Czy budowa domu z pompą ciepła jest ekonomicznym rozwiązaniem. Po ilu latach mogą się zwrócić koszty inwestycyjne?

Ogólnie uznaje się, że pompa ciepła jest szczególnie uzasadniona ekonomicznie i technicznie, gdy budynek nie posiada dostępu do gazu ziemnego. Wówczas takie paliwa jak gaz płynny, czy olej opałowy, mogą podwyższać koszty ogrzewania domu. Ceny tych „nie sieciowych” paliw ulegają wahaniom zależnie od sytuacji rynkowej i zwykle wyraźnie odbiegają od ceny gazu ziemnego. Paliwa stałe dobrej jakości, takie jak węgiel orzech, ekogroszek czy też pellety z drewna także nie należą do tanich i wymagają bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie kotłów. Obsługa kotłów stałopalnych wiąże się zawsze z większym nakładem pracy. Nie można zapominać o najwyższych emisjach zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw stałych.

Odpowiedź na pytanie o okres zwrotów kosztów przy zakupie pompy ciepła nie jest więc krótka. Należy uwzględnić szereg czynników. Na korzyść pompy ciepła na pewno przemawiają najniższe koszty wytwarzania ciepła, ale także niższy koszt budowy przyłączy budynku (jeśli rezygnuje się z podłączenia do sieci gazowej). Można też całkiem zrezygnować z budowy kominów (chyba, że w budynku przewidziany jest kominek i wentylacja grawitacyjna).

Pompa ciepła zwiększa korzystny efekt ekonomiczny jeśli chcemy latem chłodzić pomieszczenia. Zwykle dla chłodzenia zakupuje się oddzielne urządzenia do klimatyzacji. A więc może się okazać, że wariant kotła grzewczego i oddzielnego układu klimatyzacji będzie droższy w zakupie od pompy ciepła. Większość pomp ciepła może pracować w trybie zarówno grzania, jak i chłodzenia. Jeśli do tego wytwarzanie chłodu przez pompę ciepła będzie znacznie tańsze niż przez klimatyzator, to okres zwrotu kosztów ulegnie dalszemu skróceniu.

W przypadku pompy ciepła można mówić już o kilkuletnim okresie zwrotu kosztów, gdyż koszty eksploatacji tańszej w inwestycji pompy ciepła powietrze/woda (np. typu SPLIT) powinny być niższe o około 40-50% w stosunku do kotła na gaz płynny czy olej opałowy. W porównaniu do gazu ziemnego, czy też paliw stałych okresy zwrotu mogą być dłuższe niż kilkanaście lat, ale już w porównaniu do układu kocioł + klimatyzacja, skrócą się wyraźnie.

Podobne artykuły

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych.

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...