Najczęstszym powodem zakupu kolektorów słonecznych jest chęć obniżenia kosztów ogrzewania dzięki obniżeniu zużycia paliwa lub energii. Analizując opłacalność kolektorów słonecznych warto zwrócić uwagę na czysto ekonomiczny aspekt takiej inwestycji w porównaniu do popularnych mechanizmów finansowych takich jak akcje, funduszy, lokaty czy też złoto lub waluty obce.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na długoterminowy charakter inwestycji w instalację solarną. Okres pracy kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar Keymark wynosi minimum 20-25 lat bez znaczącej utraty sprawności. Kolektory Hewalex posiadają nawet 11-letnią gwarancję, a na rynku spotkać można instalacje oparte na kolektorach Hewalex pracujące ponad 20 lat.

Wysokość nakładów finansowych potrzebnych na realizację inwestycji w instalację solarną  w rzeczywistości jest niższa niż wynika to z kosztów zakupu kompletnego zestawu solarnego. Należy uwzględnić różnego rodzaje formy  dofinansowania, jak dopłaty gminne, czy rządowe programy dopłat. Istotne jest również uwzględnienie rzeczywistego podwyższenia kosztów w porównaniu do standardowej instalacji, czyli różnicę kosztów pomiędzy podgrzewaczem jednowężownicowym, a dwuwężownicowym, który jest wymagany przy instalacji solarnej.

Jak wygląda opłacalność inwestycji w kolektory słoneczne w porównaniu do funduszy, lokat?

Do analizy finansowej przyjęto zestaw solarny Hewalex wraz z komponentami i kosztami montażu, który jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 3-4 osób przy średnim zużyciu CWU 240 dm3/dzień.

Założenia:

  • kwota 5300 zł zostanie zainwestowana na okres 5-ciu lat
  • inwestycja miała miejsce 27.04.2007 r., a sprawdzenie zysków/strat dokonano 27.04.2012
  • uwzględniono coroczne przeglądy serwisowe instalacji oraz wymianę czynnika grzewczego co 5 lat

Szczegółowe omówienie założeń znajduje się w prezentacji na dole strony.

Zainwestowanie 5.300 PLN w dniu 27.04.2007 dało efekt finansowy po 5-ciu latach:

zwrot z inwestycji w kolektory

 

Zwrot z inwestycji 5.300 PLN mógł wynieść po 5-ciu latach:

zwrot_z_inwestycji

 

Oszczędności uzyskane dzięki zastosowaniu instalacji solarnej (zarazem zysk z ich zastosowania) w 1-szym roku pracy mogły wynieść od 620 do 1.252 PLN, w zależności od podstawowego źródła ciepła (kocioł gazowy, olejowy lub bojler elektryczny). Dane uzyskano na podstawie symulacji w programie GetSolar. Instalacja solarna pokrywa roczne potrzeby ciepła w wysokości 56%.

Dla 5-ciu lat oszczędności mogły wynieść od 2.269 do 5.762 PLN.

instalacja solarna oszczędności

 

Skumulowane zyski z pracy instalacji solarnej

Skumulowane zyski z pracy instalacji solarnej w okresie jej zakładanej minimalnej 20-letniej trwałości powinny wynieść (uwzględniając przeglądy i wymianę czynnika grzewczego co 5 lat) od 13.580 do 34.480 PLN.

 

skumulowany zysk z instalacji solarnej

Zwrot kosztów inwestycji zakupu instalacji solarnej

Poniesione realnie obciążenie finansowe 5.300 PLN na inwestycję w instalację solarną, w zależności od paliwa/energii jakie oszczędzamy dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jest w stanie zwrócić się w czasie od 4 do 10 lat. Okres zwrotu kosztów inwestycji dla gazu ziemnego = 10 lat, uwzględnia coroczne przeglądy oraz wymianę czynnika co 5 lat.

zwrot z inwestycji w kolektory

Na podstawie powyższych obliczeń mozna stwierdzić, że inwestycja w kolektory słoneczne jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna w porównaniu do standardowych produktów inwestycyjnych. Przynosi wyższe zyski niż bezpieczne inwestycje typu lokaty, a jednocześnie nie przynosi ryzyka strat jak w przypadku funduszy czy akcji giełdowych. Ponadto inwestycja w instalację słoneczną podnosi wartość budynku, zyski z jej pracy nie są opodatkowane. Nie jest wymagana znajomość zagadnień inwestowania, ani śledzenie zmian na rynkach finansowych, trendów w gospodarce, itp., aby w odpowiednim momencie nabywać i zbywać akcje, jednostki funduszy, waluty…

Na koniec warto dodać, że inwestycja w instalacje solarną jest w stanie "zwrócić się: jeszcze w czasie trwania gwarancji na kolektory słoneczne Hewalex oraz pozytywny wpływ inwestycji na srodowisko naturalne i rozwój gospodarki (zatrudnienie, wpływy z podatków producentów i wykonawców).

Szczegółowe objaśnienie obliczeń dla kosztów inwestycji oraz mechanizmów finansowych: