Rura elastyczna podwójna BiSolar DN16 PES EP 13mm [16 m]

Cena netto: 782,00 zł
Nr kat. 80.43.41

Połączenie składa się z dwóch rur elastycznych ze stali nierdzewnej DN16 izolowanych cieplnie i połączonych ze sobą za pomocą wspólnej osłony PCV. Dodatkowo połączenie zawiera przewód czujnika temperatury w kolektorach słonecznych. Długość 16 m.

Możliwości zastosowania

Połączenie z rury elastycznej podwójnej BiSolar DN16 PES EP 13mm [16 m] można stosować dla standardowych instalacji solarnych o łącznej powierzchni absorbera do ok. 7,5 m2. W przeliczeniu na kolektory słoneczne jest to: do 4 kolektorów płaskich typoszeregu KS2100 lub 3 typoszeregu KS2400/KS2600.

Rura BiSolar DN16 PES EP 13mm [16 m] jest dostarczana wraz z 4 opaskami termokurczliwymi RC 38/19 dla zabezpieczenia zakończeń izolacji cieplnej. Rurę można mocować do przegród za pomocą trwałych i estetycznych uchwytów i podkładek wykonanych z tworzywa ABS.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Średnica nominalna rury:DN16
Długość rury:16 m
Rodzaj materiału:stal 316L
Izolacja cieplna:poliester PES 13 mm
Płaszcz ochronny:PVC, 180°C, UV
Przewód czujnika temperatury:OMYp 2x0,5
Dopuszczalne ciśnienie pracy (20°C):10 bar
Minimalny promień gięcia:25 mm
Jednostkowy ciężar rury:0,906 kg/m