Badania rynkowe są prowadzone dla branży grzewczo-instalacyjnej z wykorzystaniem różnych narzędzi. Jednym z nich jest przeprowadzanie bezpośrednich ankiet. Ciekawe badanie przeprowadzono w Niemczech, pytając o opinię 180 instalatorów, a więc osoby mające styczność z klientami indywidualnymi i najwcześniej zauważające zmiany trendów rynkowych. Pytanie jakie zadano instalatorom dotyczyło przewidywanego wzrostu zainteresowania klientów rożnymi systemami grzewczymi w najbliższych 5 latach. Największe szanse daje się tutaj kotłom na drewno i pelety, pomimo oczekiwanego w roku 2015 zaostrzenia norm emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Ogólnie szacuje się znaczny wzrost zainteresowania techniką kondensacyjną i wszelkimi urządzeniami korzystającymi z energii odnawialnej (OZE). Raport podkreśla przewidywany wzrost zainteresowania zastosowaniem instalacji solarnych zarówno do podgrzewania wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania budynku. Instalatorzy upatrują rozwoju w tym segmencie urządzeń w większym stopniu niż na przykład dla pomp ciepła.

 

rozwoj technologii solarnej w Niemczech

Wykres. Rozkład procentowy odpowiedzi (można było udzielić więcej niż jedna) dla 180 instalatorów na pytanie: „Jakie technologie w branży grzewczej będą zwiększały zainteresowanie w najbliższych 5 latach?”

Co wspólnego może mieć raport z rynku niemieckiego z rynkiem polskim?

W wielu przypadkach istnieją powiązania rozwoju rynku w Niemczech i Polsce, ze względu na podobne warunki klimatyczne i kontakty gospodarcze obu krajów. Wiele z trendów rynkowych można było zaobserwować najpierw w Niemczech, a następnie w Polsce. Raport pokazuje także, że po latach dużego wzrostu zainteresowania pompami ciepła, a w szczególności fotowoltaiką, nastąpić może powrót do szerszego stosowania instalacji solarnych w Niemczech. Instalacje solarne oferują niezmiennie najniższe koszty wytworzenia ciepła oraz wysoką trwałość i niezawodność. W wielu krajach europejskich, w tym także w Niemczech wprowadzane są obciążenia podatkowe z tytułu produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne. Jest to jednym z powodów spadku zainteresowania tego rodzaju systemami.

Źródło:  Sonne, Wind & Wärme, BauInfo Consult