Zestaw solarny 4 TLPAC-INTEGRA400 (KS2100)

Cena netto: 12 740,00 zł
Nr kat. 94.47.01

Zestaw solarny HEWALEX 4 TLPAC-INTEGRA400 (KS2100) przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania budynku. Do podstawowych elementów należą 4 kolektory płaskie KS2100 TLP AC o łącznej powierzchni apertury (czynnej) 7,3 m2 oraz uniwersalny podgrzewacz INTEGRA o pojemności 400 litrów.

Możliwości zastosowania

Zestaw solarny może być zastosowany zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych, biurowych i innych, gdzie występuje zapotrzebowanie na wodę użytkową i jednocześnie występują możliwości dla wspomagania instalacji centralnego ogrzewania. Kolektory słoneczne można zabudować na dachu nachylonym lub płaskim, a także na elewacji budynku lub na gruncie dzięki szerokiej ofercie uchwytów mocujących. Zalecane nachylenie kolektorów dla całorocznej eksploatacji: od 30 do 45°.

Krótka charakterystyka

Zastosowanie zestawu solarnego HEWALEX 4 TLPAC-INTEGRA400 (KS2100) jest zalecane, gdy oczekiwany jest optymalny koszt inwestycji przy zachowaniu wysokiej efektywności pracy i pełnowartościowej gwarancji.  Zestaw solarny jest wskazany dla osób, które oczekują także rozszerzonych funkcji sterownika, np. obsługi pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej, współpracy z kotłem grzewczym, czy też współpracy z dwoma odrębnymi polami kolektorów słonecznych (np. na połaciach dachu wschód-zachód). Możliwa jest także współpraca sterownika z systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru pracy przez Internet. Sterownik G422 współpracuje z elektronicznym przepływomierzem wbudowanym w zespole sterowniczo-pompowym. Precyzyjny pomiar natężenia przepływu glikolu w instalacji solarnej pozwala na jego stałą kontrolę oraz sporządzanie dokładnych bilansów uzysków ciepła i budowanie danych statystycznych.

Połączone wspomaganie ogrzewania budynku i podgrzewanie wody użytkowej przez instalację solarną, może przynieść standardowo od 10 do 30% oszczędności w rocznym zużyciu paliwa lub energii. Zwiększone oszczędności w kosztach ogrzewania budynku będą zauważalne przy dobrym standardzie energetycznym budynku, zastosowaniu niskotemperaturowego systemu grzewczego i przy racjonalnym zużyciu ciepłej wody użytkowej.

Szczegółowe cechy rozwiązania

Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie. W miesiącach od kwietnia do września, pokrycie potrzeb ciepła może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych. W połączeniu ze wspomaganiem ogrzewania budynku, oszczędności łączne (ciepła woda i ogrzewanie domu) mogą wynieść od 10 do 30% rocznie.

Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości).

Podgrzewacz uniwersalny INTEGRA o konstrukcji "zbiornik w zbiorniku" zapewnia możliwość pracy instalacji solarnej dla podgrzewania wody użytkowej i wspomagania ogrzewania budynku. Jednocześnie pozwala połączyć kilka źródeł ciepła w jednym systemie grzewczym pełniąc rolę bufora ciepła i sprzęgła hydraulicznego.

Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego.

Atrakcyjne wzornictwo. Obudowy kolektorów w całości lakierowane proszkowo, z możliwością opcjonalnego lakierowania w wybranym kolorze (za dopłatą).

Kolektory z absorberami aluminiowo-miedzianymi cechują się zachowaniem wysokiej sprawności pracy przy korzystniejszej cenie zakupu w porównaniu do kolektorów z absorberami całkowicie miedzianymi. Zapewniają optymalną relację wydajności do nakładów finansowych.

Nowoczesny kolektor płaski KS2100 TLP AC wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2158 F.

Zespół pompowo-sterowniczy ZPS 18e-01 ECO umożliwia montaż w dogodnym miejscu na ścianie. Zawiera sterownik G422 o rozszerzonym zakresie funkcji, wysokoefektywną pompę obiegową serii Wilo-Yonos PARA, 4 czujniki temperatury, termometr i manometr oraz zawory napełniająco-spustowe. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej.

Możliwość sterowania jednym z 17 schematów instalacji, współpraca z kotłem, pompą cyrkulacji wody użytkowej i systemem EKONTROL dla zdalnego nadzoru przez Internet. Obszerne informacje i diagnostyka pracy instalacji solarnej. Dane statystyczne prezentowane na ekranie graficznym pozwalają obserwować efekty pracy instalacji.

Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Dodatkowe informacje i materiały