Zestaw solarny 2 TLPAC-PCWU300SK (KS2100)

Cena netto: 13 580,00 zł
Nr kat. 92.47.03

Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPAC-PCWU300SK (KS2100) przeznaczony jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla standardowych potrzeb 3-5 osób. Do podstawowych elementów zestawu należą 2 kolektory płaskie KS2100F TLP AC o łącznej powierzchni apertury (czynnej) 3,6 m2 oraz pompa ciepła wody użytkowej PCWU 300SK-2,3kW o mocy grzewczej 2,3 kW i pojemności zbiornika 300 litrów.

Możliwości zastosowania

Zastosowanie pompy ciepła w połączeniu z kolektorami słonecznymi pozwala uzyskać wysoki komfort ciepłej wody użytkowej i jednocześnie wysoką klasę efektywności energetycznej zestawu (klasa A++ dla etykiety pompy ciepła). Zestaw może być zastosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i innych, gdzie występuje zapotrzebowanie na wodę użytkową. Kolektory słoneczne można zabudować na dachu nachylonym lub płaskim, a także na elewacji budynku lub na gruncie dzięki szerokiej ofercie uchwytów mocujących. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji: od 30 do 45°.

Krótka charakterystyka

Zastosowanie zestawu solarnego HEWALEX 2 TLPAC-PCWU300SK (KS2100) jest zalecane, gdy oczekiwany jest maksymalny poziom komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej przy jak najniższym koszcie jej podgrzewania. Zestaw w maksymalnym stopniu korzysta z energii odnawialnej - przy sprzyjającym nasłonecznieniu pozwalając na wytwarzanie najtańszego ciepła przez instalację solarną. Pompa ciepła o współczynniku efektywności COP = 3,84 (A15/W15-45) zapewnia niższe 3-4 razy koszty podgrzewania wody w porównaniu do bojlera elektrycznego. Może być wykorzystany do współpracy z każdym rodzajem kotła grzewczego dzięki wbudowanym 2 wężownicom grzejnym. Pozwala na wyłączenie z pracy kotła na paliwo stałe poza okresem grzewczym, co zdecydowania zwiększa komfort mieszkańców i obniża koszty eksploatacyjne.

Szczegółowe cechy rozwiązania

Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie dzięki pracy samej instalacji solarnej. W miesiącach letnich pokrycie potrzeb ciepła przez instalację solarną może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych. Dodatkowe korzyści przynosi praca pompy ciepła, która zapewnia niższe koszty podgrzewania wody w porównaniu do kotła grzewczego lub bojlera elektrycznego.

Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości).

pompa ciepła Hewalex PCWU300SK-2,3kW - sterownik G426

Pompa ciepła PCWU 300SK-2,3kW z podgrzewaczem wody użytkowej o pojemności 300 litrów z 2 wężownicami do współpracy z instalacją solarną i kotłem, cechuje się najwyższą klasą efektywności energetycznej A, a w połączeniu z kolektorami słonecznymi (2 szt. KS2100F TLP AC) - klasą A+++. Połączenie pompy ciepła z kolektorami słonecznymi pozwala uzyskać wysoki komfort korzystania z wody użytkowej przy zachowaniu najniższych kosztów eksploatacyjnych i poszanowania środowiska naturalnego.

Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego.

kolektory słoneczne z pompą ciepła Hewalex

Atrakcyjne wzornictwo. Obudowy kolektorów w całości lakierowane proszkowo, z możliwością opcjonalnego lakierowania w wybranym kolorze (za dopłatą). Pompa ciepła PCWU 300SK-2,3kW cechuje się wysoką estetyką wykonania - obudowa jest lakierowana proszkowo w kolorze srebrnym.

Pompa ciepła PCWU 300SK-2,3kW jest w stanie zapewnić podgrzewanie wody użytkowej przez większą część roku, będąc dodatkowo odciążaną od pracy przez instalację solarną szczególnie w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Koszty podgrzewania wody użytkowej w okresie letnim mogą wynosić jedynie kilka zł miesięcznie (przy pokryciu 90-100% potrzeb ciepła przez instalację solarną), a poza nim kilkadziesiąt zł - w zależności od faktycznego zużycia wody i temperatury zewnętrznej.

Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP AC wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2822 F.

Zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01 ECO umożliwia montaż w dogodnym miejscu na ścianie. Zawiera sterownik G422 o rozszerzonym zakresie funkcji, wysokoefektywną pompę obiegową serii Wilo-Yonos PARA, 4 czujniki temperatury, termometr i manometr oraz zawory napełniająco-spustowe. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej.

Sterownik instalacji solarnej G422 umożliwia sterowanie jednym z 17 schematów instalacji, współpracę z kotłem, pompą cyrkulacji wody użytkowej i systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru przez Internet. Dane statystyczne prezentowane na ekranie graficznym pozwalają obserwować efekty pracy instalacji. Sterownik pompy ciepła G426 pozwala na współpracę pompy ciepła z kotłem grzewczym i instalacją solarną dla obniżania kosztów podgrzewania wody. Pozwala również na współpracę z systemem zdalnego nadzoru pracy EKONTROL.

Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Dodatkowe informacje i materiały