Wymiennik basenowy SP-300K

Cena netto: 950,00 zł
Nr kat. 91.00.05

Wymiennik basenowy SP-300K jest przeznaczony do podgrzewania wody basenowej we współpracy zarówno z konwencjonalnymi źródłami ciepła, gdzie czynnikiem roboczym jest woda grzewcza, jak również z odnawialnymi źródłami ciepła, gdzie czynnikiem roboczym jest glikol.

Cechy charakterystyczne i warunki eksploatacji

Konstrukcja wymiennika ciepła SP-300K płaszczowo-rurowa zapewnia wysoką skuteczność przekazywania ciepła z czynnika roboczego (przepływ w rurach) przy niskich oporach przepływu po stronie zwiększonego natężenia przepływu wody basenowej (przepływ w płaszczu). Wykonanie wymiennika ze stali nierdzewnej AISI 316L (EN 1.4404) zapewnia jego odporność na oddziaływanie chemiczne wody basenowej. Odczyn pH wody powinien mieścić się w zakresie 7,4÷7,6 (dopuszczalny pH = 7,2÷7,8), a maksymalna zawartość chloru w wodzie basenowej (dla maks. temperatury 60oC) może wynosić do 300 ppm.


schemat instalacji z podgrzewaniem wody basenowej przez kocioł i kolektory słoneczne

Przykład dla prywatnych zastosowań (podgrzewacz wody do 1000 dm3, powierzchnia apertury kolektorów słonecznych do 25 m2). Woda basenowa podgrzewana jest całkowicie lub wstępnie w wymienniku ciepła basenowym W/SOL zasilanym z instalacji solarnej. Jeżeli woda użytkowa w podgrzewaczu wody PDG osiągnie wymaganą temperaturę, to zawór rozdzielający ZR przełączy się z pozycji AB-B w pozycję AB-A. Glikol zacznie przepływać przez wymiennik ciepła W/SOL podgrzewając wodę basenową. Wymienniki basenowe dobierane są zwykle dla niższego natężenia przepływu wody basenowej niż wynika to ze względów higienicznych (filtracja i uzdatnianie). W tym celu są podłączane z obejściem (bypass) wody basenowej, Pozwala to zmniejszyć gabaryty dobieranego wymiennika, zwiększyć różnicę temperatury czynnika grzewczego i zwiększyć dokładność regulacji wydajności grzewczej wymiennika.

Wymiennik basenowy Hewalex SP
Wymiennika ciepła dla podgrzewania wody basenowej
Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy

Dobór wymiennika ciepła wody basenowej SP należy wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi i zasadami projektowania układów podgrzewania wody basenowej. Metoda uproszczona  doboru znajduje się również w instrukcji instalacji i obsługi.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Nominalna moc grzewcza:88 kW
Powierzchnia wymiany ciepła:0,64 m²
Zakres temperatury roboczej:-8 do 208 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze:13 bar
Nominalne natężenie przepływu czynnika grzewczego:42 dm3/min.
Nominalne natężenie przepływu po stronie wody basenowej:325 dm3/min.
Długość x Średnica780 x 76 mm
Średnica przyłączy czynnika grzewczego:6/4"
Średnica przyłączy wody basenowej:2"
Deklaracja zgodności CE