Najczęściej poruszane tematy

Koszt zmiany ogrzewania z pieca węglowego na pompę ciepła

Chciałbym się dowiedzieć jaki będzie koszt zmiany ogrzewania z pieca węglowego na pompę ciepła. Mój dom ma 120m2. Jakie urządzenie wybrać? Może ma to być pompa ciepła powietrze woda, a może pompa ciepła gruntowa?

Ostatecznie koszty będą zależeć od zakresu prac remontowych w budynku. Na pewno niższy koszt będzie dotyczył zakupu powietrznej pompy ciepła, gdyż koszt pompy ciepła gruntowej trzeba zwiększyć o koszty wykonania dolnego źródła ciepła – sond pionowych lub kolektora poziomego, a to w tej wielkości budynku koszt około 20-30 tys. zł...

Jakie wybrać ogrzewanie dla domu o powierzchni 150m2

Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 . Jakie wybrać ogrzewanie dla takiego domu?

Wszystko zależy od dostępu do paliwa. Jeśli łatwe będzie podłączenie do sieci gazociągowej, to ze względów ekonomiki, komfortu użytkowania, łatwości serwisowania itp., na pewno warto skorzystać z obecnego już standardu – gazowego kotła kondensacyjnego. Można łatwo połączyć jego pracę z kolektorami słonecznymi przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego (2 wężownice)...

Pompa ciepła a konieczność zastosowania rekuperatora

Potrzebuję pomocy eksperta w sprawie ''pompa ciepła a konieczność zastosowania rekuperatora

Pozornie te 2 systemy nie są ze sobą związane, jednak rekuperacja jest nieodzowna, aby z zapewnieniem wysokiej jakości powietrza, zapewnić niskie zapotrzebowanie ciepła budynku. Przy wentylacji naturalnej mamy do czynienia albo z niedoborem świeżego powietrza (włącznie z syndromem tzw. chorego budynku), albo z nadmiernym wietrzeniem (liczba wymian powietrza przy otwarciu okien sięga 10-40 krotności kubatury pomieszczenia, zamiast standardowej 0,5-1,0 krotności)...

Wymiana dachu pod panele słoneczne

Przymierzam się do przebudowy budynku gospodarczego na mieszkalny. Wiąże się to z koniecznością wymiany dachu. Jak zrobić to prawidłowo, aby zainstalować panele słoneczne? Czy są wymagane jakieś pozwolenia?

Określenie panele słoneczne nie jest precyzyjne, gdyż dla jednych oznacza kolektory słoneczne, a dla innych panele fotowoltaiczne. Jeśli chcemy zastosować kolektory słoneczne standardowo do podgrzewania wody użytkowej to zwykle wystarczy miejsce dla 3-4 kolektorów (dobór instalacji solarnej – zależnie od potrzeb wody), a więc potrzebna będzie powierzchnia dachu 7-9 m2. Inaczej będzie przy panelach fotowoltaicznych, gdzie np. „standardowa podstawowa” instalacja do domu jednorodzinnego o mocy 3 kWp wymaga zastosowania 10-12 paneli PV o łącznej powierzchni brutto rzędu 20 m2.

Kolektory czy pompa ciepła?

Proszę o informację jakie przewidzieć rozwiązanie dla instalacji ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody w istniejącym budynku jednorodzinnym dość dobrze zaizolowanym o powierzchni 140 m2. Chcę dać kocioł gazowy kondensacyjny zamiast używanego kotła na miał. Na ciepłą wodę myślę o panelach solarnych lub pompie ciepła powietrze woda. Mam wątpliwości czy panele słoneczne nie będą kłopotliwe latem w czasie urlopu. Może lepszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła?

Pompa ciepła wody użytkowej z wbudowanym podgrzewaczem jest chętnie wybierana gdy  podstawowym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe. Straty rozruchowe i postojowe są dla takich kotłów w sezonie letnim bardzo wysokie, a sprawność spada nawet do 40-50%. Korzystniej jest wtedy w okresie poza grzewczym wykorzystać pracę pompę ciepła. Z kolei nowoczesny wiszący kocioł gazowy cechuje się bardzo elastyczną pracą i dopasowaniem mocy do potrzeb także w sezonie letnim. Podgrzewanie wody nie powoduje znacznych strat rozruchowych i postojowych. Jeśli instalacja z panelami solarnymi (myślimy oczywiście o kolektorach słonecznych) nie zapewni 100-procentowego pokrycia potrzeb ciepła dla podgrzania wody w ciągu dnia, to kocioł gazowy będzie mógł sprawnie dogrzać wodę do żądanej temperatury.

Ogrzewanie budynku instalacją solarną

Chciałbym wykonać ogrzewanie solarne w domu jednorodzinnym, ale nie wiem jakie są koszty i czy da się tym sposobem wystarczająco ogrzać dom zimą?

Sama instalacja solarna nie zapewni samodzielnie ogrzewania domu. Co prawda buduje się takie domy w Europie Zachodniej, tzw. „domy solarne”, gdzie nawet 100% potrzeb rocznych dostarcza instalacja solarna, ale wymaga to zabudowy kilkudziesięciu m2 powierzchni kolektorów i zastosowanie zbiornika buforowego wbudowanego w konstrukcję budynku. W naszych warunkach przewiduje się, ze pokrycie potrzeb rocznych dla wspomagania ogrzewania domu i podgrzewania wody, może sięgać optymalnie do 20-30%. 

Gruntowe pompy ciepła opinie

Jakie są opinie użytkowników gruntowych pomp ciepła? Chcę u siebie zastosować odwierty pionowe.

Jeżeli oczywiście nie popełniono błędów projektowych lub wykonawczych to użytkownicy są bardzo zadowoleni z faktu korzystania z gruntowej pompy ciepła (pompa ciepła solanka/woda). W jednej z naszych realizacji u klienta zamieszkującego dom o powierzchni 220 m2, wykonany w standardzie nawet lepszym niż niskoenergetyczny NF40 (wskaźnik zapotrzebowania ciepła 40 kWh/m2rok), zastosowano gruntową pompę ciepła o mocy grzewczej 10 kW (ze względu na podwyższone wymagania komfortu dla wody użytkowej). W gruncie piaszczysto-gliniastym wykonano 3 odwierty (sondy pionowe) o łącznej długości 210 m. Dobór wykonano z marginesem bezpieczeństwa (nie „na styk”).

Samodzielny montaż kolektorów

Czy mogę zakupić i zamontować kolektory słoneczne samodzielnie?

W przypadku dystrybutorów i instalatorów firmy Hewalex może być oferowana opcja zakupu samych urządzeń – instalacji solarnej, pompy ciepła itp. Na obecną chwilę (stan na 01.2016) kupno kolektorów słonecznych bez wykonania usługi montażu wiąże się z płatnością standardowej (23%) stawki podatku VAT, zamiast stawki podatku jak dla zakupu z usługą (8%).

Wybór rodzaju ogrzewania do domu

Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2. Jakie wybrać ogrzewanie dla takiego domu?

Wszystko zależy od dostępu do paliwa. Jeśli łatwe będzie podłączenie do sieci gazociągowej, to ze względów ekonomiki, komfortu użytkowania, łatwości serwisowania itp., na pewno warto skorzystać z obecnego już standardu – gazowego kotła kondensacyjnego. Można łatwo połączyć jego pracę z kolektorami słonecznymi przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego (2 wężownice).

Ogrzewanie budynku powietrzną pompą ciepła

Czy powietrzna pompa ciepła będzie w stanie ogrzać dom o powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych? Dom jest stary, ale docieplony, a system grzewczy jest typu grzejnikowego. Obecnie zużycie paliwa wynosi rocznie około 10 ton granulatu drewna (pellet). Jakie mogą być roczne koszty ogrzewania domu przez powietrzną pompę ciepła?

Należy stwierdzić, że pompa ciepła powietrze-woda nie będzie mogła samodzielnie dostarczyć wymaganą dla budynku ilość ciepła, tym bardziej że system grzewczy oparty o zastosowanie grzejników wymaga wyższych temperatur zasilania. Z własnych kalkulacji wynika, budynek o powierzchni 300 m2 zużywający w ciągu roku 10 ton pelletu cechuje się przeciętną izolacją cieplną, a wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła wnosi około 140 kWh/m2rok.

Instalacja solarna współpracująca z kotłem 2-funkcyjnym

Poszukuję systemu do wspomagania obecnego systemu ogrzewania starej willi z lat 30-tych. Budynek ma powierzchnię 200 metrów kwadratowych i dwie kondygnacje. Dom został poddany gruntownej modernizacji i dobrze docieplony. W domu jest już zastosowane nowoczesne ogrzewanie gazowe z 2-funkcyjnym kotłem wiszącym . Myślę głównie o ogrzewaniu domu, ponieważ zużycie ciepłej wody jest niewielkie. Co można zastosować dla solarnego wspomagania ogrzewania?

Dla zastosowania kolektorów słonecznych wymagane jest zabudowa w budynku podgrzewacza pojemnościowego wody, który jednak jest przeznaczony standardowo do współpracy z kotłem 1-funkcyjnym. Podgrzewa od ciepłą wodę użytkową poprzez wbudowaną w podgrzewaczu wężownicę grzejną. W przypadku kotła 2-funkcyjnego woda użytkowa jest podgrzewana bezpośrednio, przepływowo w samym kotle i nie jest gromadzona w podgrzewaczu.

Koszty montażu urządzeń OZE

Ile kosztuje montaż pompy ciepła? Jaki jest koszt kolektorów słonecznych i jakie są ich koszty eksploatacji?

Koszty montażu zależą od warunków zabudowy i zakresu prac zarówno w przypadku kolektorów słonecznych, jak i pomp ciepła. W tym zakresie należy uzyskać wycenę bezpośrednio od firmy instalacyjnej i najlepiej po przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Koszty eksploatacji są w przypadku instalacji solarnej najniższe spośród wszystkich źródeł ciepła.

Wspomaganie ogrzewania domu instalacją solarną

Czy w naszym klimacie warto stosować instalacje solarne do wspomagania ogrzewania domu? Sąsiedzi zainstalowali zestaw solarny i w okresie zimowym obserwuję, że kolektory są pokryte szronem przez prawie cały dzień. Czasami szron pokrywa więcej niż połowę ich powierzchni i dopiero z końcem dnia ustępuje.

Zazwyczaj mała instalacja solarna dla podgrzewania wody użytkowej jest najbardziej opłacalna ekonomicznie. Instalacja przeznaczona do wspomagania ogrzewania wymaga większych nakładów finansowych i może być mniej sprawna jeśli poza sezonem grzewczym ciepło nie będzie wykorzystane np. dla podgrzewania wody basenowej. Okres zwrotu kosztów inwestycji zależy od tego jakie paliwo jest wykorzystywane do pracy kotła i jaką cechuje się on sprawnością pracy. Im droższe paliwo, tym krótszy będzie okres zwrotu kosztów inwestycji.

Jaka jest efektywność solarnego wspomagania ogrzewania?

Jestem użytkownikiem instalacji solarnej pracującej głównie w celu wspomagania ogrzewania domu jednorodzinnego. Układ grzewczy domu jest hybrydowy i składa się z kolektora próżniowego (88 rur) oraz kotła węglowego retortowego. Magazynowanie ciepła zapewnia zbiornik buforowy o pojemności 750 litrów. Powrót wody grzewczej z instalacji CO jest najpierw podgrzewany przez solary, a dopiero resztę uzupełnia kocioł węglowy. Jeżeli wydajność solarów jest w danym czasie wystarczająca, to kocioł węglowy wyłącza się z pracy i wchodzi w tryb dyżurny. Co można sądzić o efektywności takiego układu hybrydowego? Jaki może być uzysk ciepła takiego kolektora słonecznego – w przeliczeniu na rok i m2 powierzchni absorbera?

Takie rozwiązania solarnego wspomagania ogrzewania domu mają to do siebie, że ich efektywność zależy od bardzo wielu czynników i może się wahać w szerokim zakresie. Efektywność kolektora słonecznego będzie tym wyższa im będzie on pracował przy niższych temperaturach. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się...

Do jakiej ujemnej temperatury pracuje pompa ciepła typu Split?

Dokonuję właśnie wyboru projektu domu o powierzchni około 160 m2. Dom będzie zamieszkały przez 4 dorosłe osoby. Skłaniam się do wyboru pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych – chyba rurowych próżniowych. Oczekuję, że temperatura wewnątrz budynku będzie wynosić co najmniej 22-23 stopnie. Nie wiem czy wybrać pompę ciepła powietrzną, gruntową czy może głębinową? Działka ma sporą powierzchnię 2700 m2, a więc z wykonaniem dolnego źródła ciepła nie było by problemu. Jednak wolałbym zainstalować pompę powietrzną, tylko czy jej wydajność przy temperaturze zewnętrznej -10 stopni będzie wystarczająca dla budynku?

Decyzję o wyborze źródła ciepła rzeczywiście należy podejmować na etapie wstępnym wykonania projektu budynku. Pozwala to obniżyć koszty inwestycji dzięki pominięciu szeregu prac związanych np. przyłączami (gazociąg), kominami, kotłownia, itd. Wybór typu pompy ciepła i dobór jej mocy grzewczej należy przeprowadzić bardzo starannie. Nie ma tu raczej miejsca na taką tolerancję mocy jak w przypadku kotła grzewczego. Dlatego...

Jaki jest zwrot kosztów inwestycji z pompą ciepła?

Czy budowa domu z pompą ciepła jest ekonomicznym rozwiązaniem. Po ilu latach mogą się zwrócić koszty inwestycyjne?

Ogólnie uznaje się, że pompa ciepła jest szczególnie uzasadniona ekonomicznie i technicznie, gdy budynek nie posiada dostępu do gazu ziemnego. Wówczas takie paliwa jak gaz płynny, czy olej opałowy, mogą podwyższać koszty ogrzewania domu. Ceny tych „nie sieciowych” paliw ulegają wahaniom zależnie od sytuacji rynkowej i zwykle wyraźnie odbiegają od ceny gazu ziemnego. Paliwa stałe dobrej jakości, takie jak węgiel orzech, ekogroszek czy też pellety z drewna także nie należą do tanich i wymagają bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie kotłów...

Krzywa grzewcza czy sterowanie manualne - na co się zdecydować?

Krzywa grzewcza czy sterowanie manualne - na co się zdecydować?

Odpowiednie dostosowanie temperatury wody w instalacji grzewczej w stosunku do potrzeb cieplnych domu, odgrywa kluczowe znaczenie dla osiągania oczekiwanego komfortu cieplnego przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych. Krzywa grzewcza pozwala automatycznie dostosować temperaturę wody grzewczej do temperatury zewnętrznej. Kiedy takie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla Twojego domu, a kiedy warto pomyśleć o sterowaniu manualnym?

Ustawienia temperatury wody grzewczej

Jak ustawić temperaturę wody grzewczej?

Temperatura wody grzewczej regulowana w trybie automatycznym lub manualnym musi wynikać z chwilowego zapotrzebowania ciepła budynku i wymaganej przez to wydajności instalacji grzewczej. W przypadku pompy ciepła, dochodzą tutaj także dodatkowe kwestie wpływające na jej dobór oraz możliwości pracy. Wynika to przede wszystkim z ograniczenia maksymalnej temperatury wody na wyjściu z pompy ciepła. W starych instalacjach grzewczych może się okazywać, że koniecznie jest osiąganie temperatur wyższych niż np. 55oC i przez to współpracy z kotłem grzewczym.

Ustawienia krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza - jak ją dopasować?

Rzadko kiedy udaje się po zamontowaniu źródła ciepła ustawić tak krzywą grzewczą, aby niezależnie od zmian temperatury zewnętrznej, utrzymywana była stabilna zadana na sterowniku temperatura w budynku. Dopiero dłuższe użytkowanie pozwala zaobserować jak zmienia się komfort cieplny w budynku przy różnych warunkach zewnętrznych. Wpływ odgrywa tutaj bardzo wiele czynników jak np. bezwładność cieplna budynku i systemu grzewczego. Konieczna więc staje się wówczas odpowiednia korekcja krzywej grzewczej.

Histereza - Czym jest? Jaką wartość ustawić?

Co to jest histereza? Jaką wartość ustawić?

Ustawienie histerezy, a więc różnicy temperatury pomiędzy wartością oczekiwaną (np. ciepłej wody użytkowej), a wartością obniżoną przy której nastąpi włączenie pompy ciepła, odgrywa znaczenie zarówno dla komfortu użytkowników, jak i eksploatacji samej pompy ciepła. Ważny jest więc optymalny wybór wartości histerezy, który uwzględni oczekiwania użytkowników oraz potrzebę zapewnienia korzystnych warunków pracy pompy ciepła.

Czym jest koperta pracy sprężarki?

Czym jest koperta pracy sprężarki?

Sprężarka pompy ciepła pracuje w ściśle określonym polu pracy, nazywanym fachowo kopertą pracy sprężarki. Określa ona dla temperatur zewnętrznych graniczne temperatury wyjściowe wody grzewczej, co ma swoje konsekwencje w możliwościach pracy systemu grzewczego i tego czy pompa ciepła może być samodzielnym urządzeniem grzewczym w domu, czy potrzebuje wspomagania w najniższych temperaturach zewnętrznych.

Zawór mieszający na instalacji CO

Kiedy i w jakim celu stosuje się zawór mieszający na instalacji CO?

Zastosowanie zaworu mieszającego w instalacji grzewczej pozwala precyzyjnie dostosować temperaturę zasilania wody grzewczej do potrzeb cieplnych budynku, niezależnie od wyższej temperatury wody w pompie ciepła lub zbiorniku buforowym. Jest wymagany w instalacjach mieszanych, gdzie obok obiegu ogrzewania podłogowego jest ogrzewanie podłogowe.

Praca pompy cyrkulacyjnej CWU

Jak optymalnie sterować pracą pompy cyrkulacyjnej CWU?

Zastosowanie pompy cyrkulacji wody użytkowej wymiernie podwyższa komfort korzystania z wody w domu, ale też zwiększa straty ciepła w układzie, a tym samym zużycie paliwa czy energii elektrycznej przez źródło ciepła. Dlatego niezmiernie ważne jest staranne i optymalne zaplanowanie jej pracy za pomocą sterownika pompy ciepła bądź kotła.

Funkcja: Wyłącz. wysoka taryfa

Jak ustawić wyłączenie pracy pompy ciepła na czas taryfy z wyższą ceną energii elektrycznej?

Dodatkowe oszczędności w kosztach eksploatacyjnych pompy ciepła może przynieść ograniczanie jej pracy w czasie, gdy cena energii elektrycznej jest podwyższona. Ma to miejsce przy wyborze taryf 2- lub 3-strefowych na zakup energii (np. G12w).