System w standardowym domu mieszkalnym

Innowacyjne rozwiązanie służące w głównej mierze do kontroli oraz optymalizacji zużycia energii elektrycznej w domach jedno- i wielorodzinnych. System pozwala na miejscu lub zdalnie przez Internet uzyskiwać wpływ na pracę urządzeń elektrycznych w domu. Dzięki temu możliwe jest np. dostosowywanie ich pracy do potrzeb mieszkańców, czy też godzin występowania niższych cen zakupu energii.

Opti-Ener standardowym domu mieszkalnym

Co zyskasz korzystając z OPTI-ENER?

Kontrola ilości zużywanej
energii elektrycznej
+

Kontrola zużycia energii elektrycznej w domu

Możliwość obserwacji bieżącego zużycia energii elektrycznej oraz zachowanych statystyk, pozwala na ocenę poziomu jej zużycia w poszczególnych porach dnia, a także w rozróżnieniu na dni robocze, weekendy, czy miesiące. Przy podziale instalacji elektrycznej na fazy, można także zorientować się jaka strefa budynku, czy grupa urządzeń jest najbardziej energochłonna itp.

Zużycie energii może być prezentowane zarówno w postaci jednostek kWh, jak też w przeliczeniu na złote. Takie informacje pozwalają kontrolować i optymalizować pracę urządzeń i obniżać koszty eksploatacyjne domu.

Pomoc w decyzji o zmianie
taryfy zakupu energii elektrycznej
+

Pomoc w decyzji o zmianie taryfy zakupu energii

Znając poziom zużycia energii w poszczególnych porach dnia, a także dniach tygodnia, można podjąć trafną decyzję o zasadności zmiany taryfy na zakup energii. W większości przypadków zmiana taryfy 1- na 2-strefową (np. z G11 na G12w) pozwala obniżyć koszty zakupu energii o 10-20% rocznie.

Znajomość zużycia energii w różnych okresach pozwala także przesuwać w czasie pracę urządzeń domowych, aby maksymalnie wykorzystać okresy dostępu do tańszej energii elektrycznej.

Kontrola jakości dostarczanej
energii elektrycznej
+

Kontrola jakości dostarczanej energii

Na podstawie podstawowych statystyk możliwy jest odczyt ilości pobieranej energii, chwilowej mocy oraz czasu pracy urządzeń podłączonych do systemu.

Z kolei statystyki serwisowe zawierają takie szczegółowe informacje jak m.in. zmienność napięcia w sieci, czy obciążenia prądowe występujące w domowej instalacji elektrycznej. Jest to więc cenne narzędzie diagnostyczne. Dodatkowo użytkownik może otrzymywać alarmy o niewłaściwej pracy urządzeń lub problemach takich jak np. spadki napięcia.

Automatyczna praca i zdalne włączanie
urządzeń elektrycznych
+

Automatyczna praca i zdalne włączanie urządzeń elektrycznych

Za pomocą modułu OPTI-ENER możliwe jest sterowanie pracą 4, a przy współpracy z modułem OPTI-TEMP w sumie 6 urządzeń elektrycznych. Możliwe jest m.in. zaprogramowanie kolejności włączenia urządzeń, czy też godzin ich pracy w ciągu dnia.

Urządzenia mogą być także włączane zdalnie np. przy wykorzystaniu wygodnej aplikacji dla smartfonów.

Pierwszy krok do zostania
Prosumentem
+

Pierwszy krok do zostania Prosumentem

Dokładna znajomość wysokości i charakteru zużycia energii elektrycznej w domu może ułatwić podjęcie decyzji o zastosowaniu np. instalacji fotowoltaicznej (PV). Dzięki temu można zostać Prosumentem, czyli także wytwórcą energii elektrycznej.

System OPTI-ENER (po rozbudowie) w połączeniu z instalacją PV pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać możliwości optymalizacji zużycia energii dla zwiększenia opłacalności zastosowania instalacji PV.

Opti-Home - oddawanie energii z fotowoltaiki

Co zrobić z nadmiarem energii z fotowoltaiki? Opti-Home razem z systemem Opti-Ener pozwala na kontrolę i zarządzanie zużyciem energii elektrycznej. Sterowanie pracą urządzeń zwiększa efekty zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Schemat systemu OPTI-ENER w standardowym domu mieszkalnym

W skład systemu wchodzi zwykle sam główny moduł OPTI-ENER oraz Modem EKO-LAN dla zapewnienia zdalnej komunikacji i obsługi. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie modułu OPTI-TEMP dla rozszerzenia funkcji systemu – zwiększenia liczby sterowanych urządzeń elektrycznych z 4-ech do 6-ciu. W razie zastosowania w przyszłości instalacji fotowoltaicznej moduł OPTI-TEMP pozwoli dodatkowo na płynne sterowanie mocą grzałki elektrycznej w podgrzewaczu wody. Moduł OPTI-TEMP można podłączyć do OPTI-ENER przewodem komunikacyjnym lub opcjonalnymi modułami radiowymi.

  • Kontroluj zużycie energii w swoim domu
  • Decyduj o oddawanej do sieci nadwyżce energii
  • Zwiększaj oszczędności z pracy instalacji fotowoltaicznej

Bądź gospodarny dzięki systemowi OPTI-ENER

> Pełna oferta komponentów systemu OPTI-ENER