Autokonsumpcja energii a net-billing

Autokonsumpcja energii elektrycznej jest istotnym wskaźnikiem wiążącym ze sobą pojęcie zużycia i wytwarzania energii w budynku i mającym swoje istotne konsekwencje dla opłacalności zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Opti-Ener - rozwiązanie na zbyt wysokie napięcie w sieci

Czy w twojej sieci występuje zbyt wysokie napięcie, które wyłącza falownik? Nie jesteś jedyny. Mnoga liczba instalacji fotowoltaicznych ma ogromny wpływ na pracę sieci energetycznej po stronie niskiego napięcia. Niestety obecne linie przesyłowe nie są w stanie obsłużyć nadwyżek energii wysyłanych do sieci z licznych instalacji fotowoltaicznych.

Jak sprawdzić bilansowanie międzyfazowe – weryfikacja

Osoby, które w prosty sposób chciałyby zweryfikować sposób rozliczania energii w swoim domu mogą skorzystać z gotowych rozwiązań do zarządzania energią. Jednym z nich jest system OPTI-ENER. Umożliwia zdalny dostęp do danych dotyczących ilość energii pobieranej i oddawanej z podziałem na fazy. 

Sprzedawcy energii a bilansowanie międzyfazowe

W kontekście bilansowania mamy do przeanalizowania Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii. Po nowelizacji ustawy w roku 2016 na operatora systemu dystrybucyjnego został nałożony prawny obowiązek przestrzegania rozliczenia uwzględniającego bilansowanie międzyfazowe.

Bilansowanie międzyfazowe – co to jest?

Czym jest bilansowanie międzyfazowe i dlaczego jest takie ważne w kontekście opłacalności użytkowania instalacji fotowoltaicznej? Bilansowanie określa sposób rozliczania energii pobieranej i oddawanej do zakładu elektroenergetycznego przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Monitoring instalacji fotowoltaicznej

Bazując na naszym doświadczeniu aż 75% instalacji fotowoltaicznych do roku czasu od momentu zamontowania zostaje wyposażone w system monitoringu celem zwiększenia komfortu i kontroli nad parametrami pracy. Zasada działania wielu rozwiązań znajdujących się na rynku zazwyczaj opiera się na zdalnym odczytywaniu parametrów mierzonych przez inwerter i ich dalszym przetworzeniu np. w formie wykresu. 

Jak wybierać panele fotowoltaiczne?

Wybór panelu fotowoltaicznego to nie tylko branie pod uwagę jego sprawności i ceny zakupu, ale przede wszystkim cech użytkowych potwierdzających odporność na trudne warunki pracy. To także okresy gwarancji mechanicznej i dopuszczającej maksymalne obniżenie sprawności w kolejnych latach eksploatacji.

Dobór optymalnej wielkości instalacji fotowoltaicznej

W przypadku instalacji prosumenckich (czyli zasilających m.in. gospodarstwa domowe) moc instalacji powinna być tak dobrana, aby energia wygenerowana w ciągu roku przez system fotowoltaiczny nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

Wpływ śniegu na pracę paneli fotowoltaicznych

Około 70-80% rocznej energii promieniowania słonecznego przypada na sezon od kwietnia do września i jest to najkorzystniejszy okres pod względem ilości energii elektrycznej pozyskiwanej przez instalację fotowoltaiczną. Jednak także w pozostałym okresie roku panele fotowoltaiczne mogą dostarczać energię elektryczną w mniejszej ilości z uwagi na niższe nasłonecznienie, ale z relatywnie wysoką sprawnością ze względu na niższe temperatury robocze.

Czy mój dach pozwala na zabudowę paneli fotowoltaicznych?

Decyzja o zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej w domu powinna w pierwszym kroku być poprzedzona możliwościami zabudowy paneli fotowoltaicznych. Decydujące znaczenie odgrywa tutaj usytuowanie dachu względem kierunków świata oraz konstrukcja dachu (ilość spadów, lukarny) wpływająca na zacienianie połaci. Ilość wolnego miejsca na połaci dachu jest też ściśle zależna od ilości i rozmieszczenia okien dachowych, kominów, wywietrzaków, itp.. 

Jak należy dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej

Dobór inwertera (falownika) jest wzajemnie zależny od zastosowanej powierzchni paneli fotowoltaicznych – a dokładniej mówiąc, od maksymalnej mocy elektrycznej generowanej przez panele. Obydwa komponenty, układ paneli fotowoltaicznych oraz inwerter, muszą być dobrane w sposób zapewniający jak najwyższą sprawność pracy i utrzymanie w jak najdłuższym czasie, oczekiwanej maksymalnej wydajności instalacji fotowoltaicznej (np. 3 kWp).

Typowe wady paneli fotowoltaicznych niskiej jakości

Panele fotowoltaiczne muszą wytrzymywać minimum 25 lat eksploatacji z zachowaniem deklarowanej przez producenta sprawności. Ich praca odbywa się w trudnych warunkach, ze względu na oddziaływanie warunków zewnętrznych, a także powstających wewnątrz obciążeń cieplnych i elektrycznych. Dlatego od budowy, materiałów i jakości wykonania panelu zależy, czy cała instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonować sprawnie i efektywnie, co wprost przekłada się na opłacalność inwestycji.

FAQ

Ile energii elektrycznej jest zużywanej rocznie w domu? Czy instalacja fotowoltaiczna może stanowić rezerwowe źródło zasilania budynku, np. w razie awarii sieci energetycznej? Jaką trwałość posiadają panele fotowoltaiczne? Tu znajdziesz odpowiedzi i na te i szereg innych, najczęściej zadawanych pytań.