Tag: ogrzewanie pompą ciepła

Najczęściej poruszane tematy

Jakie wybrać ogrzewanie dla domu o powierzchni 150m2

Rozpocząłem budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 . Jakie wybrać ogrzewanie dla takiego domu?

Wszystko zależy od dostępu do paliwa. Jeśli łatwe będzie podłączenie do sieci gazociągowej, to ze względów ekonomiki, komfortu użytkowania, łatwości serwisowania itp., na pewno warto skorzystać z obecnego już standardu – gazowego kotła kondensacyjnego. Można łatwo połączyć jego pracę z kolektorami słonecznymi przy zastosowaniu podgrzewacza biwalentnego (2 wężownice)...

Ustawienia temperatury wody grzewczej

Jak ustawić temperaturę wody grzewczej?

Temperatura wody grzewczej regulowana w trybie automatycznym lub manualnym musi wynikać z chwilowego zapotrzebowania ciepła budynku i wymaganej przez to wydajności instalacji grzewczej. W przypadku pompy ciepła, dochodzą tutaj także dodatkowe kwestie wpływające na jej dobór oraz możliwości pracy. Wynika to przede wszystkim z ograniczenia maksymalnej temperatury wody na wyjściu z pompy ciepła. W starych instalacjach grzewczych może się okazywać, że koniecznie jest osiąganie temperatur wyższych niż np. 55oC i przez to współpracy z kotłem grzewczym.

Ustawienia krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza - jak ją dopasować?

Rzadko kiedy udaje się po zamontowaniu źródła ciepła ustawić tak krzywą grzewczą, aby niezależnie od zmian temperatury zewnętrznej, utrzymywana była stabilna zadana na sterowniku temperatura w budynku. Dopiero dłuższe użytkowanie pozwala zaobserować jak zmienia się komfort cieplny w budynku przy różnych warunkach zewnętrznych. Wpływ odgrywa tutaj bardzo wiele czynników jak np. bezwładność cieplna budynku i systemu grzewczego. Konieczna więc staje się wówczas odpowiednia korekcja krzywej grzewczej.

Histereza - Czym jest? Jaką wartość ustawić?

Co to jest histereza? Jaką wartość ustawić?

Ustawienie histerezy, a więc różnicy temperatury pomiędzy wartością oczekiwaną (np. ciepłej wody użytkowej), a wartością obniżoną przy której nastąpi włączenie pompy ciepła, odgrywa znaczenie zarówno dla komfortu użytkowników, jak i eksploatacji samej pompy ciepła. Ważny jest więc optymalny wybór wartości histerezy, który uwzględni oczekiwania użytkowników oraz potrzebę zapewnienia korzystnych warunków pracy pompy ciepła.

Czym jest koperta pracy sprężarki?

Czym jest koperta pracy sprężarki?

Sprężarka pompy ciepła pracuje w ściśle określonym polu pracy, nazywanym fachowo kopertą pracy sprężarki. Określa ona dla temperatur zewnętrznych graniczne temperatury wyjściowe wody grzewczej, co ma swoje konsekwencje w możliwościach pracy systemu grzewczego i tego czy pompa ciepła może być samodzielnym urządzeniem grzewczym w domu, czy potrzebuje wspomagania w najniższych temperaturach zewnętrznych.

Zawór mieszający na instalacji CO

Kiedy i w jakim celu stosuje się zawór mieszający na instalacji CO?

Zastosowanie zaworu mieszającego w instalacji grzewczej pozwala precyzyjnie dostosować temperaturę zasilania wody grzewczej do potrzeb cieplnych budynku, niezależnie od wyższej temperatury wody w pompie ciepła lub zbiorniku buforowym. Jest wymagany w instalacjach mieszanych, gdzie obok obiegu ogrzewania podłogowego jest ogrzewanie podłogowe.