Okucie budowlane dla dodatkowego kolektora F65164

Cena netto: 299,00 zł
Nr kat. 27.01.02

Okucie budowlane przeznaczone jest do zabudowy kolektorów płaskich (tylko typoszeregu KS2000/KS2100) bezpośrednio w połaci dachu, zamiast pola dachówek. Ten rodzaj zabudowy kolektorów znajduje zastosowanie przede wszystkim w nowych budynkach lub też przy okazji remontu i wymiany pokrycia dachu.

Kolektory słoneczne układane są bezpośrednio na deskowaniu lub łatach dachowych. Wymagane nachylenie połaci dachu wynosi przynajmniej 30°. Oferowane 4 rodzaje zestawów okucia budowlanego pozwalają na montaż kolektorów zarówno w jednym rzędzie, jak i sąsiadująco w większej liczbie rzędów (jedne pod drugimi).

Okucie budowlane dla dodatkowego kolektora (ZESTAW 2, Symbol F65164) zamawiane jest w przypadku zabudowy 3 lub więcej kolektorów obok siebie w połaci dachu. Szczegółowe wskazówki zamówienia wymaganej ilości zestawów okucia budowlanego w zależności od liczby kolektorów słonecznych znajdują się na rysunku.

dobór mocowania dla kolektorów płaskich Hewalex, integracja z dachem, okucie budowlane

Dodatkowe informacje i materiały