Głównym czynnikiem skłaniającym do zakupu kolektorów słonecznych jest chęć obniżenia kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa lub energii. Analizując opłacalność kolektorów słonecznych warto zwrócić uwagę na czysto ekonomiczny aspekt takiej inwestycji w porównaniu do popularnych mechanizmów finansowych takich jak akcje, funduszy, lokaty czy też złoto lub waluty obce.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na długoterminowy charakter inwestycji w instalację solarną. Okres pracy kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar Keymark wynosi minium 20 lat bez znaczącej utraty sprawności. Kolektory Hewalex posiadają nawet 11-letnią gwarancję, a na rynku spotkać można instalacje oparte na kolektorach Hewalex pracujące już prawie 25 lat.

Wysokość nakładów finansowych potrzebnych na realizację inwestycji w instalację solarną  w rzeczywistości jest niższa niż wynika to z kosztów zakupu kompletnego zestawu solarnego. Należy uwzględnić różnego rodzaje formy  dofinansowania, jak dopłaty gminne, czy rządowe programy dopłat. Istotne jest również uwzględnienie rzeczywistego podwyższenia kosztów w porównaniu do standardowej instalacji, czyli różnicę kosztów pomiędzy podgrzewaczem jednowężownicowym, a dwuwężownicowym, który jest wymagany przy instalacji solarnej.

Analiza finansowa

Do analizy finansowej przyjęto zestaw solarny Hewalex 3 TLPAm-300 (wraz z komponentami i montażem), który jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 3-4 osób przy średnim zużyciu CWU 240 dm3/dzień.
zestaw solarny
Pytanie brzmi: jak wygląda opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne w porównaniu do funduszy, lokat?
 

Założenia:

  • kwota 5300 zł zostanie zainwestowana na okres 5-ciu lat
  • inwestycja miała miejsce 27.04.2007 r., a sprawdzenie zysków/strat dokonano 27.04.2012
  • uwzględniono coroczne przeglądy serwisowe instalacji oraz wymianę czynnika grzewczego co 5 lat

Szczegółowe omówienie założeń znajduje się w prezentacji na dole strony.

 

 Zainwestowanie 5.300 PLN 27.04.2007 dało efekt finansowy po 5-ciu latach:

zwrot z inwestycji w kolektory

 

Zwrot z inwestycji 5.300 PLN mógł wynieść po 5-ciu latach:

zwrot_z_inwestycji

 

Oszczędności uzyskane dzięki zastosowaniu instalacji solarnej (zarazem zysk z ich zastosowania) w 1-szym roku pracy mogły wynieść od 620 do 1.252 PLN, w zależności od podstawowego źródła ciepła (kocioł gazowy, olejowy lub bojler elektryczny). Dane uzyskano na podstawie symulacji w programie GetSolar. Instalacja solarna pokrywa roczne potrzeby ciepła w wysokości 56%.

Dla 5-ciu lat oszczędności mogły wynieść od 2.269 do 5.762 PLN.

instalacja solarna oszczędności

 

Skumulowane zyski dla pracy instalacji solarnej

Skumulowane zyski dla pracy instalacji solarnej w okresie jej zakładanej minimalnej 20-letniej trwałości, mogą wynieść (uwzględniając przeglądy i wymianę czynnika grzewczego co 5 lat) od 13.580 do 34.480 PLN

 

skumulowany zysk z instalacji solarnej

Zwrot kosztów inwestycji

Poniesione realnie obciążenie finansowe 5.300 PLN na inwestycję w instalację solarną, w zależności od paliwa/energii jakie oszczędzamy dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jest w stanie zwrócić się w czasie od 4 do 10 lat.

Okres zwrotu kosztów inwestycji dla gazu ziemnego = 10 lat, uwzględnia coroczne przeglądy oraz wymianę czynnika co 5 lat.

zwrot z inwestycji w kolektory

Na podstawie powyższych wyliczeń mozna stwierdzić, że inwestycja w kolektory słoneczne jest zdecydowanie atrakcyjna w porównaniu do standardowych produktów inwestycyjnych. Przynosi wyższe zyski niż bezpieczne inwestycje typu lokaty, a jednocześnie nie przynosi ryzyka strat jak w przypadku funduszy czy akcji giełdowych. Ponadto Inwestycja w instalację słoneczną podnosi wartość budynku, zyski z jej pracy nie są opodatkowane. Nie jest wymagana znajomość zagadnień inwestowania, ani śledzenie zmian na rynkach finansowych, trendów w gospodarce, itp., aby w odpowiednim momencie nabywać i zbywać akcje, jednostki funduszy, waluty…

Na koniec warto dodać, że inwestycja w instalacje solarną jest w stanie "zwrócić się: jeszcze w czasie trwania gwarancji na kolektory słoneczne Hewalex oraz pozytywny wpływ inwestycji na srodowisko naturalne i rozwój gospodarki (zatrudnienie, wpływy z podatków producentów i wykonawców).

Szczegółowe objaśnienie obliczeń dla kosztów inwestycji oraz mechanizmów finansowych: