KomfortPlus HX400

Cena netto: 15 200,00 zł
Nr kat. 99.00.40

Zestaw solarny KomfortPlus HX400 przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej dla standardowych potrzeb 4-6 osób. Do podstawowych elementów zestawu należą 3 kolektory płaskie KS2600F TLP AC o powierzchni brutto 7,86 m2 oraz 2-wężownicowy podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 400 litrów. Sterownik GH-26 zapewnia wyjątkowo szerokie możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe akcesoria i najwyższy poziom kontroli jego działania i komfortu obsługi.

Możliwości zastosowania

Zestaw solarny może być zastosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych, biurowych i innych, gdzie występuje zapotrzebowanie na wodę użytkową. Kolektory słoneczne można zabudować na dachu nachylonym lub płaskim, a także na elewacji budynku lub na gruncie dzięki szerokiej ofercie uchwytów mocujących. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji: od 30 do 45°.

Zastosowanie zestawu solarnego KomfortPlus HX400 jest zalecane, gdy oczekiwany jest szeroki zakres możlwości sterowania rozbudowaną instalacją solarną z dodatkowymi akcesoriami. Zestaw solarny jest wskazany dla osób, które oczekują rozszerzonych funkcji sterownika, np. obsługi pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej, współpracy z kotłem grzewczym, czy też współpracy z dwoma odrębnymi polami kolektorów słonecznych (np. na połaciach dachu wschód-zachód).

Możliwa jest też współpraca sterownika GH-26 z systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy przez Internet. Jest on dodatkowo przewidziany do współpracy z elektronicznym przepływomierzem. Precyzyjny pomiar natężenia przepływu glikolu w instalacji solarnej pozwala na stałą kontrolę jej pracy oraz dokładne bilansowanie uzysków ciepła. Możliwe jest też podłączenie urządzenia podtrzymującego zasilanie elektryczne (UPS).

Szczegółowe cechy rozwiązania

Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie. W miesiącach od kwietnia do września, pokrycie potrzeb ciepła może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych.

Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości).

Podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 400 litrów z 2 wężownicami do współpracy z instalacją solarną i kotłem. Odporność na korozję jest zapewniona przez pokrycie wewnętrznej powierzchni warstwą ochronną Crystal Enamel®, straty ciepła ogranicza do minimum izolacja cieplna ThermoGen®.

Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego.

Firma Hewalex jest jedynym krajowym producentem kolektorów płaskich notowanym w rankingach SOLRICO największych producentów na świecie. Zajmuje czołową pozycję w tym zestawieniu dzięki sprzedaży na rynku polskim i ponad 40 krajach całego świata. 

Sterownik GH-26 zapewnia maksimum możliwości rozbudowy systemu i jednocześnie kontroli nad jego działaniem i komfortu obsługi zarówno na miejscu, jak i zdalnie przy współpracy z zaawansowanym narzędziem EKONTROL.

Nowoczesny kolektor płaski KS2600F TLP AC wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2822 F.

Zespół pompowy ZP2-12 ECO o konstrukcji 2-drogowej zawiera wysokoefektywną pompę obiegową WILO PARA15/7 iPWM2 oraz przepływomierz, separator powietrza, termometry, manometr i zawory napełniająco-spustowe. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej.

Możliwość sterowania jednym z 17 schematów instalacji, współpraca z kotłem, pompą cyrkulacji wody użytkowej i systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru przez Internet. Obszerne informacje i diagnostyka pracy instalacji solarnej. Dane statystyczne prezentowane na ekranie graficznym pozwalają obserwować efekty pracy instalacji.

Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.