Szczególnie intensywny rozwój rynku kolektorów słonecznych w Polsce nastąpił od 2002/2003 roku. W 2003 roku według danych ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation, estif.org) w Polsce zainstalowano łącznie 26.220 m2 kolektorów słonecznych, co stanowiło około 2% zainstalowanej powierzchni w krajach europejskich. Polska zajmowała w 2003 roku 10 pozycję pod względem instalowanej rocznie powierzchni kolektorów słonecznych. Jeszcze w roku 2009, Polska zajmowała 9 pozycję z 3-procentowym udziałem w europejskim rynku kolektorów słonecznych. Zainstalowano wówczas powierzchnię 144.300 m2 kolektorów. Rok 2012 i 2013 przyniósł wzrost znaczenia Polski w rynku europejskim.

rynek Polski na tle Europy

Wykres. Największe rynki kolektorów słonecznych w Europie (Niemcy, Włochy, Grecja, Austria, Hiszpania, Francja) oraz pozycja Polski na tle rynku.

W Polsce w roku 2013 zainstalowano 274.100 m2 kolektorów słonecznych co dało 3 pozycję w Europie i udział rynkowy 9%.  Jednocześnie jednak nasycenie rynku polskiego pozostaje  znacznie niższe niż w krajach europejskich - do końca 2013 roku na poziomie poniżej 40 m2 na 1000 mieszkańców.

zamontowana powierzchnia kolektorów

Wykres. Zainstalowana do 2013 roku łączna powierzchnia (m2) oraz moc grzewcza (kW) kolektorów słonecznych w przeliczeniu ma 1000 mieszkańców.

Źródło:  raporty ESTIF (estif.org)