Czy powietrzna pompa ciepła będzie w stanie ogrzać dom o powierzchni blisko 300 metrów kwadratowych? Dom jest stary, ale docieplony, a system grzewczy jest typu grzejnikowego. Obecnie zużycie paliwa wynosi rocznie około 10 ton granulatu drewna (pellet). Jakie mogą być roczne koszty ogrzewania domu przez powietrzną pompę ciepła?

Należy stwierdzić, że pompa ciepła powietrze-woda nie będzie mogła samodzielnie dostarczyć wymaganą dla budynku ilość ciepła, tym bardziej że system grzewczy oparty o zastosowanie grzejników wymaga wyższych temperatur zasilania. Z własnych kalkulacji wynika, budynek o powierzchni 300 m2 zużywający w ciągu roku 10 ton pelletu cechuje się przeciętną izolacją cieplną, a wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła wnosi około 140 kWh/m2rok. Dzienne zużycie wody użytkowej nie powinno przekraczać 300 litrów. Koszty eksploatacji kotła na drewno powinny wynieść około 8.200 zł brutto (cena pelletu: 820 zł/t). Aby koszty ogrzewania domu przy zastosowaniu pompy ciepła były niższe, musiałaby ona pracować z rocznym współczynnikiem efektywności (SCOP) powyżej 3,3. W naszym klimacie taka efektywność SCOP jest jednak osiągalna dla pomp ciepła typu solanka/woda. Pompa ciepła powietrze-woda przy współpracy z instalacją grzejnikową będzie uzyskiwać niższe współczynniki efektywności SCOP. Koszty wytworzenia ciepła przez kocioł na pellety i przez pompę ciepła powietrze-woda o chwilowej efektywności COP = 3,0 będą porównywalne (około 0,18 zł kWh). Jeżeli pompa ciepła będzie pracować z efektywnością COP = 4,0 to koszty wytworzenia ciepła będą niższe o około 20% w porównaniu do kotła na pellety. To także wskazuje na możliwość zbudowania tzw. instalacji hybrydowej – połączenia pompy ciepła z kotłem na pellety. Pompa ciepła powietrze-woda mogła by pracować do temperatury zewnętrznej rzędu +5°C, a przy niższej do pracy włączany byłby kocioł na drewno. Temperatury w sezonie grzewczym powyżej + 5°C stanowią około 40% czasu i w tak długim czasie powietrza pompa ciepła powinna pozwolić na samodzielne pokrycie potrzeb ciepła budynku. Optymalnym rozwiązaniem w przypadku kotła na paliwo stał może być zastosowanie instalacji solarnej, która bezpośrednio ograniczy pracę kotła szczególnie poza sezonem grzewczym. W takim okresie kocioł na paliwo stałe cechuje się znacznie obniżoną sprawnością pracy z uwagi na wysokie straty rozruchowe i postojowe. Tak więc warto rozważyć wsparcie pracy kotła przez zastosowanie prostej i taniej w inwestycji instalacji solarnej przeznaczonej do podgrzewania wody użytkowej lub też ewentualnie do wspomagania ogrzewania domu.

Podobne artykuły

Chłodzenie pomieszczeń z pompą ciepła PCWU

Pompa ciepła przeznaczona do podgrzewania ciepłej wody użytkowej może spełniać dodatkową funkcję – chłodzenia pomieszczeń. Co ważne – poza niewielkim dodatkowym kosztem inwestycji związanym z zakupem elementów wentylacyjnych, funkcja ta nie powoduje wzrostu bieżących kosztów eksploatacyjnych.

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

Pompa ciepła należy do urządzeń grzewczych o najwyższej efektywności energetycznej, a jednocześnie przyjaznych środowisku naturalnemu oraz komfortowych i bezpiecznych w użytkowaniu. Zastosowanie pompy ciepła pozwala uzyskać szereg korzyści...

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej

Dobór pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest m.in. uzależniony od zakładanego dziennego zużycia wody oraz dostępnego czasu jej podgrzewania. Dla pomp ciepła wyposażonych w podgrzewacz wody do wyboru pozostaje jego pojemność (200 lub 300 litrów), a także moc sprężarki (1,8 lub 2,5 kW).

Pompy ciepła PCWU do podgrzewania wody użytkowej

Pompy ciepła PCWU do podgrzewania wody użytkowej cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno ze strony właścicieli modernizowanych domów, jak i budujących nowe domy. Mogą być stosowane w bardzo wielu przypadkach jako główne lub wspomagające urządzenie dostarczające ciepłą wodę do budynku.