Wygodne w zastosowaniu dla instalacji solarnych rozwiązanie stanowią rury elastyczne ze stali nierdzewnej. Można je dostosować elastycznie do warunków zabudowy przewodów instalacji, np. w bruzdach ściennych, wolnych kanałach wentylacyjnych itp. Rura elastyczna jest łączona połączeniami skręcanymi, a szeroki zakres oferowanych łączników pozwala na wiele możliwości łączenia rury z bateriami kolektorów, podgrzewaczami wody, itp. Rura oferowana jest zarówno bez izolacji cieplnej, jak i różnymi rodzajami izolacji dobieranej w zależności od warunków eksploatacyjnych.