Tag: jakie ogrzewanie

Najczęściej poruszane tematy

Jakie wybrać ogrzewanie dla domu o powierzchni 150m2

Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 . Jakie wybrać ogrzewanie dla takiego domu?

Wszystko zależy od dostępu do paliwa. Jeśli łatwe będzie podłączenie do sieci gazociągowej, to ze względów ekonomiki, komfortu użytkowania, łatwości serwisowania itp., na pewno warto skorzystać z obecnego już standardu – gazowego kotła kondensacyjnego. Można łatwo połączyć jego pracę z kolektorami słonecznymi przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego (2 wężownice)...

Wybór rodzaju ogrzewania do domu

Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2. Jakie wybrać ogrzewanie dla takiego domu?

Wszystko zależy od dostępu do paliwa. Jeśli łatwe będzie podłączenie do sieci gazociągowej, to ze względów ekonomiki, komfortu użytkowania, łatwości serwisowania itp., na pewno warto skorzystać z obecnego już standardu – gazowego kotła kondensacyjnego. Można łatwo połączyć jego pracę z kolektorami słonecznymi przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego (2 wężownice).

Ustawienia krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza - jak ją dopasować?

Rzadko kiedy udaje się po zamontowaniu źródła ciepła ustawić tak krzywą grzewczą, aby niezależnie od zmian temperatury zewnętrznej, utrzymywana była stabilna zadana na sterowniku temperatura w budynku. Dopiero dłuższe użytkowanie pozwala zaobserować jak zmienia się komfort cieplny w budynku przy różnych warunkach zewnętrznych. Wpływ odgrywa tutaj bardzo wiele czynników jak np. bezwładność cieplna budynku i systemu grzewczego. Konieczna więc staje się wówczas odpowiednia korekcja krzywej grzewczej.