Wymienniki gruntowe poziome to jedna z możliwości wykorzystania dolnego źródła ciepła. Od rodzaju gruntu zależy ilość ciepła, którą możemy pobrać z danej jednostki powierzchni. Zasada ogólnie jest jedna – im bardziej spoisty grunt i/lub wilgotny, tym więcej ciepła możemy pobrać z m2 gruntu.

 

Hewalex hewalex@hewalex.pl