Uchwyt korekcyjny KS2100-15-1R-H430

Cena netto: 244,00 zł
Nr kat. 66.01.00

Uchwyt korekcyjny służy do montażu kolektora płaskiego typoszeregu KS2100 oraz KS2000 w baterii kolektorów (1R – rozbudowa). Pozwala skorygować o 15 stopni nachylenie kolektora przy zabudowie na dachu o niskim nachyleniu, krytego  np. dachówką ceramiczną. Uchwyt jest łączony z konstrukcją dachu za pomocą haków (H430).

Przegląd cech – przeznaczenie uchwytu korekcyjnego:

  • rodzaj mocowanego kolektora płaskiego: KS2100 i KS2000
  • przeznaczenie uchwytu: rozbudowa baterii kolektorów (3-ci i każdy kolejny kolektor w baterii)
  • nachylenie dachu: 15-30 stopni, korekta nachylenia kolektora o 15 stopni
  • element mocujący do dachu: hak H430 do łat dachowych
  • rodzaj pokrycia dachu: dachówka ceramiczna, cementowa itp., o długości 430 mm

Nowe systemy mocujące  (od 04.2016) zapewniają wysoką stabilność montażu kolektorów słonecznych, jednocześnie z elastycznym dostosowaniem do możliwości zabudowy. Dotyczy to w szczególności uchwytów do dachów nachylonych, gdzie zależnie od rozstawów łat można dobrać odpowiednią odległość między dolną i górną belką uchwytu. Górna belka zostaje przykręcona do profilu montażowego kolektora na wymaganej wysokości.

Przegląd korzyści z zastosowania nowych systemów mocujących:

  • przesuwne połączenie belki z profilem na obudowie – elastyczne możliwości montażowe
  • skrócenie czasu montażu – wstępnie zmontowane elementy systemów mocujących
  • wygoda montażu – stabilne i łatwo dostępne mocowania profili na obudowie kolektora
  • pełna odporność na korozję – elementy z profili aluminiowych lub stali nierdzewnej
  • wybór haku H430 lub śruby dwugwintowej S200 – dostosowanie do pokrycia dachu

UWAGA: nowe systemy mocujące są dostosowane wyłącznie do montażu kolektorów płaskich z bocznymi profilami montażowymi (zmiana oferty sukcesywnie od 04.2016).

Przykład doboru uchwytów korekcyjnych dla kolektorów płaskich Hewalex, dach nachylony od 15 do 30 stopni, śruby dwugwintowe S200

Dodatkowe informacje i materiały