Zespoły pompowo-sterownicze ZPS posiadają wbudowany integralnie sterownik instalacji solarnej, odpowiadający za zapewnienie optymalnej pracy układu w różnych warunkach zewnętrznych i w zależności od oczekiwań użytkownika. Oferta obejmuje 2 typy sterowników: G422-P06 oraz G425-P01, różniące się pomiędzy sobą sposobem regulacji pracy instalacji solarnej oraz zakresem możliwych do wykorzystania funkcji.

Wybór sterownika kolektora słonecznego

Wybór sterownika kolektora słonecznego jest uzależniony przede wszystkim od stopnia złożoności instalacji solarnej oraz oczekiwań użytkownika w zakresie możliwych do realizacji funkcji. Dla układów najbardziej rozbudowanych, wymagających także dodatkowej współpracy z podstawowym źródłem ciepła, jak np. kocioł grzewczy, przeznaczony jest sterownik G422-P06. Zapewnia on obsługę instalacji solarnych zbudowanych praktycznie według wszystkich schematów, w tym ze wspomaganiem ogrzewania budynku, podgrzewaniem wody basenowej czy też z oddzielnymi bateriami kolektorów zabudowanymi na osi wschód-zachód. Sterownik G422-P06 standardowo wyposażony jest w 4 czujniki temperatury, opcję współpracy z elektronicznym przepływomierzem natężenia przepływu i funkcję okresowego bilansowania uzysków ciepła, a także obliczania mocy cieplnej kolektora słonecznego.

Dla standardowych układów z podgrzewaczem 2-wężownicowym ciepłej wody użytkowej i dla podstawowej funkcjonalności, można wykorzystać sterownik G425-P01. Poza maksymalnym ułatwieniem uruchomienia i obsługi, oferuje on całkowicie nowy standard sterowania pracą instalacji słonecznej. Regulacja wydajności pracy pompy obiegowej odbywa się w sposób płynny w zależności od zdolności oddawania ciepła przez wężownicę podgrzewacza c.w.u.. W tym celu sterownik współpracuje z trzema czujnikami temperatury, stale analizując zmienność temperatur w kolektorach słonecznych oraz na zasilaniu i powrocie z wężownicy.

 

Porównanie funkcji sterowników