Jak działa funkcja Magazynowanie ciepła?

Funkcja Magazynowanie ciepła, poprzez utrzymanie w buforze wyższej temperatury wody grzewczej, niż żądana dla obiegów grzewczych, umożliwia zmagazynowanie ciepła w celu jego późniejszego wykorzystania na centralne ogrzewanie. Temperatura ta będzie utrzymywana w godzinach wskazanych w ustawieniach programu czasowego odpowiedniego dla tej funkcji (Program czasowy - magazyn. ciepła). Polecana jest w szczególności dla instalacji wyposażonych w bufor ciepła o większej pojemności.

Działanie funkcji Magazynowanie ciepła możliwe jest tylko w instalacjach wyposażonych w zawór mieszający. W przypadku instalacji z dwoma lub trzema obiegami zawór ten musi zostać zamontowany przed wszystkimi obiegami grzewczymi (mieszacz wspólny dla wszystkich obiegów). Skonfigurowanie zaworu mieszającego na obieg CO1 lub całą instalację centralnego ogrzewania, w sytuacji jego faktycznego braku, niesie ryzyko ryzyko skierowania na instalację grzewczą wody o zbyt wysokiej temperaturze, co w przypadku instalacji podłogowej mogłoby spowodować jej uszkodzenie.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku korzystania z taryfy energetycznej dwu- lub trzystrefowej. Dopasowanie programu czasowego magazynowania ciepła do godzin, w których występują tańsze strefy czasowe taryf energetycznych, pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych. Wymaganą temperaturę wody w buforze dla funkcji Magazynowanie ciepła ustala się w parametrze Żądana temp. wody - magazyn. ciepła CO. Wartość temperatury podana w tym parametrze będzie utrzymywana w buforze w czasie wyznaczonym w parametrze Program czasowy -magazyn. ciepła.

1) Obieg CO1 z zaworem mieszającym: 

  • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła – 50oC
  • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 - 35oC
  • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 - 35oC

2) Obieg CO1 z zaworem mieszającym + obieg CO2 bez zaworu mieszającego: 

  • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła - 50oC
  • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35oC
  • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO2 - 40oC
  • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 - 35oC
  • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO2 - 40oC

Funkcja Magazynowanie ciepła jest zablokowana dla instalacji z wieloma obiegami grzewczymi, wśród których tylko obieg CO1 wyposażony jest w zawór mieszający. 

3) Obieg CO1 + obieg CO2, wspólny zawór mieszający 

  • żądana temperatura wody w funkcji Magazynowanie ciepła - 50oC
  • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 - 35oC
  • żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO2 - brak możliwości ustawienia
  • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 - 35oC
  • rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO2 - 35oC

Ponadto w funkcji Magazynowanie ciepła możliwe jest sterowanie grzałką (lub innym szczytowym źródłem ciepła) w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w buforze. Umożliwia to parametr Włączenie grzałki - magazyn. ciepła, w którym podawana jest wartość wyprzedzenia czasowego uruchomienia grzałki elektrycznej, liczonego od zakończenia przedziału czasowego aktywnej funkcji Magazynowanie ciepła. Czas ten podany jest w minutach.

W przypadku, gdy Program czasowy magazyn. ciepła jest ustawiony na 24 godz. przez całą dobę, uruchomienie grzałki elektrycznej nie nastąpi, ponieważ przedział w programie czasowym nigdy się nie kończy.

Przykład:

Program czasowy magazyn. ciepła – funkcja aktywna w godzinach 12:00-15:00 oraz Włączenie grzałki: magazyn. ciepła ustawiony na 30 minut.  Uruchomienie grzałki nastąpi 30 minut przed zakończeniem przedziału czasowego funkcji Magazyn. ciepła, czyli  o godzinie 14:30.

Podobne artykuły

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...