Jakie są opinie użytkowników gruntowych pomp ciepła? Chcę u siebie zastosować odwierty pionowe.

Jeżeli oczywiście nie popełniono błędów projektowych lub wykonawczych to użytkownicy są bardzo zadowoleni z faktu korzystania z gruntowej pompy ciepła (pompa ciepła solanka/woda). W jednej z naszych realizacji u klienta zamieszkującego dom o powierzchni 220 m2, wykonany w standardzie nawet lepszym niż niskoenergetyczny NF40 (wskaźnik zapotrzebowania ciepła 40 kWh/m2rok), zastosowano gruntową pompę ciepła o mocy grzewczej 10 kW (ze względu na podwyższone wymagania komfortu dla wody użytkowej). W gruncie piaszczysto-gliniastym wykonano 3 odwierty (sondy pionowe) o łącznej długości 210 m. Dobór wykonano z marginesem bezpieczeństwa (nie „na styk”). Pracę pompy ciepła wspomaga instalacja solarna z 2 kolektorami płaskimi, która szczególnie poza okresem grzewczym wspomaga podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Odciąża to pompę ciepła, pozwala na bardzo dobrą regenerację dolnego źródła ciepła, ponieważ pompa ciepła pracuje niecałe 1800 godzin rocznie (standardowo pompy ciepła pracują ok. 2200-2400 godzin rocznie). W budynku panuje wysoki komfort cieplny (temperatura 21-22ºC), dzięki zastosowaniu ogrzewania podłogowego oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Dodatkową dużą zaletą rozwiązania jest możliwość taniego chłodzenia budynku latem. Wystarczy praca 2 pomp obiegowych (w dolnym źródle ciepła i po stronie odbioru chłodu), aby wykorzystywać chłód z gruntu do schładzania powietrza wentylacyjnego. Koszty takiego chłodzenia są wielokrotnie niższe niż klimatyzacji, przy czym należy wziąć pod uwagę, że ma ono niższą wydajność chłodniczą i zalecane jest stosowanie dodatkowych osłon przeciwsłonecznych. Efektywność pracy pompy ciepła SCOP wynosi ok. 4,5, co przekłada się na koszty eksploatacyjne rzędu 1800 zł/rok (ogrzewanie + ciepła woda). Opisane rozwiązanie jest przykładem zastosowania naszej pompy ciepła, ale pokazuje jak wiele korzyści można uzyskać stosując w ogóle pompę ciepła w budynku – nie tylko do ogrzewania, ale i chłodzenia budynku.

Podobne artykuły

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych.