Wyposażenie dodatkowe dla pomp ciepła wody użytkowej PCWU obejmuje w szczególności elementy wentylacyjne. Pozwalają one na podłączenie przewodów powietrza do króćców pompy ciepła. W ten sposób możliwe jest pobieranie powietrza niezależnie od pomieszczenia - z zewnątrz budynku, co jest ważne m.in. przy małej kubaturze pomieszczenia z pompą ciepła. Również powietrze usuwane z pompy ciepła może być na zewnątrz budynku lub do innych pomieszczeń dla jego okresowego chłodzenia.