Zestaw solarny 2 TLPACR-250 (KS2100)

Cena netto: 7 990,00 zł
Nr kat. 92.43.06

Zestaw solarny HEWALEX 2 TLPACR-250 (KS2100) przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej dla standardowych potrzeb 2-4 osób przy optymalnym ustawieniu kolektorów słonecznych. Do podstawowych elementów zestawu należą 2 kolektory płaskie typu KS2100F TLP ACR o łącznej powierzchni brutto 4,12 m2 oraz 2-wężownicowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 250 litrów.

Możliwości zastosowania

Zestaw solarny może być zastosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych, biurowych i innych, gdzie występuje zapotrzebowanie na wodę użytkową. Kolektory słoneczne można zabudować na dachu nachylonym lub płaskim, a także na elewacji budynku lub na gruncie dzięki szerokiej ofercie uchwytów mocujących. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji: od 30 do 45°.

Krótka charakterystyka

Zastosowanie zestawu solarnego HEWALEX 2 TLPACR-250 (KS2100) jest zalecane, gdy oczekiwana jest najwyższa efektywność pracy. Zapewniają to kolektory płaskie z specjalnym szkłem antyrefleksyjnym. Zestaw solarny jest wskazany dla osób, które oczekują także rozszerzonych funkcji sterownika, np. obsługi pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej, współpracy z kotłem grzewczym, czy też współpracy z dwoma odrębnymi polami kolektorów słonecznych (np. na połaciach dachu wschód-zachód). Możliwa jest także współpraca sterownika z systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy przez Internet. Sterownik G422 współpracuje z elektronicznym przepływomierzem wbudowanym w zespole sterowniczo-pompowym. Precyzyjny pomiar natężenia przepływu glikolu w instalacji solarnej pozwala na jego stałą kontrolę oraz sporządzanie dokładnych bilansów uzysków ciepła i budowanie danych statystycznych. Zwiększona pojemność podgrzewacza 250 litrów w stosunku do zestawu 2 TLPACR-250 (KS2100) (z podgrzewaczem 250 litrów) zapewnia większą akumulację ciepła.

Szczegółowe cechy rozwiązania

Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie. W miesiącach od kwietnia do września, pokrycie potrzeb ciepła może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych.

Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości).

Podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 250 litrów z 2 wężownicami do współpracy z instalacją solarną i kotłem. Odporność na korozję jest zapewniona przez pokrycie wewnętrznej powierzchni warstwą ochronną Crystal Enamel®, straty ciepła ogranicza do minimum izolacja cieplna ThermoGen®.

Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego.

Firma Hewalex jest jedynym krajowym producentem kolektorów płaskich notowanym w rankingach SOLRICO największych producentów na świecie. Zajmuje czołową pozycję w tym zestawieniu dzięki sprzedaży na rynku polskim i ponad 40 krajach całego świata.

Kolektor z szybą antyrefleksyjną cechuje się najwyższą sprawnością optyczną (blisko 83%) dzięki zwiększonej ilości promieniowania słonecznego docierajacego do absorbera. Jednocześnie zastosowanie do budowy absorbera aluminium i miedzi, pozwala zachować korzystną cenę zakupu kolektora słonecznego.

Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP ACR wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD i szybą antyrefleksyjną. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2823 F.

Zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01 ECO umożliwia montaż w dogodnym miejscu na ścianie. Zawiera sterownik G422 o rozszerzonym zakresie funkcji, wysokoefektywną pompę obiegową serii Wilo-Yonos PARA, 4 czujniki temperatury, termometr i manometr oraz zawory napełniająco-spustowe. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej.

Możliwość sterowania jednym z 17 schematów instalacji, współpraca z kotłem, pompą cyrkulacji wody użytkowej i systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru przez Internet. Obszerne informacje i diagnostyka pracy instalacji solarnej. Dane statystyczne prezentowane na ekranie graficznym pozwalają obserwować efekty pracy instalacji.

Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.