MONO 6

Pompa ciepła PCCO MONO 6 składa się dwóch jednostek. W jednostce zewnętrznej znajduje się kompletny obieg chłodniczy. Nie jest tutaj wymagana ingerencja dla jego napełnienia przed uruchomieniem pompy ciepła. Ogranicza to czas i koszty prac montażowych. Jednostki są połączone przewodami z wodą grzewczą. Dla zabezpieczenia przed zamarzaniem opracowano innowacyjny system ochrony.

budowa i zasada pracy pompy ciepła Hewalex PCCO MONO

TRYB GRZANIA: parownik (2) przekazuje ciepło z powietrza do czynnika chłodniczego, który po wyjściu ze sprężarki (1) jest kierowany przez zawór 4-drogowy (4) do wymiennika ciepła i zarazem skraplacza (3), gdzie oddaje ciepło do wody grzewczej. O prawidłową pracę obiegu chłodniczego dba także sterowany precyzyjnie (pomiar temperatury i ciśnienia za parownikiem) elektroniczny zawór rozprężny (5). Przepływ wody grzewczej wymusza pompa obiegowa (6). Przy większych potrzebach ciepła do pracy może być włączany podgrzewacz elektryczny (8). Wbudowany zawór 3-drogowy (7) służy przełączaniu trybu pracy (ogrzewanie budynku/woda użytkowa)

TRYB CHŁODZENIA: jest realizowany dzięki rewersyjnej (odwróconej) pracy pompy ciepła. Zawór 4-drogowy (4) zmienia kierunek przepływu czynnika chłodniczego tak, aby oddać ciepło w parowniku (2) - który staje się wówczas skraplaczem. Przez zawór rozprężny (5) czynnik po obniżeniu ciśnienia i temperatury przepływa przez skraplacz (3) - który staje się wóczas parownikiem. Woda oddaje w nim ciepło odebrane z pomieszczeń. Woda lodowa zasila instalację chłodzenia płaszczyznowego lub klimakonwektory.

EKONTROL DIAGNOSTYKA - analiza pracy 24/7/365 z automatycznym raportowaniem

Innowacyjne rozwiązanie służy stałym wsparciem analizując 54 dane pomiarowe. Automatycznie generowane raporty przekazywane są użytkownikowi. Firma serwisowa może z wyprzedzeniem zareagować na ewentualne nieprawidłowości w pracy. Przy zastosowaniu EKONTROL DIAGNOSTYKA, w okresie 5 lat gwarancji nie wymaga się przeglądów.

Seria KAMELEON - kolor pompy ciepła dostosowany do elewacji budynku

Pompa ciepła PCCO MONO 6 jest dostępna w specjalnym wykonaniu. Jednostka zewnętrzna może być wykonana w jednym z 1625 palety RAL. Dzięki temu kolor jednostki może być dopasowany do koloru elewacji budynku lub też może z nią kontrastować. Opcja wyboru koloru dotyczy obudowy (blachy), kraty wentylatora, a także konstrukcji uniwersalnej dla zabudowy pompy ciepła.

Praca samodzielna lub współpraca z kotłem grzewczem w układzie hybrydowym

W zależności od standardu energetycznego budynku, zapotrzebowania ciepła oraz rodzaju instalacji grzewczej, pompa ciepła PCCO MONO może stanowić samodzielne źródło ciepła lub wspomagające pracę kotła grzewczego. W budynku niskoenergetycznym stosowany może być tzw. tryb monoenergetyczny pracy pompy ciepła, gdzie w razie większego zapotrzebowania ciepła włączany może być podgrzewacz elektryczny (wbudowany w jednostce zewnętrznej lub zastosowany dodatkowo na wodzie grzewczej). Budynek nie wymaga wówczas podłączenia do sieci gazociągowej. Dla budynków starszych lub nowych o większych potrzebach cieplnych i korzystających z ogrzewania grzejnikowego, zastosowanie znajduje tryb biwalentny pracy pompy ciepła. Przy określonej temperaturze zewnętrznej zostaje włączany kocioł grzewczy, który pracuje albo równolegle, albo zamiast pompy ciepła (w zależności od rodzaju kotła i paliwa - wpływającego na koszty eksploatacyjne).


schemat instalacji z pompą ciepła Hewalex PCCO MONO

Pompa ciepła typu MONOBLOK (PC) złożona jest z dwóch jednostek - zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna może współpracować z kotłem grzewczym (KG) w tzw. układzie hybrydowym. Sterownik pompy ciepła pozwala na obsługę dwóch obiegów grzewczych (w tym jeden z zaworem miejszającym), np. ogrzewania podłogowego (CO/P) i grzejnikowego (CO/G). Dodatkowy zasobnik buforowy wody grzewczej (BUFOR/CO) pełni rolę sprzęgła hydraulicznego zapewniającego także minimalne natężenie przepływu wody w pompie ciepła i wspomagającego ją podczas trybu rozmrażania. Ciepła woda użytkowa (CWU) podgrzewana jest w podgrzewaczu (PDG/CWU) przez pompę ciepła lub kocioł grzewczy. Praca pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej (P/CWU) może być nadzorowana przez sterownik pompy ciepła. W zakresie dostawy pompy ciepła PCCO MONO znajduje się system zdalnego nadzoru pracy przez Internet - Hewalex EKONTROL.

Szczegółowe cechy budowy pompy ciepła PCCO MONO 6

Sterownik G426 umożliwia wybór schematu hydraulicznego instalacji wyposażonej w kocioł gazowy. Funkcje sterownika pozwalają na współpracę z kotłem w celu optymalizacji kosztów podgrzewania wody użytkowej. Ekran tekstowy zwiększa wygodę korzystania z poszerzonego zakresu nastaw i odczytów stanów pracy. Funkcje czasowe pozwalają dostosować pracę pompy ciepła, a także pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej do potrzeb mieszkańców. Złącze komunikacyjne RS485 służy do współpracy ze zdalnym nadzorem pracy przez Internet - systemem EKONTROL.
Sterownik pompy ciepła G426 Hewalex
 •  Tryby pracy: GRZANIE/CHŁODZENIE, CO/CWU, KOMFORT/EKONOMICZNY
 • Obsługa 2 obiegów grzewczych CO (w tym: 2 pompy obiegowe, 1 mieszacz)
 • Wymagana temperatura pomieszczenia w trybach KOMFORT/EKONOMICZNY
 • Czasy pracy dla trybów KOMFORT/EKONOMICZNY (np. jako dzień/noc)
 • Funkcje współpracy z kotłem w trybie CO i CWU
 • Funkcje obsługi pracy pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej
 • Funkcje obsługi pracy grzałki elektrycznej
 • Wymagana temperatura wody użytkowej w trybie KOMFORT/EKONOMICZNY
 • Funkcja wygrzewu higienicznego wody użytkowej 
 • Złącze RS485 dla nadzoru pracy przez Internet systemem EKONTROL

Sprężarka inwerterowa zastosowana w pompie ciepła PCCO MONO 6 pracuje z płynnie regulowaną wydajnością od 30 do 100%. Jeżeli sterownik pompy ciepła zarejestruje zbyt niską temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej w stosunku do wymaganej (np. zgodnie z krzywą grzewczą), to sprężarka zostania uruchomiona. Maksymalna wydajność sprężarki inwerterowej pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganej temperatury zasilania (w krótszym czasie niż dla tradycyjnej sprężarki ON-OFF). Wydajność sprężarki inwerterowej będzie stopniowo obniżana w miarę zbliżania się temperatury zasilania do wartości wymaganej. Wydajność sprężarki inwerterowej będzie regulowana płynnie z dużą dokładnością rzędu 0,5K w stosunku do wartości temperatury żądanej (dokładność sprężarki ON-OFF dla porównania rzędu 2K). Sprężarka inwerterowa uzyskuje najwyższą sprawność pracując stabilnie w zakresie od około 30 do 60%.

Specjalna konstrukcja skraplacza uznanego producenta SWEP wykonana w technologii AsyMatrix®, gdzie zróżnicowano przekroje kanalików wymiennika ciepła, zwiększając je po stronie czynnika grzewczego w stosunku do strony wody grzewczej. Pozwala to zmniejszyć opory przepływu wody, obniżyć zużycie energii elektrycznej, podwyższyć temperaturę parowania i efektywności COP o około 3% (fot. SWEP).

wysokoefektywna pompa obiegowa WILO

Pompa obiegowa Wilo-Para odpowiada wymaganiom dyrektywy ErP o efektywności energetycznej dla pomp obiegowych (klasa A). Z uwagi na szeroki zakres regulacji, może pracować zarówno w instalacjach z ogrzewaniem grzejnikowym, jak i podłogowym. Zużycie energii elektrycznej jest przeciętnie od 2 do 3 razy niższe niż w tym samych warunkach pracy pompy stałoobrotowej (fot. Wilo).

wbudowany zawór 3-drogowy

Wbudowany zawór trybu pracy pompy ciepła na ogrzewanie CO lub podgrzewanie wody użytkowej CWU eliminuje konieczność stosowania zaworu na wyjściu wody z jednostki wewnętrznej. Zmniejsza to czas i koszty montażu oraz upraszcza schemat instalacji.

wbudowany podgrzewacz elektryczny

Możliwość zabudowania w jednostce wewnętrznej grzałki elektrycznej o mocy 3 kW lub 6 kW pozwala wspomagać pracę pompy ciepła przy niskich temperaturach zewnętrznych i przy zwiększonych potrzebach grzewczych. Grzałka elektryczna może być wykorzystywana głównie w tzw. instalacjach monoenergetycznych - korzystających wyłącznie z energii elektrycznej. Jest to korzystne szczególnie w nowych budynkach i budynkach pozbawionych dostępu do gazu ziemnego lub innych paliw.

sprężarka rotacyjna twin-rotary

Sprężarka wykonana w technologii Twin-Rotary w odróżnieniu od standardowych sprężarek rotacyjnych (z jednym tłokiem) cechuje się zrównoważoną i cichą pracą także przy niższych obciążeniach, stabilnym ciśnieniem czynnika na wyjściu. 

parownik pompy ciepła SPLIT

Parownik o dużej powierzchni ciepła, pozwala na skuteczny odbiór ciepła także przy niskich temperaturach zewnętrznych (praca do -25 oC). Hydrofilowa powierzchnia parownika nie zatrzymuje wilgoci ograniczając powstawanie szronu. Wydajny wentylator w połączeniu z dużą powierzchnią parownika zmniejsza prędkość przepływu powietrza ograniczając hałas podczas pracy. Silnik prądu stałego wentylatora pozwala na płynną regulację obrotów dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i dalszego obniżenia hałasu podczas pracy.

Bezpieczeństwo podczas prac montażowych, a także przy eksploatacji pomp ciepła, zapewnia zastosowanie terminali ze złączami elektrycznymi Weidmüller. Dzięki najwyższej jakości złączy elektrycznych, uzyskuje się pewność połączeń, trwałość, niezawodność i odporność na drgania (fot. Weidmüller).

sterowanie zaworem elektronicznym rozprężnym

Standardowe sterowanie pracą elektronicznego zaworu rozprężnego zależne od temperatur w obiegu chłodniczym, zastąpiono zaawansowanym, zintegrowanym sterowaniem jednostką zewnętrzną z uwzględnieniem bezpośredniego pomiaru ciśnienia za parownikiem oraz temperatury przed i za sprężarką. Pozwala to na najbardziej precyzyjną kontrolę przegrzania za parownikiem, w celu zwiększenia efektywności pracy układu chłodniczego, a także dla ochrony sprężarki (pełne odparowanie czynnika przed sprężarką).

Montaż powietrznej pompy ciepła PCCO

Staranne wykonanie, sprawdzone komponenty, testy pracy

Pompy ciepła PCCO MONO 6 są produkowane w oparciu o komponenty uznanych producentów takich jak Mitsubishi, Wilo, SWEP czy Weidmüller. Staranny montaż i testy pracy prowadzone w naszym zakładzie produkcyjnym. System EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy pompy ciepła przez Internet, daje wykonawcy oraz użytkownikowi możliwość wsparcia technicznego ze strony firmy Hewalex podczas uruchomienia i eksploatacji urządzenia.

Produkcja pomp ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW
produkcja pomp ciepła Hewalex PCCO SPLIT
Pompy ciepła Hewalex - produkcja

5-letnia gwarancja w standardzie bez płatnych przeglądów!

Gwarancja na pompę ciepła PCCO SPLIT 10kW Hewalex Pompa ciepła PCCO MONO 6 jest objęta 5-letnim okresem gwarancji bez konieczności wykonywania płatnych przeglądów. Warunkiem zachowania gwarancji jest stałe korzystanie z dostarczanego w cenie urządzenia systemu zdalnego nadzoru EKONTROL oraz systemu automatycznej diagnostyki pracy EKONTROL DIAGNOSTYKA.

System EKONTROL - zdalny nadzór pracy przez Internet w standardzie

System EKONTROL został stworzony z myślą o nadzorze pracy urządzeń OZE: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła. Stanowi standardowe wyposażenie pompy ciepła PCCO MONO 6. Pozwala na zdalną nastawę parametrów pracy, podgląd stanów pracy i odbieranie sygnałów alarmowych. Archiwizowane dane pozwalają wykonywać statystyki i optymalizować pracę pompy ciepła, by maksymalnie zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej.

Sprawdzone w nowych i modernizowanych budynkach

Pompy ciepła PCCO zastosowano w budynkach mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych we wszystkich strefach klimatycznych Polski. W nowych obiektach z ogrzewaniem niskotemperaturowym, pełnią często rolę samodzielnego źródła ciepła. W budynkach z systemem ogrzewania grzejnikowego stanowią źródło ciepła współpracujące z kotłem (tzw. instalacje hybrydowe).

pompa ciepła i fotowoltaika Hewalex
Pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW
Kaskada pomp ciepła do ogrzewania domu Hewalex
Kaskada pomp ciepła typu Split Hewalex
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu SPLIT
pompa ciepła PCCO SPLIT 7kW
pompa ciepła powietrze/woda Hewalex
Pompa ciepła do ogrzewania domu typu SPLIT
Pompa ciepła do ogrzewania domu Hewalex
pompa ciepła typu split
jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu SPLIT
pompa ciepła PCCO SPLIT 13kW
powietrzna pompa ciepła do co Hewalex
pompa ciepła typu powietrze-woda Hewalex
pompa cieplna do ogrzewania domu Hewalex
zabudowa pompy ciepła powietrze/woda
pompa ciepła do ogrzewania domu Hewalex PCCO SPLIT
pompa ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW

Niski poziom głośności pozwala na montaż pomp ciepła PCCO MONO także w zwartej zabudowie mieszkalnej. Przykładowo dopuszczalny w ciągu dnia dla zabudowy 1-rodzinnej poziom ciśnienia akustycznego poniżej 50 dB(A) jest osiągany przez pompę ciepła PCCO MONO 6 już w odległości 1 m.


Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Moc grzewcza (A7/W35 / A7/W55):6,33 / 6,10 kW
Moc elektryczna (A7W35 / A7/W55):1,40 / 2,25 kW
Efektywność COP (A7/W35 / A7/W55):4,53 / 2,71
Klasa efektywności energetycznej 35°C/55°C:A+++/A++
Graniczna temperatura zasilania:58°C (do -15°C), 50°C (do -23°C)
Typ sprężarki / Ilość sprężarek:Twin Rotary Inwerter / 1
Ilość czynnika chłodniczego R32:0,90 kg
Napięcie/Częstotliwość zasilania:230/50 V/Hz
Wymiary jednostki zewnętrznej (długość/głębokość/wysokość):1008/417/728 mm
Wymiary jednostki wewnętrznej (długość/głębokość/wysokość):500/267/720 mm
Masa netto jednostki zewnętrznej:65 kg
Masa netto jednostki wewnętrznej (bez/z grzałką):43/45 kg
Gwarancja podstawowa:5 lat
Nazwa Nr kat. Cena
Zasobnik buforowy ZB HX80 81.50.10 1 926,00 zł
Podgrzewacz DUAL HX200/120 8 876,00 zł
Zasobnik buforowy NAD 250 v1 81.50.08 3 551,00 zł
Podgrzewacz OKC250NTR/HP 81.10.09 4 827,00 zł
Podgrzewacz OKC300NTR/HP 81.10.10 5 291,00 zł
Grzałka elektryczna 2kW 6/4" 80.10.10 261,00 zł
Grzałka ELIKO 4,5kW-400V-6/4" 80.10.11 1 176,00 zł
Grzałka ELIKO 6,0kW-400V-6/4" 80.10.12 1 239,00 zł
Grzałka ELIKO 7,5kW-400V-6/4" 80.10.13 1 292,00 zł
Grzałka SELFA 6,0KW-400V-6/4″ HPAH60B 1 197,00 zł
Przedłużka 6/4” 80.10.27 77,00 zł
Zawór trójdrogowy CKF 3325 90.00.00 360,00 zł
Klimakonwektor przypodłogowy BM150 91.11.05 2 774,00 zł
Klimakonwektor przypodłogowy BM350 91.11.06 3 143,00 zł
Klimakonwektor przypodłogowy BM450 91.11.03 3 418,00 zł
Klimakonwektor przypodłogowy BM550 91.11.04 3 681,00 zł
Wymiennik płytowy BL 50C-28H 91.00.02 1 406,00 zł
Podstawa wibroizolacyjna PCCO 6/9/10/11 90.00.28 548,00 zł
Konstrukcja uniwersalna PCCO 6/9/10/11 90.00.10 487,00 zł
Konstrukcja ścienna PCCO 6/9/10/11 90.00.27 455,00 zł
Wiązka kablowa 6 m HPAS1405E06 278,00 zł
Wiązka kablowa 8 m HPAS1405E08 360,00 zł
Wiązka kablowa 10 m HPAS1405E10 407,00 zł
Wiązka kablowa 12 m HPAS1405E12 475,00 zł
Osłona boczna PCCO MONO 6 HPOMZAB1A 68,00 zł