Zespół pompowy ALEX HX10

Cena netto: 1 190,00 zł
Nr kat. 71.34.08

Zespół pompowy ALEX HX10 jest przeznaczony dla małych instalacji solarnych o nominalnej powierzchni kolektorów do 10 m2 (np. 5 kolektorów KS2100F TLP AC). Zastosowana w zespole ALEX HX10 wysokoefektywna pompa obiegowa WILO PARA15/7 iPWM2 pozwala na spełnienie rygorystycznych wymagań odnośnie zużycia energii elektrycznej, zawartych w dyrektywie ErP.

Współpraca z wybranym sterownikiem

Uniwersalność zespołu pompowego ALEX HX10 polega także na swobodnym wyborze sterownika instalacji solarnej. Dla użytkowników preferujących maksymalną funkcjonalność obsługi i zarazem dla większości typowych małych instalacji solarnych, polecany jest sterownik MiniSOL. Przy oczekiwaniu rozszerzonego zakresu funkcji i współpracy z większą ilością akcesoriów, polecanym sterownikiem będzie model GH-26.

Pełne dostosowanie do warunków zabudowy i wymagań współpracy z osprzętem

Zespół pompowy ALEX HX10 pozwala na dowolne podłączenie orurowania instalacji solarnej, w zależności od ustawienia podgrzewacza pojemnościowego oraz wymaganego kierunku wyprowadzenia przewodu zasilającego kolektory słoneczne. Zasilanie z instalacji solarnej jest podłączane za pomocą trójnika z odpowietrznikiem (1) znajdującego się w zakresie dostawy zespołu ALEX HX10. Powrót do kolektorów słonecznych należy podłączyć do jednego z króćców w górnej części zespołu (2), natomiast powrót z wężownicy podgrzewacza wody do jednego z dolnych króćców wyjściowych (3). Zawór bezpieczeństwa (4) oraz przyłącze naczynia wzbiorczego (5) i manometr (6), można podłączyć do zespołu pompowego w zależności od jego usytuowania względem podgrzewacza wody.

Przykłady podłączenia zespołu pompowego ALEX HX10.

Produkt konstruowany i produkowany przez firmę Hewalex

Zespoły pompowe ALEX HX10 powstają na bazie długoletniego doświadczenia i współpracy z fachowcami branży techniki solarnej. Stanowią całkowicie własną konstrukcję firmy Hewalex i są wytwarzane w zakładzie produkcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Zespoły pompowe podlegały testom w laboratorium WILO Intec we Francji.

Produkcja grup pompowych dla instalacji solarnej
Grupa solarna - pompowa Hewalex w trakcie produkcji
Pompa obiegowa do instalacji solarnej - dla grup pompowych ZPS Hewalex

Cechy szczególne zespołu ALEX HX10:

  • wysokoefektywna pompa obiegowa spełniająca założenia dyrektywy ErP (od sierpnia 2015 r.),
  • kompaktowa budowa integrująca wszystkie elementy w obudowie z polipropylenu, stanowiącej izolację cieplną,
  • niskie opory przepływu całego zespołu (potwierdzone w testach), znacznie mniejsze od standardowych urządzeń tego typu,
  • prosty montaż – wspornik mocowany dwoma wkrętami,
  • łatwe napełnianie i płukanie instalacji - dwa zawory spustowe w standardzie,
  • szybkie i pewne odpowietrzanie instalacji - trójnik przyłączeniowy z odpowietrznikiem, montowany przy górnym króćcu wężownicy – wężownica pełni tu rolę separatora powietrza,
  • możliwość współpracy z dowolnym sterownikiem solarnym obsługującym pompę sterowaną sygnałem PWM,
  • możliwość wyposażenia w dodatkowe elementy tj.: czujnik temperatury oraz presostat czy przepływomierz elektroniczny.

Dodatkowe informacje i materiały

Parametry Wartość
Wysokość:375 mm
Szerokość:115 mm
Głębokość:130 mm
Przepływ nominalny:10 l/min.
Maks. wysokość podnoszenia w punkcie zerowym (0 l/min.):7,0 mH20
Maks. wysokość podnoszenia dla przepływu nominalnego:ok. 6,0 mH20
Maksymalna temperatura pracy:110 oC
Maksymalne ciśnienie pracy:6 bar
Króćce:3/4"
Gwarancja:5 lat