Chciałbym wykonać ogrzewanie solarne w domu jednorodzinnym, ale nie wiem jakie są koszty i czy da się tym sposobem wystarczająco ogrzać dom zimą?

Sama instalacja solarna nie zapewni samodzielnie ogrzewania domu. Co prawda buduje się takie domy w Europie Zachodniej, tzw. „domy solarne”, gdzie nawet 100% potrzeb rocznych dostarcza instalacja solarna, ale wymaga to zabudowy kilkudziesięciu m2 powierzchni kolektorów i zastosowanie zbiornika buforowego wbudowanego w konstrukcję budynku. W naszych warunkach przewiduje się, ze pokrycie potrzeb rocznych dla wspomagania ogrzewania domu i podgrzewania wody, może sięgać optymalnie do 20-30%.  Przede wszystkim należy zapewnić standard niskoenergetyczny budynku i zastosować instalację ogrzewania podłogowego lub ściennego. Należy też uwzględnić specyfikę pracy w okresie letnim. Nie można zwiększyć nadmiernie powierzchni kolektorów słonecznych, jeśli latem nie będzie odbioru ciepła np. przez basen sezonowy. Dlatego dobierana powierzchnia kolektorów płaskich nie powinna przekraczać 0,05 do 0,07 m2 na m2 powierzchni ogrzewanej domu. Koszty instalacji solarnej można określić w łatwy sposób, np. na podstawie oferty gotowych zestawów solarnych. Przykładowo kompletny zestaw solarny z podgrzewaczem uniwersalnym INTEGRA 500/120 i 5 kolektorami płaskimi KS2100 TLP AC o łącznej powierzchni absorbera 9 m2 kosztuje 13.760 zł netto (stan na 06.2016). Koszt zostaje zwiększony ze względu na zakup uchwytów mocujących do dachu i orurowania (łącznie ok. 2-3 tys. zł). Oczywiście w sezonie zimowym trzeba ogrzewać dom konwencjonalnym źródłem ciepła, np. kotłem gazowym. Instalacja solarna służy jedynie do wspomagania ogrzewania budynku. Jakie kolektory słoneczne wybrać? Płaskie czy próżniowe? Ze względów technicznych i cenowych preferowane jest stosowanie kolektorów płaskich. Kolektory próżniowe dobrej klasy mogą uzyskiwać więcej ciepła zimą, ale przeszkodą jest w naszym klimacie długotrwałe zaleganie śniegu i szronu (niskie straty ciepła i brak rozmrażania rury szklanej).

Podobne artykuły

Opłacalność kolektorów słonecznych

Głównym czynnikiem skłaniającym do zakupu kolektorów słonecznych jest chęć obniżenia kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie ilości zużywanego paliwa lub energii. Warto jednak zwrócić uwagę na czysto ekonomiczny aspekt takiej inwestycji w porównaniu do popularnych mechanizmów finansowych takich jak akcje, funduszy, lokaty czy też złoto lub waluty obce.

Temperatura stagnacji kolektora słonecznego, a ochrona przed przegrzewaniem instalacji solarnej

Rozwój technologiczny w konstrukcji kolektorów słonecznych, a także stosowanie ich do wspomagania ogrzewania budynku, spowodowało częstsze występowanie w systemach solarnych podwyższonych temperatur pracy. Przede wszystkim podwyższenie sprawności pracy kolektora słonecznego było skutkiem zastosowania szkła o większej transmisyjności (przepuszczalności) dla promieniowania słonecznego...

Jakie rury zastosować w instalacji solarnej?

Dobór średnicy przewodów do instalacji solarnej jest szczególnie ważny dla zapewnienia prawidłowych warunków jej eksploatacji. Dowiedz się, jakie skutki może przynieść nieodpowiednio zastosowana średnica przewodów w instalacji solarnej.