Przykład pracy małej instalacji solarnej pracującej dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w dniu o zmiennym zachmurzeniu (13.10.2011, Bielsko-Biała, temperatura powietrza 2÷8°C, brak opadów) przedstawia charakterystyczne sytuacje, jak np.:

1) Układ Opti-Flow stara się stale dopasowywać wydajność pompy obiegowej i zarazem natężenie przepływu w instalacji solarnej do możliwości odbioru ciepła z baterii kolektorów słonecznych i oddania ciepła do wody użytkowej. Widoczne wahania temperatury T1 (bateria kolektorów) i T2 (zasilanie wężownicy) odbijają się w mniejszym stopniu na temperaturze T3 (wyjście z wężownicy). Nawet przy chwilowym spadku (godz. 12:23) różnicy temperatury między baterią kolektorów słonecznych (T1), a powrotem z wężownicy (t3) do 1K (różnicę temperatury wyraża się w stopniach Kelvina, 34-33=1K), układ nie wyłączył pompy obiegowej, ponieważ w tym samym czasie różnica temperatury na wężownicy (T2-T3) wynosiła 3 stopnie (36-33=3K). Cały czas ciepło było więc oddawane do wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym. Standardowe układy regulacji dla instalacji solarnej, w takich warunkach wyłączyły by pompę obiegową z pracy.
Po ustabilizowaniu się temperatury w baterii kolektorów słonecznych (T1), instalacja solarna pracowała z minimalnym natężeniem przepływu (ok. 6% maksymalnego), a różnica temperatury na wężownicy podgrzewacza (T2-T3) wynosiła przeciętnie 3-4 stopnie. Dopiero, gdy temperatura powrotu z wężownicy zrównała się z temperaturą na wyjściu z baterii kolektorów słonecznych (T3=T1, 33°C, godz. 12:24), pompa obiegowa została wyłączona, aby nie wyprowadzać ciepła z podgrzewacza wody użytkowej.

przebieg stanów instalacji solarnej

2) Pojawienie się korzystniejszych warunków pracy w tym samym dniu (o godzinie 13:45), spowodowało włączenie się pompy obiegowej z maksymalną wydajnością 100%. Standardowo regulowana instalacja solarna, z typowym miejscem pomiaru temperatury wody użytkowej poprzez tuleję zanurzeniową w płaszczu podgrzewacza, prawdopodobnie byłaby wyłączana z pracy po godzinie 14:15, gdy temperatura na wyjściu z kolektorów zbliżałaby się do temperatury wody użytkowej. Dzięki pomiarowi temperatur na wężownicy (T2 i T3), układ Opti-Flow zapewniał nadal pracę pompy obiegowej, odbiór ciepła z kolektorów słonecznych i oddawanie jej do wody użytkowej.

przebieg stanów instalacji solarnej z Opti-Flow

3) Późniejsze popołudnie, to zmniejszone nasłonecznienie i wobec tego praca pompy z wydajnością do 60%. W sytuacji spadku temperatury w baterii kolektorów, poniżej powrotnej z wężownicy podgrzewacza (T1<T3), pompa była wyłączana, aby nie zachodziło „wynoszenie” ciepła z podgrzewacza. System Opti-Flow stara się wykorzystywać nawet najmniejsze dawki promieniowania słonecznego, stąd wydłużanie pracy pompy obiegowej, np. z minimalną wydajnością 6% przez okres blisko 30 minut. Jest to opłacalne, z uwagi na fakt poboru przez pompę niewielkiej ilości energii elektrycznej (około 10-krotnie mniejszej niż pozyskiwanej z kolektorów słonecznych).

przebieg stanów roboczych w instalacji solarnej