Kolektor próżniowy Thermomax HP 400 30

Cena netto: 7 390,00 zł
Nr kat. 17.02.00

Kolektory próżniowe serii Thermomax HP 400 należą do segmentu Premium w grupie kolektorów słonecznych będąc jednymi z najwydajniejszych urządzeń tego typu na rynku. Zastosowanie 1-ściennych rur próżniowych typu Heat Pipe produkcji Kingspan Environmental Ltd. zapewnia szczególnie wysoką sprawność pracy kolektora.

Możliwości zastosowania

Kolektory próżniowe Thermomax HP 400 30 wyposażone są w 30 rur próżniowych o średnicy 65 mm. Czynnik grzewczy jakim jest glikol odbiera ciepło z absorberów w sposób pośredni (Heat Pipe). Każda z rur próżniowych stanowi niezależny hydraulicznie element kolektora, oddając ciepło przez kondensator do glikolu. Kolektory są przeznaczone do pracy zarówno w małych jak i w dużych instalacjach solarnych. Wysoka sprawność pracy przy wysokich temperaturach pracy sprawia, że kolektory doskonale sprawdzają się także w układach wspomagania ogrzewania budynku. Dodatkową zaletę stanowi wygoda montażu (pojedyncze rury) istotna przy zabudowie kolektora w trudno dostępnych miejscach, na mocno nachylonym dachu itp.

Dzięki zastosowaniu kolektora próżniowego zbudowanego na zasadzie Heat Pipe, uzyskuje się maksymalną wygodę przy prowadzeniu prac montażowych i serwisowych. Ochrona przed przegrzewaniem stanowi integralną funkcję kolektora poprzez wbudowanie ograniczników temperatury maksymalnej w rurach próżniowych.

Szczegółowe cechy budowy i zastosowania kolektora słonecznego Thermomax HP 400

Integralnym elementem każdej rury próżniowej jest ogranicznik temperatury maksymalnej (Snap Disk). Znajduje się on wewnątrz kondensatora przez który rurka cieplna (Heat Pipe) oddaje ciepło do glikolu. Pod wpływem nadmiernej temperatury tłoczek wewnątrz kondensatora zamyka dopływ pary wodnej do kondensatora. Tym samym ciepło przestaje być odbierane z absorbera znajdującego się w rurze próżniowej, a glikol opływający kondensator nie jest dalej podgrzewany. Ustawienie ogranicznika temperatury standardowo przewiduje maksymalną temperaturę glikolu 90 °C.

Miedź stanowi tradycyjny materiał w budowie absorberów z uwagi na korzystne właściwości, tj. wysoka przewodność ciepła, trwałość, plastyczność i dogodne łączenie z miedzianym orurowaniem. Absorber kolektora Thermomax HP 400 jest w całości wykonany z miedzi w technologii zgrzewania ultradźwiękowego. Połączenie blachy z orurowaniem w formie ciągłej spoiny zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną i pełne przekazywanie ciepła do czynnika grzewczego.

Szkło sodowo-wapniowe o niskiej zawartości związków żelaza zastosowane w rurach próżniowych Thermomax cechuje się jednorodną strukturą, a przede wszystkim szczególnie wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (wyższą niż w powszechnie stosowanym szkle borosilikatowym). Szkło sodowo-wapniowe wykazuje dodatkowo maksymalną szczelność nie dopuszczając do wnikania cząstek gazowych do wnętrza rury próżniowej. W połączeniu z getterem, pozwala to na podtrzymanie stałego poziomu próżni w całym okresie eksploatacji kolektora.

rura próżniowa heat pipe

Pośredni odbiór ciepła z absorberów polega na odebraniu ciepła przez zamkniętą w rurce cieplnej ciecz, która odparowując przepływa samoczynnie w górę do kondensatora. Oddając w nim ciepło do glikolu (opływającego kondensatory), skrapla się i spływa w dół rurki cieplnej. W przeciwieństwie do kolektorów z bezpośrednim przepływem glikolu, wymagane jest nachylenie kolektora typu Heat Pipe (20÷70°). Korzyścią jest ułatwienie prac montażowych i serwisowych (np. wyjęcie jednej rury nie wymaga opróżniania instalacji z glikolu), a także zapewnienie ochrony przed przegrzewaniem glikolu (wbudowane ograniczniki Snap Disk).

możliwości zabudowy kolektora próżniowego Hewalex Kingspan

Kolektory próżniowe Thermomax HP 400 można instalować także w utrudnionych warunkach np. na dachu o stromym nachyleniu. Rury próżniowe można obracać korygując nachylenie absorbera. Zaleca się obracać rury o kąt nie większy niż 25o, aby nawet przy najwyższym kącie padania promieni słonecznych (latem w Polsce do 61o) absorbery nie były wzajemnie zacieniane. Montaż pojedynczych rur próżniowych i sposób ich łączenia z rozdzielaczem hydraulicznym pozwala wykonywać prace montażowe nawet przez jedną osobę.

kolektory próżniowe Hewalex

Kolektory próżniowe Thermomax HP 400 odznaczają się nowoczesnym designem. Obudowy kolektorów wykonane są z trwałego i estetycznego tworzywa. Najwyższej jakości szkło oraz absorbery miedziane z pokryciem selektywnym TiNOX decydują o atrakcyjnym wyglądzie kolektora próżniowego.

Pokrycie typu PVD ("niebieskie", blue coating) stanowi obecnie standard rynkowy stosowany w wysokoefektywnych kolektorach słonecznych. Specjalne powłoki metaliczno-ceramiczne powstają w procesach produkcji PVD (Physical Vapour Deposition). Selektywne pokrycie PVD odznacza się najwyższą efektywnością pracy, dzięki absorbcji 95% promieniowania słonecznego i minimalnej emisji ciepła 5%. Rury próżniowe Thermomax wykorzystują pokrycie typu PVD TiNOX, które dodatkowo jest przewidziane do pracy z podwyższonymi temperaturami.

produkcja rur próżniowych kolektora słonecznego

Rury próżniowe produkcji Kingspan Environmental Ltd. posiadają najwyższy na rynku poziom próżni 10-6 mbar, gdy zwykle jest to od 10-3 do 10-5 mbar. Próżnia na poziomie 10-6 mbar (0,0001 Pa) oznacza że z wnętrza usunięte jest 99,9999999% powietrza. Wyeliminowano dzięki temu niemal całkowicie straty ciepła z absorbera w wyniku konwekcji (unoszenie ciepła). Sprawność pracy kolektora Thermomax HP 400 jest więc w niewielkim stopniu zależna od temperatury zewnętrznej, zależąc przede wszystkim od nasłonecznienia.

Ponad 30-letnie doświadczenie firmy Kingspan Environmental Ltd. w technologii wytwarzania rur próżniowych pozwala oferować produkt klasy Premium jakimi są wysokosprawne 1-ścienne rury próżniowe. Rury próżniowe Thermomax są jednymi z niewielu na rynku spełniającymi wymagania normy odporności na gradobicie EN12975-2. W teście używane są kule lodowe o średnicy 25 mm, które uderzają o rury z prędkością 83 km/h.

Warunkiem utrzymania sprawności kolektora w całym okresie użytkowania (zakładanym na min. 25-30 lat) jest utrzymanie stałego poziomu próżni w rurach. Sprzyja temu zastosowanie szkła sodowo-wapniowego ograniczającego do minimum przepuszczalność gazów. Dodatkowo zastosowano także tzw. getter („pochłaniacz gazów”) - wbudowany w każdej rurze próżniowej. Służy on do pochłaniania cząstek gazowych (np. CO, CO2, N2, O2, H2 i H2O), przenikających śladowo do wnętrza rury próżniowej. Poza podtrzymaniem próżni getter pełni także funkcję wskaźnika próżni - w razie uszkodzenia rury próżniowej powoduje wytrącanie sie jasnego nalotu na powierzchni wewnętrznej rury. 

Gwarancja

Firma Hewalex już od lat 90-tych udzielała najdłuższych na rynku okresów gwarancji dla kolektorów słonecznych. Gwarancja podstawowa dla kolektora próżniowego wynosi 10 lat, a na same rury próżniowe aż 20 lat. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Sprawdzone rozwiązania techniczne i precyzyjne wykonanie kolektora słonecznego

Rury próżniowe kolektora słonecznego Thermomax są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym firmy Kingspan Environmental Ltd. w Irlandii Północnej. Jest to jeden z nielicznych obecnie europejskich producentów rur próżniowych, należących jednocześnie do segmentu Premium w tej klasie produktów. Pełna automatyzacja lini produkcyjnej zapewnia najwyższą precyzję wykonania, co jest bezwzględnie wymagane przy produkcji 1-ściennych rur próżniowych, gdzie szkło jest łączone z metalem.

rury próżniowe - produkcja absorberów
produkcja rur próżniowych
produkcja rur próżniowych Kingspan Hewalex

Kolektory próżniowe Thermomax wykorzystują opracowane i wytwarzane w zakładzie produkcyjnym Hewalex systemy mocujące oraz zestawy przyłączeniowe pozwalające na podłączenie kolektorów do orurowania instalacji solarnej. Współpraca dwóch czołowych europejskich producentów pozwala zaoferować najwyższej jakości produkt.

Zastosowanie w małych i dużych instalacjach solarnych

W ciągu ponad 25-letniej działalności dostarczyliśmy kolektory słoneczne do ponad 140.000 obiektów w kraju i zagranicą. Ponad 140.000 instalacji solarnych pracuje zarówno w małych indywidalnych obiektach, np. w domach jednorodzinnych, jak również w dużych obiektach np. w domach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach, schroniskach, obiektach biurowych, usługowych, placówkach służby zdrowia i wielu innych. Kolektory próżniowe znajdowały zastosowanie w każdego rodzaju instalacji solarnej - także dla zastosowań przemysłowych z wymaganą wysoką temperaturą pracy. Możliwa jest ich zabudowa nie tylko w optymalnym zakresie kąta nachylenia 30 do 60°, ale także w nietypowych warunkach, np. pionowo na elewacji budynku.

kolektory próżniowe Hewalex na elewacji domu jednorodzinnego
kolektory próżnioweHewalex w budynku jednorodzinnym
kolektoy próżniowe Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory próżniowe na elewacji domu 1-rodzinnego
kolektory słoneczne Hewalex w budynku jednorodzinnym
kolektory KSR10 Hewalex na dachu budynku mieszkalnego
kolektory próżniowe Hewalex na elewacji budynku
kolektory słoneczne w przemyśle, Hewalex KSR10
kolektory próżniowe na elewacji pływalni
kolektory prożniowe w hotelu, Hewalex KSR10
kolektory próżniowe Hewalex na dachu płaskim
kolektory próżniowe w szpitalu, zabudowa na terenie

Własne zaplecze sprzedażowe, techniczne, badawczo-rozwojowe i konstrukcyjne pozwala wspierać realizację inwestycji w oparciu nie tylko o standardowe produkty, ale dostosowywane do indywidualnych potrzeb inwestora i specyfiki obiektu.

10-letnia gwarancja w standardzie i 20 lat gwarancji na rury próżniowe

Gwarancja na kolektor słoneczny próżniowy Thermomax DF 400Kolektory próżniowe Thermomax HP objęte są standardowo 10-letnim okresem gwarancji, co wykracza poza powszechnie stosowane dla kolektorów próżniowych okresy. Pierwsze z kolektorów próżniowych opartych o rury produkcji Kingspan Environmental Ltd. zostały zainstalowane ponad 25 lat temu i w zdecydowanej większości pracują do dnia dzisiejszego. Na bazie wieloletniego doświadczenia dla sprawdzonego produktu jakimi są rury próżniowe, udzielany jest 20-letni okres gwarancji.

Dlaczego warto wybrać kolektory słoneczne Hewalex?

  • Najwyższa jakość dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu
  • Wysoka sprawność potwierdzona Solar Keymark
  • Szczególnie korzystne wskaźniki "Cena/Wydajność"
  • Szerokie możliwości montażowe i eksploatacyjne
  • Korzystne warunki gwarancji bezpośrednio od producenta
  • Szeroka sieć dystrybucji = bezpieczeństwo użytkowania
  • Krajowe surowce, komponenty = wsparcie gospodarki
  • Stabilna pozycja producenta = dostęp do obsługi serwisowej
  • Ciepło z energii słonecznej - najtańsze, łatwe do pozyskania
  • Rozwiązania techniczne znane na 40 rynkach eksportowych

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Długość:1952 mm
Szerokość:2127 mm
Wysokość:93 mm
Powierzchnia brutto kolektora:4,150 m2
Powierzchnia czynna (apertury):3,200 m2
Pojemność cieczowa:1,7 l
Ciężar (bez cieczy):71 kg
Sprawność optyczna:75 %
Współczynnik strat ciepła a1:1,18 W/(m²K)
Współczynnik strat ciepła a2:0,0095 W/(m²K²)
Nazwa Nr kat. Cena
Zestaw przyłączeniowy ZPKR (dla Thermomax) 47.02.02 144,00 zł
Uchwyt Thermomax 30-S200-1B 19.22.00 587,00 zł
Uchwyt Thermomax 30-H430-1B 19.02.00 670,00 zł
Konstrukcja Thermomax 30-45-1B 18.02.00 666,00 zł