Sterownik GH26-P09 (z czujnikami temperatury)

Cena netto: 590,00 zł
Nr kat. 74.02.02

Sterownik GH26 realizuje taki sam zakres funkcji, jak sterownik G422 stanowiący integralny element zespołów pompowo-sterowniczych ZPS. Zapewnia on pełną obsługę instalacji solarnej w większości spotykanych konfiguracji. Typ GH26 sterownika jest przeznaczony do montażu naściennego, wobec czego możliwe jest jego zastosowanie dla instalacji solarnych nie zawierających standardowych zespołów ZPS. Sterownik GH26 można wykorzystać do już istniejących instalacji solarnych, które dodatkowo można uzupełnić o przepływomierz elektroniczny. W połączeniu z przepływomierzem elektronicznym, sterownik GH26 dokonuje na bieżąco pomiarów wydajności cieplnej instalacji solarnej, bilansowania uzysków ciepła w czasie, a także sygnalizuje ewentualne nieprawidłowości w pracy – brak przepływu w układzie. Sterownik wyposażony jest w 4 czujniki temperatury: 1 czujnik 3mb w osłonie teflonowej oraz 3 czujniki 3mb w osłonie z PCV. W razie potrzeby możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych czujników temperatury.

Przegląd funkcji sterownika GH26 (wersja P09):
(kolorową czcionką zaznaczono funkcje wprowadzone do sterownika w nowej wersji P09)

 • intuicyjna i komfortowa obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD
 • możliwość wyboru typu pompy obiegowej: stałoobrotowej i elektronicznej
 • możliwość podłączenia 6 czujników temperatury NTC10k
 • możliwość podłączenia 3 pomp obiegowych i/lub zaworów sterujących
 • możliwość sterowania 2 pompami elektronicznymi (PWM)
 • możliwość podłączenia 2 dowolnych (identycznych) przeplywomierzy elektronicznych (np. G-916)
 • możliwość podłączenia presostatu dla kontroli ciśnienia w instalacji solarnej
 • możliwość współpracy z urządzeniem UPS (podtrzymanie pracy pompy obiegu solarnego)
 • obsługa min. 19 schematów instalacji solarnej, w tym ze wspomaganiem ogrzewania i podgrzewem wody basenowej
 • ograniczanie pracy podstawowego źródła ciepła, np. kotła grzewczego
 • wybór priorytetu pracy instalacji słonecznej (woda użytkowa, wspomaganie ogrzewania, woda basenowa)
 • programy czasowe dla pracy pomp obiegowych, np. pompy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
 • funkcja indywidualnej nastawy przerywanej pracy pompy cyrkulacji c.w.u. (tzw. taktowanie)
 • funkcja higieniczna (okresowy wygrzew antybakteryjny)
 • ochrona kolektorów słonecznych przed przegrzewaniem
 • historia występowania stanów przegrzewów kolektorów słonecznych (> 135oC)
 • ochrona podgrzewacza wody użytkowej przed przegrzewaniem (oddanie ciepła do kotła stałopalnego)
 • funkcja urlopowa ochrony instalacji przed przegrzewami przy dłuższym okresie braku odbioru ciepła
 • graficzne wskazanie bieżących temperatur oraz stanów pracy instalacji
 • graficzne wskazanie zysków ciepła w czasie (licznik dzienny, tygodniowy, miesięczny i wieloletni)
 • wczesna sygnalizacja wizualna i dźwiękowa stanów awaryjnych
 • aktualizowane na bieżąco wskazanie wydajności grzewczej kolektorów słonecznych
 • aktualizowane na bieżąco wskazanie poboru energii elektrycznej przez pompą obiegu solarnego
 • informacja o aktywnej funkcji wygrzewu antybakteryjnego (antylegionella) realizowanej przez sterownik
 • możliwość podłączenia modułu EKO-LAN dla zdalnego monitoringu pracy instalacji EKONTROL
 • dostępne 22 wersje językowe

Dodatkowe informacje i materiały